Volby do Evropského parlamentu v květnu: jak můžete upravit volební lístek

08.04.2019 | , Finance.cz
Volby


Volby do Evropského parlamentu se budou na území všech členů Evropské unie konat v druhé polovině května. V Česku bylo datum voleb stanoveno na 24. a 25. května. Jak se v evropských volbách hlasuje a jak si můžete upravit volební lístek?

Co je to volební lístek? Hlasovací lístky jsou v ČR doručovány všem voličům podle seznamu voličů nejpozději 3 dny před volbami. Za vytištění a správnost hlasovacích lístků odpovídá Ministerstvo vnitra a volební lístky distribuuje starosta obce. Hlasovací lístky jsou také přítomny v každé volební místnosti. Na hlasovacím lístku je možné ve volbách do Evropského parlamentu vyznačit až dva preferenční hlasy.

Kde se vezmou volební lístky?

Za tisk hlasovacích lístků odpovídá Ministerstvo vnitra. Hlasovací lístky se tisknou na základě kandidátních listin, ty odevzdávají jednotlivé politické strany nebo jejich koalice nejpozději 66 dnů před volbami. To bylo v úterý 19. března 2019.

V období 66 až 60 dnů před volbami, tedy do 25. března mělo ministerstvo povinnost kandidátní listiny zkontrolovat. Náležitosti kandidátní listiny udává zákon Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu §22. Pokud některá z politických stran nedodala veškeré informace, tak byla vyzvána ministerstvem nejpozději 58 dnů před volbami (27. března), aby informace doplnila. Pokud do 50 dnů před volbami (4. dubna) politická strana nedodala chybějící informace, tak její kandidátní listina nemohla být registrována. Veškeré kandidátní listiny, které splňovaly podmínky, byly registrovány 48 dnů před volbami (6. dubna).

Pozn: Poltiická strana, politické hnutí nebo koalice je povinna za registrovanou kandidátní listinu zaplatit poplatek 19 000 Kč jako příspěvek na volební náklady. Tento poplatek je nutné zaplatit nejpozději 72 dnů před volbami a teprve poté je možné odevzdat kandidátní listinu na ministerstvo. Pokud není kandidátní listina zaregistrována Ministerstvem vnitra, je tento poplatek vrácen.

Po registraci jsou pak volební lístky tištěny na Ministerstvu vnitra. Jeden každý hlasovací lístek vždy obsahuje jednu politickou stranu, hnutí nebo koalici a seznam jednotlivých kandidátů dané strany, hnutí nebo koalice. Každá politická strana, hnutí nebo koalice má přiřazeno losováním pořadové číslo.

Pokud dojde k nějakým změnám, například k odstoupení kandidátů, tak hlasovací lístky se už nepřetišťují. Ale aktuální informace a opravy jsou vždy viditelně oznámeny (vyvěšeny) ve volební místnosti.

Jak upravit hlasovací lístek

(foto: Shutterstock)

 

Kdy dostanu hlasovací lístky

Po tisku hlasovacích lístků je ministerstvo odpovědné za jejich distribuci do jednotlivých obcí. Hlasovací lístky jsou rozesílány na kraje a poté na jednotlivé obce. Za jejich distribuci v obci je pak zodpovědný starosta. Ten musí zajistit jejich doručení nejpozději 3 dny před volbami.

Hlasovací lístky by jste tak měli najít ve svých poštovních schránkách nejpozději v úterý 21. května.

Hlasování a značení volebního lístku

Sadu hlasovacích lístků si s sebou vezmete do volební místnosti. Po předložení průkazu totožnosti a zkontrolování na seznamu voličů dostanete úřední obálku, se kterou provedete hlasování.

Samotný výběr hlasovacích lístků probíhá za plentou. Tam vstupujete sami a případně upravujete volební lístek. Nejdříve vyberete politickou stranu, hnutí nebo koalici, které chcete dát svůj hlas. Poté můžete na jedné kandidátní listině udělit až dva preferenční hlasy zakroužkováním pořadového čísla u preferovaného kandidáta nebo 2 kandidátů. Pokud volební lístek upravíte i jinak, tak na tyto další úpravy nebude brán ohled.

Upravený hlasovací lístek vložíte do úřadní obálky a obálku vhodíte do volební urny. Pokud do obálky dáte více hlasovacích lístků než jeden, tak váš hlas je neplatný.

Hlasovací lístky, když volíte na volební průkaz

Pokud volíte na volební průkaz, tak sadu hlasovacích lístků dostanete až ve volební místnosti. Budou vám předány po předložení průkazu totožnosti a volebního průkazu. Poté už můžete odvolit běžným způsobem.

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: Volby