Kdo má nárok na dodatkovou dovolenou?

11.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Dodatková dovolená je zvláštní typ dovolené, na kterou mají nárok jen někteří zaměstnanci. Kdo a za jakých podmínek může mít volno navíc?

Zaměstnanci ve státním sektoru mají ze zákona nárok na 25 dnů dovolené. Osobám, které pracují v soukromém sektoru, musí zaměstnavatel dopřát alespoň 20 dnů placené dovolené za rok. V obou případech se jedná o hranici, pod kterou s počtem dní nelze klesnout.

Kdo má nejdelší dovolenou?

Zaměstnavatel může v rámci zaměstnaneckých benefitů svým pracovníkům umožnit dny dovolené nad rámec. Dlouhodobě se navíc diskutuje o možnosti, že by i zaměstnanci soukromého sektoru měli mít ze zákona právo na minimálně 25 dnů stejně jako ti ve státním. Zdali návrh projde, je ale prozatím ve hvězdách.

Speciální výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci. Ti u nás mají dovolenou 8 týdnů.

Co je to dodatková dovolená?

Dodatková dovolená je blíže specifikována v §215 Zákoníku práce. Mají ji ti zaměstnanci, kteří pracují za zvláště obtížných anebo zdraví škodlivých podmínek. Jedná se především o osoby, které vykonávají práci pod zemí, těží nerosty, razí tunely apod.

Za 1 nepřetržitě odpracovaný kalendářní rok jim náleží 1 týden dodatkové dovolené. Týdnem se zde rozumí 7 dnů placeného volna. Pokud by zaměstnanec takto pracoval jen určitou část roku, náleží mu poměrná část dodatkové dovolené. Za každých 21 odpracovaných dní bude zaměstnanci náležet 1/12 ze sedmi dnů. Pokud by poměrná část byla kratší než 1 den, zaokrouhlí se na půlku dne.

Nárok na dodatkovou dovolenou - čerpání, náhrada mzdy

Zdroj: Shutterstock

Co se počítá do nároku na dodatkovou dovolenou?

Do nepřetržitě trvajícího pracovního poměru se počítá i případ, kdy zaměstnanec se zaměstnavatelem ukončil pracovní smlouvou, avšak ihned poté došlo k navázání na smlouvu novou u toho stejného zaměstnavatele. Do nároku na dodatkovou dovolenou se navíc počítá i doba strávená doma při pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

Dále je započítána i doba ošetřování dítěte mladšího 10 let anebo jiného člena domácnosti. Pracovní neschopnost je započítávána jen tehdy, vznikla-li následkem nemoci z povolání anebo pracovního úrazu při výkonu povolání a plnění pracovních úkolů.

K zápočtu nedojde v případě, kdy má zaměstnanec absenci z důvodu osobních překážek v práci, jestliže nespadají do právního předpisu.

Kdo má dodatkovou dovolenou?

Dodatková dovolená náleží osobám, které pracují s vysoce infekčním materiálem anebo jsou vystaveny přímému riziku nákazy. Další skupinou jsou zaměstnanci, jejichž pracovní náplň spočívá v péči a ošetřování duševně chorých a mentálně postižených osob anebo pacientů, kteří se léčí s nakažlivou formou tuberkulózy.

Dále sem spadají ti, kteří za ztížených podmínek vychovávají mládež, anebo působí jako zdravotníci a ostatní pracovníci Vězeňské služby České republiky za předpokladu, že přicházejí do přímého styku s obviněnými ve vazební věznici anebo s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pro všechna výše zmíněná povolání platí, že osoby musí pracovat alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Toto pravidlo se však nevztahuje na ty, kteří:

  • pracují v prostředí, ve kterém jsou vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,
  • pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku,
  • provádějí kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v komorách,
  • pracují nepřetržitě minimálně 1 rok v tropických anebo v jiných zdravotně obtížných oblastech.
  • Tyto oblasti pak stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.

Jaká je náhrada mzdy za dodatkovou dovolenou?

Při výpočtu se vždy vychází z průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za předešlé čtvrtletí. Za dovolenou pracovníkům z tohoto průměru náleží náhrada mzdy ve výši 100 %.

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.