Eurovolby 2019: kde a jak volit, když jste se stěhovali

09.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Volby do Evropského parlamentu se blíží. Chcete jít k volbách, ale zrovna teď jste se stěhovali a měnili trvalé bydliště? Do jakého volebního obvodu tedy patříte? Co udělat, když opravdu chcete volit.

Pokud chodíte pravidelně k volbám, tak víte, jak to chodí. Přijde do volební místnostipříslušné dle vašeho místa trvalého bydliště, předložíte občanský průkaz, případně cestovní pas, člen volební komise si vás najde v seznamu, odškrtne a předá vám obálku s úředním razítkem. Pak už můžete jít za volební plentu, upravit volební lístek a vhodit ho v obálce do volební urny.

Důležité pro to, abyste mohli volit, je samozřejmě to, že jste uvedení v seznamu voličů. Můžete být uvedeni pouze v jednom takovém seznamu, tyto seznamy jsou sestavovány pro každou volební místnost a pro občany volící na voličský průkaz zvlášť. Podle seznamu voličů je zkontrolováno, že každý oprávněný volič volil pouze jednou.

Jak se tyto seznamy vlastně sestavují a kdo je za jejich sestavení odpovědný? Proces sestavení volebních seznamů je vždy specifikován v zákoně o volbách (do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu, do obecních zastupitelstev...) a základní údaje pro seznam se berou z tzv. stálého volebního seznamu. Volební seznam je vždy sestavován pro každé volby v ČR samostatně.

Jak se sestavují volební seznamy

 • Seznamy voličů sestavuje obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, a úřad městské části nebo městského obvodu. Seznamy jsou vedeny podle stálých volebních okrsků.
 • U každého oprávněného voliče je evidováno: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit.
 • Základem volebního seznamu jsou údaje ze stálého seznamu voličů, tyto údaje byly 40 dnů před volbami (do 14. dubna 2019) přeneseny do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 • V druhé fázi se do 20 dnů před volbami (tedy do 4. května 2019) do seznamu voličů zanesly údaje za občany, kteří na daném volebním obvodu pobývají ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice, sanatorium) nebo jsou na území ve výkonu trestu odnětí svobody. Tyto voliče musí úřadu nahlásit ředitel nebo správce daného zařízení.
 • V termínu 15 dnů před volbami jsou se seznamu vyškrtnuti voliči, kteří zažádali o zařazení na zvláštní seznam voličů.
 • Do Evropského parlamentu nemůžete volit na zahraničních zastupitelstvech, přečtěte si: Co musíte udělat, abyste mohli volit do Evropského parlamentu, když nežijete v ČR.
 • Poté jsou ze seznamu vyškrtnuti voliči, kteří projevili zájem o hlasování v jiném členském státě EU, požádali o vydání voličského průkazu (do 22. května 2019), zemřeli nebo změnili trvalé bydliště.
 • Seznam voličů je poté uzavřen v 16:00 dva dny před volbami (22. května 2019).

Stěhování a volby do Evropského parlamentu

(foto: Shutterstock)

Co je to stálý seznam voličů?

Stálý seznam voličů vede každý obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, a úřad městské části nebo městského obvodu. Tento seznam a podmínky jeho vedení jsou definovány v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.).

Ve stálém seznamu voličů jsou evidováni občané, kteří mají na území dané obce trvalé bydliště. Změny v tomto seznamu se provádí buďto z úřední povinnost na pokyny státního úřadu nebo na pokyn oprávněného voliče. Seznam je pravidelně aktualizován na základě referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců.

Pokud se volič odstěhoval do ciziny a nechal se zapsat na tzv. zvláštní seznam voličů vedeného zastupitelským úřadem, tak je ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště vyškrtnut.

Kdo všechno by si měl ohlídat, zda je na seznamu voličů

 • Pokud je seznam voličů uzavřen, tak změny se do něj už nedostanou. Pokud se je dozví obecní úřad, tak tuto informaci pouze předá dané okrskové volební komisi. Pokud tedy došlo k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, je nutné tyto údaje nahlásit svému obecními úřadu do 22. května 2019 16:00.
 • Je vhodné tak nahlásit například změnu jména, pokud se žena v tomto čase vdala a přijala manželovo příjmení.
 • Pokud jste se v tomto období stěhovali a měnili trvalé bydliště, je nutné změnu také nahlásit. Případně si také můžete zařídit voličský průkaz ve starém místě bydliště a poté můžete volit v jakémkoliv volebním okrsku.
 • Jakoukoliv změnu údajů můžete ale nahlásit pouze do 22. května 2019. Pokud se vdáte nebo přestěhujete po 22. 5. a chcete jít volit, tak nejjednoduší je nechat změnu dokladů až na pondělí. Na změnu občanského průkazu máte 15 dnů od změny trvalého bydliště. Pokud jste se stěhovali v období od 14. 4. do 22. 5. a chcete si být jistí, že můžete volit, ověřte si na úřadu, kde jste zaneseni do seznamu voličů, zda byla adresa již aktualizována, abyste byli v tom správném seznamu.
 • Pokud v době voleb ležíte v nemocnici a předpokládáte dlouhodobý pobyt, je nutné nahlásit svou účast ve volbách do 20 dnů před volbami, abyste byli řádně zaneseni do seznamu voličů. Pokud jste tento termín prošvihli a byli jste neplánovaně přijati do nemocnice, kde budete ležet i během voleb, tak bohužel volit nemůžete. Můžete si ale ještě požádat o volební průkaz (až do 22. května) a poté volit do přenosné schránky i v nemocnici.
 • Volit můžete, pokud je vám více než 18 let. Přičemž za rozhodný je považován druhý den voleb, tedy 25. května 2019. Jestliže máte během voleb narozeniny, jste na seznamu voličů automaticky zapsáni.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel