Co dělat, když mi zaměstnavatel neplatí sociální pojištění?

16.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Neplacení pojistného vás může přijít draho. Důležité je situaci aktivně řešit. Co tedy dělat, když neplatíte sociální pojištění? A co když za vás sociální pojištění nehradil váš zaměstnavatel?

Neplacení sociálního pojistného vás může v některých případech přivést do problémů. Situaci proto řešte co nejdříve a nenechte ji "vyhnít".

Ten pocit, když vám po zaplacení sociálního, zdravotního pojištění a daní něco zbude... k nezaplacení!

Je v pořádku neplatit sociální pojištění?

Zdroj: Shutterstock

Platba sociálního pojištění

Pojistné na sociální zabezpečen zahrnuje tři části - důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všechny tyto složky odvádí zaměstnanci ze své mzdy, podnikatelé si mohou zvolit, jestli chtějí odvádět nemocenské pojištění a mít výhody z něj plynoucí. Nicméně placení sociálního pojištění je pro osoby bez zdanitelných příjmů dobrovolné.

Neplatím sociální pojištění

Jestliže nepodnikáte, ani nejste zaměstnaní, tak vás nemůže nikdo nutit odvádět sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění). Nicméně bez placení sociálního pojištění nebudete moci využívat výhody českého sociálního systému (mateřská, důchody apod.). Pokud se ovšem chystáte zapojit do pracovního procesu a hledáte si práci, tak doporučujeme registraci na Úřadu práce, ten za vás bude odvádět alespoň zdravotní pojištění a určitý čas na pracáku se i započítává jako náhradní doba sociálního pojištění.

Tip: Kdy musíte u DPP odvádět sociální a zdravotní pojištění?

OSVČ a sociální pojištění

Jestliže si osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) (při hlavní činnosti) neplatí sociální pojištění, tak jim hrozí sankce, protože se jim k nezaplacenému sociálnímu pojištění začínají přičítat i penále. Jakmile své dluhy vůči Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) zjistí, tak by si měly domluvit schůzku na OSSZ, kde jim situaci pomohou vyřešit. Jestliže své dluhy brzy uhradí a podají si žádost o prominutí penále, tak mají poměrně dobrou šanci na to, že jim bude penále prominuto. Nicméně musí situaci aktivně řešit.

OSVČ nemusí platit sociální pojištění v těch případech, kdy se jedná o vedlejší činnost a v předešlém roce byl jejich zisk nižší, než je rozhodná částka (pro rok 2018 měla hodnotu 71 950 Kč). Jako vedlejší činnost mají OSVČ studenti do 26 let, lidé na rodičovské dovolené či zaměstnanci.

Právě v těchto případech často vznikají neshody a OSVČ neplatí sociální pojištění, i když mají ze zákona povinnost.

Jakmile příjem OSVČ při vedlejší činnosti překročí rozhodnou částku, tak sociální pojištění najednou doplatí a začne platit zálohy.

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ byly pro letošní rok stanoveny takto:

  • Pro hlavní činnost je minimální měsíční záloha 2 388 Kč.
  • Pro vedlejší činnost je minimální měsíční záloha 955 Kč.

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu i odvody sociálního pojištění

Student a sociální pojištění

Za studenty neodvádí sociální pojištění stát (jako tomu bylo dříve), což si dodnes řada lidí myslí. Povinnost odvádět sociální pojištění mají podnikající studenti (OSVČ), jestliže jejich čistý příjem přesáhne rozhodnou částku (78 476 Kč pro rok 2019). Samozřejmě mohou studenti odvádět sociální pojištění sami dobrovolně. Dále studenti odvádí sociální pojištění, jestliže jsou zaměstnání na HPP nebo na DPP či DPČ a jejich odměna přesáhne 10 000 Kč, respektive 3 000 Kč.

Jestliže jste měli jako podnikající student odvádět sociální pojištění a nečinil jste tak, tak kontaktujte OSSZ, pod kterou spadáte, a splaťte své dluhy. Opět je důležitá aktivní spolupráce s OSSZ.

Zaměstnavatel neplatí sociální pojištění

Jestliže máte podezření, že za vás zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění, tak kontaktujte OSSZ, pod kterou váš zaměstnavatel spadá, a zde zjistíte, zdali je za vás odváděno sociální pojištění.

Hlavně si pohlídejte to, zdali zaměstnavatel odevzdává na OSSZ (vždy na konci roku) evidenční list důchodového pojištění a uvádí v něm správné údaje o výši mzdy atp. Právě na základě těchto dokumentů se vám doba zaměstnání započítává do vzniku nároku na důchod.

OSSZ sami průběžně kontrolují průběžné plnění povinností zaměstnavatelů a v případě, že OSSZ zjistí nedoplatek na pojistném, tak je zaměstnavateli předepíší k úhradě. OSSZ může nedoplatky na pojistném vymáhat a za tyto prohřešky udělují sankce.

Jestliže váš zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění, tak můžete okamžitě ukončit pracovní poměr.

Problém většinou nastává v tom, když vás zaměstnavatel ani neregistruje na OSSZ. Svoje zaměstnání proto musíte doložit pracovní smlouvou a také čestným prohlášením o době zaměstnání/pojištění od dvou svědků (většinou bývalých spolupracovníků, obchodních partnerů). Následně OSSZ bude vymáhat pojistné od vašeho zaměstnavatele.

Jestliže váš zaměstnavatel neplní placení pojistného a přesto vám strhává ze mzdy tyto částky, tak se jedná o trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby.

Ukládejte si ovšem pracovní smlouvu, výplatní pásky, výpisy z účtů apod. (sliby vašeho zaměstnavatele si také natočte na telefon jako důkazní materiál).

Vaše práva by tedy neměla být nijak dotčena a odpracovaná doba by se vám měla počítat pro výpočet dávek i důchodu.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ