Zaměstnávání cizince: jak si vyřídit zaměstnaneckou kartu?

20.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jste cizinec a chcete si v Česku najít práci? Anebo jste naopak zaměstnavatel, který chce cizince zaměstnat, a nevíte, jaké náležitosti musí mít vyřízené? Přečtěte si užitečné info.

Zákoník práce hovoří jasně. Podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb. může zaměstnavatel přijmout cizince do zaměstnání pouze tehdy, pokud má platnou zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrou kartu anebo platné povolení k zaměstnání.

Kdo potřebuje modrou kartu?

Pokud váš pobyt za účelem výdělečné činnosti na území ČR bude kratší než 90 dní, vystačíte si s krátkodobým pracovním vízem. Pokud bude delší než 3 měsíce, budete potřebovat jedno z následujícího:

  • modrou kartu – zařizuje se, pokud je k výkonu zaměstnání vyžadována vysoká kvalifikace, nebo
  • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance – je potřeba, když zde bude cizinec pracovat na pozici manažera, specialisty anebo stážisty, jestliže byl na pozici převeden, nebo
  • zaměstnaneckou kartu.

Pro koho je určena zaměstnanecká karta?

Zaměstnaneckou kartu si musí vyřídit ti cizinci, k jejichž výkonu povolání není třeba vysoká kvalifikace a kteří do ČR nebyli převedeni. Je tedy určena všem zaměstnancům bez ohledu na odbornou způsobilost. Zaměstnanecká karta bude opravňovat cizince k pobývání na území České republiky, výkonu zaměstnání pro pozici, na kterou byla vydána a ke které odbory azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra vydaly souhlas.

Zaměstnanecká karta je určena pro osoby, které nejsou občany EU, EHP a Švýcarska. Dále ji pak nezískají ani ti, kteří jsou rodinnými příslušníky osob, které jsou občany EU, EHP a Švýcarska za předpokladu, že jsou držiteli pobytové karty anebo o její vydání zažádali. Tito občané mají v Evropském hospodářském prostoru zajištěn volný pohyb bez dodatečných dokladů.

Zaměstnanecká karta pro cizince – jak na žádost, náležitosti

Zdroj: Shutterstock

Kde zažádat o zaměstnaneckou kartu?

Žádost o zaměstnaneckou kartu musíte podat ve svém státě, a to na zastupitelském úřadě ČR. Lze ji podat i ve státě, jehož občanem nejste, ale ve kterém vám byl vydán cestovní doklad anebo kde máte povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt.

Zažádat můžete také v ČR na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Může tak učinit ale pouze ten cizinec, který má na našem území povolení anebo vízum k dlouhodobému pobytu (delší než 90 dní), ne však za účelem práce. Nesmí jít ani o sezónní zaměstnání. Dále si zde také o zaměstnaneckou kartu nemůžete zažádat, pokud zde máte vízum strpění.

Co potřebujete k žádosti o zaměstnaneckou kartu?

  • Vyplněný formulář Žádost o zaměstnaneckou kartu, který najdete na webu Ministerstva vnitra,
  • platný cestovní doklad,
  • průkazovou fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm, která odpovídá aktuální podobě žádající osoby,
  • doklad o ubytování (výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu při vlastnictví, platnou nájemní smlouvu u pronájmu apod.),
  • pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce anebo pracovní činnosti.

Pokud to vyžaduje charakter zaměstnání, bude nutné doložit i dokumenty o odborné způsobilosti. Těmi může být vysokoškolský diplom, řidičské oprávnění anebo doklad, který dokazuje, že splňujete podmínky pro výkon regulovaného povolání.

V některých případech po vás na úřadě také mohou požadovat výpis z rejstříku trestů anebo lékařskou zprávu kvůli případnému zavlečení infekčního onemocnění.

Veškeré doklady pak musí být originál, popř. úředně ověřené kopie, které nejsou starší než 180 dnů.

Co je regulované povolání?

Jedná se o povolání, na která se vážou určité právní požadavky a předpisy, bez kterých nemůže daná osoba vykonávat práci. Můžeme sem zařadit např. advokáty, lékaře, ošetřovatele, pedagogy, ale třeba i sociální pracovníky, strojmistry, zámečníky atd.

 

Kolik stojí vydání zaměstnanecké karty?

Za podání žádosti na zastupitelském úřadě ČR ve svém státě budete muset uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč. Ten bude samozřejmě převeden do tamější měny.

V případě žádosti, kterou cizinec podá v České republice na pracovišti Ministerstva vnitra, bude správní poplatek v podobě kolkové známky činit 1 500 Kč.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: Spotřebitel