Partner je cizinec? Při rozvodu se může postupovat podle země jeho původu

09.10.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ne vždy má náš právní řád při rozvodu pro jednoho, či dokonce oba manžele výhodné řešení při rozdělení majetku. To se může změnit, pokud je jeden z páru cizinec. Od konce ledna 2019 se může při rozvodu postupovat podle zákona země jeho původu.

Váš manžel nebo manželka je cizinec, žili jste tedy ve smíšeném manželství a chcete se nechat rozvést? Zkuste počkat na 29. leden 2019. Od této chvíle totiž začne platit nové unijní nařízení, podle kterého si budete moci vybrat právo státu, podle kterého lze upravit majetkové poměry po rozvodu. Můžete si tedy zjistit, který právní systém by vám vyhovoval – zdali ten český, nebo systém práva státu, odkud pochází partner. Zatím tuto možnost všechny země Evropské unie nepřijaly, je ale pravděpodobné, že na něj další státy přistoupí.

Konec bezradnosti

Podle advokátky Jany Hájové nové nařízení Evropské unie upravuje majetkové poměry manželů - cizinců a vymezuje, jak se určí stát, jehož soud bude o majetku v manželství rozhodovat. „Nové je také uznání rozhodnutí soudu v dalších státech EU a jeho proveditelnost, jestliže je součástí majetku exekuce. A konečně EU řeší situace, kdy manželé, nebo jeden z nich, žije v cizině a nejsou si jistí, které právo státu je pro ně vlastně závazné. V tom případě ale bude vždy lepší se obrátit na právníka, který právo dotyčného státu dobře zná, nejlépe, když z dané země přímo pochází,“ upozorňuje doktorka Hálová.

Advokát, ne notář

Manželé cizinci si však nemohou zvolit právo jakéhokoli státu Evropské unie, ale pouze toho, v němž v době dohody žijí, nebo tam jsou opět v době dohody státními příslušníky. „Ústní dohoda v tomto případě neplatí, vždy musí jít nejméně o písemný souhlas, některé státy mají ještě další požadavky. V České republice je zapotřebí notářsky ověřený zápis. Dokument by měl připravit advokát, nikoli však notář,“ říká Hálová.

Advokát by měl být vybrán podle tak zvaného rozhodného práva, měl by tedy být ze státu, podle kterého se vypořádání bude řešit. A jestliže se rozvádějící se cizinci nebudou schopni zorientovat, či domluvit, poradit by jim měl opět advokát znalý práva dotyčných států.

Rozvod s cizincem, jaké právo kterého státu

(foto: Shutterstock)

Srovnávejte a posuďte

Podle Jan Hálové je právní systém různých států odlišný, proto doporučuje si shromáždit co nejvíce poznatků o právních možnostech státu partnera a srovnat je s tuzemským právem. „Náš právní systém zná pojem společné jmění manželů, ale v jiných státech se vypořádání majetku řeší naprosto odlišně, společné jmění manželů zde neznají. Proto je dobré si dát pozor, aby pak pro jednoho z rozvádějících se nebyl právní verdikt ze státu jeho partnera nevýhodný,“ pokračuje doktorka Hálová. Doplňuje, že čeští právníci zpravidla znají náš systém, proto je dobré se obrátit na právníka ze státu, podle kterého chtějí vypořádání upravit.

Nedohodneme se

Není výjimkou, že se partneři na vypořádání nedohodnou, natož aby se sjednotili v názoru, podle kterého právního systému se bude majetek vypořádávat. Pak podle Hálové platí, že se majetek rozdělí podle práva státu, kde bydleli po uzavření sňatku, nebo podle systému státu, kde měli po sňatku oba státní občanství, třetí varianta je právo státu, k němuž mají oba nejbližší vztah. „Nové nařízení se ale nevztahuje na výživné dětí, pouze na majetek. Začne platit 29. ledna 2019,“ uzavírá doktorka Jana Hálová.


Čtěte také:

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát