Vše o rozvodu 2. díl: Svěření dětí do péče a alimenty

06.09.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jednou z nejtíživějších situací u rozvodu bývají především tahanice o děti. Komu budou svěřeny do péče? Jak vysoké budou alimenty? Pojďme se na vše podívat.

V prvé řadě je důležité vědět, že pokud se chcete rozvádět a máte nezletilé děti, budete muset podstoupit rovnou dvě soudní řízení. Tzv. opatrovnický soud o svěření dítěte do péče a sjednání alimentů musí podle § 25 proběhnout ještě před rozvodovým řízením. Manželství nebude rozvedeno, pokud nedojde k úpravě poměrů nezletilých dětí. Pokud děti nemáte, anebo jsou již dospělé, můžete rovnou přejít k samotnému rozvodu.

žádost o svěření dítěte do péče a o alimenty

(zdroj: pixabay) 

Návrh na svěření dítěte do péče

Návrh musí být písemně předložen soudu k posouzení. Jak již bylo řečeno v předchozím díle, vše záleží na tom, jestli se manželé dokáží dohodnout. Pokud tomu tak je, soud o děti a záležitosti kolem budou podstatně jednodušší.

  • Pokud se rodiče dohodnout – nesepisuje se návrh, ale pouze dohoda. Jakmile ji okresní soud v místě trvalého bydliště obdrží, vyzve oddělení sociálně–právní ochrany dětí k prověření rodičů a zejména tedy toho, kterému má být dítě svěřeno do péče. Tím není myšlen jen pohovor s ním a dítětem, ale i návštěva domácnosti, ve které dítě žije a zhodnocení toho, zdali se jedná o vhodné podmínky a dostatečné zázemí.
  • Pokud se rodiče nedohodnou – sepisuje se návrh na úpravu práv a povinností vůči nezletilému dítěti. Sociální pracovník, který zde vystupuje jako kolizní opatrovník, prověří matku, otce a jejich domácnosti. Rozhovor nemine rodiče a samozřejmě ani dítě. Jeho názor bude nejdůležitější, neboť soud bude hájit především jeho zájmy. Pokud je dítě vyspělejší, může být k soudu předvoláno. Pokud ne, zastupovat jej bude právě kolizní opatrovník.

Dohodu i návrh si můžete vypracovat sami. U právníka bude stát zhruba do 2500 Kč, pokud budou do návrhu zahrnuty i alimenty. Mnohem lepší je ale požádat o pomoc sociální pracovnici, která má vzory návrhů k dispozici. Volně ke stažení je také můžete najít na internetu.


  1. díl: Kolik stojí rozvod a jak rozdělit společný majetek


Jak dlouho trvá soudní spor?

Pokud se rodiče dohodnout, vše může být vyřízeno i do 2 měsíců od podání návrhu. Vzájemné spory, očerňování se a odmítání vyhovět jeden druhému má za následek samozřejmě výrazné prodloužení. Je také možné, že jeden z rodičů bude vyžadovat vyhotovení znaleckých posudků. Ty mohou vyjít až na 7000 Kč.

Soud navíc nemusí dítě svěřit do péče ani jednoho z rodičů, pokud zjistí, že zázemí a rodinné poměry nejsou dostačující. V takovém případě se děti ,,dávají“ do pěstounské péče. Přednostními adepty na pěstouny jsou pak samozřejmě nejbližší příbuzní.

Druhy péče o děti při a po rozvodu

  • Svěření do péče jednoho z rodičů
  • Střídává péče – dítě je po vymezenou dobu u jednoho z rodičů, potom ve stejném intervalu u druhého. 
  • Společná péče
  • Rozdělení sourozenců – je doporučováno pouze v krajních případech. Vhodné je jen, pokud mezi sebou mají sourozenci špatný vztah anebo je jedno z dětí více fixováno pouze na jednoho z rodičů.

U svěření do péče pouze jednomu z rodičů má ten druhý možnost dítě pravidelně vídat. Soud obvykle stanoví jak často. Zpravidla to bývá jednou za dva týdny. Pokud se manželé rozvádějí skrz vzájemnou dohodu a v dobrém, nebývá problém, aby jeden z rodičů umožnil tomu druhému vídat dítě častěji. Soud ale zároveň může vídání dítěte s druhým rodičem zakázat.

Společná péče po rozvodu

Podle § 907 musí nově se společnou výchovou souhlasit oba rodiče. Tento typ výchovy je v podstatě úplně stejný jako před rozvodem – o dítě se starají oba. Soud nijak neupravuje povinnosti rodičů a ani nijak nerozděluje. Dokonce neřeší ani výživné. Předpokládá totiž, že se rodiče domluví sami.

Jak se počítají alimenty?

Za soudní jednání o výši alimentů se nic neplatí. Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednomu z rodičů, druhý musí hradit výživné neboli tzv. alimenty. Někdy se platí i v případě střídavé péče, protože je nutné, aby byl dítěti zachován životní standard. Na výživném se buď vzájemně domluvíte anebo ho stanoví soud. Přesná pravidla pro výpočet prakticky neexistují. Vždy se ale vychází z majetkových poměrů obou rodičů a z doporučené tabulky:

Alimenty na děti výpočet

Jak dlouho se platí výživné?

Vyživovací povinnost není omezena věkem dítěte. Alimenty se platí do chvíle, než je dítě schopné se uživit samo. Po celou dobu studii neboli soustavné přípravy na budoucí povolání vůči němu máte vyživovací povinnost. Ta může ale skončit také ve chvíli, kdy se dítě provdá či ožení. Ze zákona jej totiž může živit manžel/ka.

Pozor: Vyživovací povinnost nezaniká automaticky. Návrh na zrušení vyživovací povinnosti musíte podat k soudu.


Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU