Jak na sepsání žádosti o rozvod?

29.05.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Víte, kdy může být manželství rozvedeno? Co je to sporný, nesporný a ztížený rozvod? Jak sepsat žádost o rozvod a kde ji podat? A kolik stojí soudní poplatky spojené s rozvodem manželství?

Obecně může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Soud však manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech nezletilého dítěte po rozvodu manželství.


Co třeba vědět o rozvodu:


Co udělat před rozvodem

Před rozvodem by si měli manželé především dohodnout urovnání vzájemných vztahů. Na tom, jak moc se v jednotlivých oblastech shodnou, zaleží, zda půjde o nesporný, sporný nebo ztížený rozvod.

Před tím, než sepíšete žádost k soudu, si tak ideálně vyjasněte:

Nesporný, sporný nebo ztížený rozvod?

Nesporný rozvod je rozvod, u něhož soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, pokud se manželé dohodnou na ukončení manželství rozvodem a splní-li zákonem stanovené podmínky. Zákonné podmínky jsou:

  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí;
  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil a
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu (dohoda vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy).

Sporný rozvod je rozvod, u něhož soud zkoumá a zjišťuje existenci a příčiny rozvratu manželství. Rozvod je sporný, když si manželé přejí rozvod manželství, ale nejsou schopni se dohodnout na nesporném rozvodu.

Ztížený rozvod nastupuje v případě, že manželství je sice rozvráceno, ale rozvod manželství by byl v rozporu:

  • se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody nebo
  • se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (např. vážný zdravotní stav jednoho z manželů), ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Také si přečtěte: Jak na rozvod s cizincem

Rozvod

(foto: Shutterstock)

U kterého soudu se podává žádost o rozvod?

Pro řízení o rozvod manželství je příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů (není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení).

Soudní řízení o rozvod manželství je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů (pokud je navrhován rozvod bez zjišťování příčin rozvratu).

Také si přečtěte: Jak sepsat žádost o rozvod

Jak sepsat žádost o rozvod manželství

Jakým způsobem sepsat žádost o rozvod manželství určuje, zda se bude jednat o nesporný, sporný nebo ztížený rozvod. Kromě obecných náležitostí procesních podání by měly být v žádosti o rozvod uvedeny okolnosti odůvodňující rozvrat manželství bez možnosti smíření a uvedeny důkazy prokazující taková tvrzení. Žádost o rozvod je nutné chápat individuálně, a proto namísto využití vzorů a formulářů z internetu lze doporučit využití služeb advokáta (cena sepsání žádosti o rozvod se pohybuje obvykle od 1.000,- Kč).

Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství se hradí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

K projednání věci soud nařídí jednání, na kterém vyslechne manžele a vede je k odstranění příčin rozvratu se snahou o jejich smíření.

Také si přečtěte: Kolik vás bude stát rozvod


Budete-li řešit rozvod manželství, lze doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 57 krát

Články ze sekce: Spotřebitel