Jak sepsat žádost o rozvod a kde ji podat?

17.09.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Jak a kde se podává žádost o rozvod? A kolik to vlastně stojí? Můžete si ji sami sepsat sami anebo budete potřebovat právníka? Odpovědi najdete v našem článku.

Ještě před sepsáním a podáním žádosti o rozvod si bude třeba ujasnit, o jaký druh rozvodu se vlastně jedná. Právo rozlišuje hned 3 typy. Na nich pak závisí nejen délka soudního řízení, ale i finance a v neposlední řadě také to, zdali vůbec budete rozvedeni.

Jaké manželství může být rozvedeno?

Existuje rozvod sporný, nesporný a ztížený. Nesporný rozvod je pravděpodobně ta nejjednodušší forma. Jde o to, že se manželé společně dohodnou, vypořádají mezi sebou majetek a domluví se na tom, komu bude dítě svěřeno do péče. Nesporný rozvod už je o něco složitější a nastává v situaci, kdy se pár není schopen vzájemně dohodnout.

Za ztížený pak můžeme označit takový rozvod, kdy se sice oba manželé dohodli a vypořádali, ale kvůli konci manželství by došlo k rozporu se zájmem nezletilého a nesvéprávného dítěte, se zájmem toho z manželů, který se na rozvratu nepodílel, anebo se zájmem manžela, který je ve vážném zdravotním stavu, nebo kterému by rozvod mohl způsobit újmu.

Mezi další podmínky k tomu, aby soud rozhodl o rozvodu, také patří:

  • Manželství musí být trvale, hluboce a nenávratně rozvráceno.
  • Manželé spolu nežijí více než 6 měsíců.
  • Manželství trvalo minimálně 1 rok k datu zahájení řízení.

 

Jak sepsat návrh na rozvod manželství - kolik stojí, kde podat

Zdroj: Shutterstock

Jak sepsat žádost o rozvod?

Úplně nejlepší je nechat vypracovat návrh na rozvod u právníka. Cena pak nejčastěji začíná na 1000 Kč. Při rozvodu je ale každá ušetřená tisícovka dobrá. Na internetu tedy můžete najít hned několik vzorů žádosti. Je důležité mít ale na paměti, že rozhodně nejsou univerzální. Každý návrh by měl obsahovat datum, identifikační údaje obou manželů, důvody sňatku a především důvod rozvodu. V tomto případě vůbec není na škodu, pokud se rozepíšete, ale samozřejmě ve vší slušnosti. Dále bude třeba připojit i rozsudek, v tomto případě tedy konec manželství.

Pozor ale! Žádost musí být podepsána od vás obou. Pokud pak s tímto krokem jeden z manželů nesouhlasí, tomu druhému pravděpodobně nezbude nic jiného, než podat „žalobu o rozvod“. Zde už totiž nebudou třeba oba podpisy, ale pouze ten váš.

Pokud máte společné děti, bude třeba také v návrhu/žalobě uvést, jak jste se dohodli na úpravě výživy a výchovy včetně výše alimentů.

V případě nesporného rozvodu bude soudní poplatek 2000 Kč. U sporného to už tak levné nebude, a to zvláště pokud se manželé nejsou schopni dohodnout na rozdělení majetku. U movitých a nemovitých věcí totiž bude třeba nechat vypracovat znalecký posudek. Vypořádání majetku u soudu pak vyjde na další tisíce korun.

Co se týče poplatků za svěření dítěte do péče a alimentů, budete platit pouze za případný návrh právníkovi. Od soudního poplatku jste v tomto případě osvobozeni.

Co přiložit k návrhu na rozvod manželství?

  • Oddací list
  • Rodné listy všech dětí, pokud máte.

Kam podat žádost o rozvod?

Návrh se podává k soudu v okrese či obvodu, kde měli manželé poslední společné trvalé bydliště, anebo kde žije minimálně jeden z páru.

Kdy vás soud nerozvede?

Kromě výše zmíněných případů, kdy by byl rozvod v rozporu s něčím zájmem, se jedná o situace, kdy se v žádosti vyskytují chyby, a to ať už po stránce gramatické, slohové, ale především té právní. Děje se tak hlavně tehdy, pokud si návrh vypracováváte svépomocí, abyste ušetřili za právníka. Bohužel v takové situaci ale opravdu příliš neušetříte. Je zde totiž velká šance, že vám vadný návrh bude vrácen s tím, abyste jej opravili. Tato situace je pak jedním z mnoha důvodů, proč je dobré, aby se na návrhu podílel specialista v oboru.


Čtěte také:

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: Spotřebitel