Jaké podmínky musí splňovat průkazová fotografie?

04.06.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Průkazová fotografie musí splňovat určitá kritéria, aby mohla být použita na doklad. Jde hlavně o rozměry a o to, co musí zobrazovat. Jak by tedy měla být fotka velká? A jak na ní musíte vypadat?

Vzhled a velikost průkazové fotografie určuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 328/1999 Sb., o cestovních dokladech. Dále rozměry dokladové fotky určuje i vyhláška Ministerstva vnitra ČR. Technické normy a parametry jsou uvedeny v ČSN 66 6416. Průkazová fotografie na občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz a další slouží k identifikaci dané osoby.

Jaké rozměry má průkazová fotografie?

Fotka musí mít tvar obdélníku o rozměrech 35 mm x 45 mm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm.

Fotografie by měla mít hladký povrch. Může mít také rovné nebo zaoblené rohy s poloměrem r = 3 +/- 0,5 mm. Tloušťka je v rozmezí od 0,13 mm do 0,27 mm.

Jaké podmínky musí splňovat dokladová fotka na průkaz

Zdroj: Shutterstock

Jak musí vypadat fotografie na průkaz?

Použitý materiál pro výrobu fotky na doklady musí splňovat dlouhodobou obrazovou stálost. Průkazová fotografie může být vytvořena v barevném, ale i černobílém provedení. Nutné je, aby nebyl obrazový záznam příliš světlý ani tmavý. To stejné platí i pro kontrast barev.

Aby mohla být fotka použita na doklad, nesmí být nijak znečištěna, pomačkána, roztržena ani potištěna, a to i kdyby se mělo jednat o razítko. Nikdo ji navíc nesmí retušovat ani jinak graficky upravovat, ať už jde o negativ nebo pozitiv.

Správně by na ní navíc ani neměly být odlesky, které by mohly zakrýt nebo pozměnit charakteristické části obličeje. Těmi jsou myšleny oči, nos, brada, rty, tvar obličeje a vzhled a umístění obočí. Fotografie musí zobrazovat hlavu a horní část ramen dané osoby. Její obličej je snímán čelně – středová vertikální rovina obličeje musí být prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy. Horizontální rovina, která je tvořena očima, je prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy.

Jak by měla vypadat osoba na dokladové fotce?

Osoba na fotografii se neusmívá, má neutrální výraz a zavřená ústa. Oči musí být otevřené. Vlasy nesmějí zakrývat oči ani žádnou jinou charakteristickou část obličeje. Mohlo by to totiž znesnadnit identifikaci. Hlava nemůže být nijak nakloněná na stranu. Pootočená hlava anebo pohled přes rameno je také nepřípustný.

Občan na fotce by měl mít civilní oblečení. Pokud si jde žádat o vydání cestovního pasu anebo jiného dokladu, měl by jeho zjev na obrazovém záznamu odpovídat jeho aktuální podobě.

Jestliže nosí dioptrické brýle, fotograf musí dát pozor, aby na sklech nebyly odlesky. Ty by totiž mohly snížit viditelnost a fotka by poté neodpovídala podmínkám, které jsou uvedeny v zákoně. Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, udělit výjimku je možné pouze u nevidomých osob.

Stejně tak nejsou na fotografii možné žádné pokrývky hlavy. Pokrývku lze dovolit pouze tehdy, pokud by se jednalo o zdravotní nebo náboženské důvody. Přesto by však pokrývka hlavy neměla zasahovat do obličeje tak, aby zakrývala charakteristické části tváře.

Jaké pozadí musí mít fotka na doklad nebo průkaz?

Fotografovaná osoba nesmí splývat s pozadím. Právě proto je možnost obrazový záznam provést na bílém, světle modrém anebo světle šedém pozadí. Jakékoliv jiné je nepřístupné. Je ale možný plynulý přechod dvou zmíněných barev.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: Spotřebitel