Jak mít vyšší státní důchod?

14.06.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na důchod je vhodné myslet již v produktivním věku a nikoliv jenom poslední rok před odchodem do penze. Důchodová neopatrnost může znamenat zbytečně nižší státní důchod. Na co si dát pozor? S čím při plánování důchodu počítat?

Výši státního starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Vzhledem k tak dlouhému časovému období se v praxi může stát, že údaje v databázi České správy sociálního zabezpečení neodpovídají skutečnosti, např. z důvodů, že některý zaměstnavatel neplnil své zákonné povinnosti. Co je dobré si ohlídat?

Schovávání dokladů

I s ohledem na důchodové nároky je vhodné si pečlivě schovávat všechny důležité pracovně-právní listiny, jako jsou např. pracovní smlouvy či zápočtové listy. Díky dokladům lze případné nesrovnalosti vydokladovat. Vhodné je si údaje v databázi České správy sociálního zabezpečení během produktivního věku několikrát zkontrolovat, např. jednou za rok je možné si požádat o zaslání „Informativního osobního listu důchodového pojištění“. Budoucí žadatelé o starobní důchod budou většinou během produktivního věku pracovat pro více zaměstnavatelů než jejich rodiče. Firmy rychleji vznikají a zanikají než v minulosti.

Také si přečtěte: K čemu je ELDP

Výběr optimálního data odchodu do penze

Do starobního důchodu není nutné odejít ihned ke dni dosažení řádného důchodového věku. Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr automaticky nekončí. Měsíční částka starobního důchodu výrazně závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech. Pokud žadateli o starobní důchod chybí k ukončení dalšího celého roku pojištění např. pár týdnů, tak je vhodné odchod do starobního důchodu odložit a pracovat o potřebnou dobu déle.

Do starobního důchodu je možné odejít i o několik měsíců či let později po dosažení řádného důchodového věku a stále pracovat, měsíční státní důchod je v takovém případě z důvodu „práce na procenta“ vyšší. Takové finanční rozhodnutí se však vyplatí až v delším časovém horizontu. Pro většinu lidí je výhodnější současně pracovat a pobírat „standardní“ starobní důchod, v řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu.

Také si přečtěte: Jaká pracovní smlouva je v důchodu nejvýhodnější

 

Řešení mezer v pojištění

Každé nepojištěné období má negativní vliv na výpočet starobního důchodu, tj. období, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění a současně není splněna některá z legislativních podmínek pro zápočet daného období jako náhradní doby pojištění. V některých případech může být řešením při výluce v pojištění účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je omezena, proto je vhodné situaci řešit včas.

Počítání s případným předčasným důchodem

Z finančního hlediska je lepší odejít až do řádného starobního důchodu, neboť řádný starobní důchod je značně vyšší než předčasný důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší tento rozdíl je.

V některých případech však nelze např. z pracovních, zdravotních či rodinných důvodů do dosažení řádného důchodového věku pracovat a je „nutné“ volit předčasný důchod. Tuto skutečnost je vhodné zohlednit při vlastním finančním plánování na penzi a být v rámci finančních možností připraven na nižší státní důchod. Rovněž je dobré odchod do předčasného důchodu vhodně naplánovat. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je důležité, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY