Jak malý je úplně ten nejmenší starobní důchod

18.06.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Asi deset tisíc starobních důchodců pobírá důchod nižší než 3 500 Kč. Jaký je ten úplně nejnižší důchod, který můžete kde zákona dostat?

Výše starobního důchodu se odvíjí od počtu odpracovaných let a od výše vyměřovacího základu. V tom základním a nejjednodušším principu platí, že čím vyšší vyměřovací základ, tím vyšší důchod. A čím více odpracovaných let, tím vyšší výměra starobního důchodu.

Je ale nutno říct, že český penzijní systém je nastaven solidárně, tedy systémově je proti velkým rozdílům vyplácených důchodů. V praxi se toto systémové nastavení projevuje tak, že lidé s celoživotně nižšími příjmy mají sice menší důchody než lidé s vyššími příjmy, ale rozdíly nejsou příliš vysoké. Český penzijní systém také pracuje s velkým podílem počtu odpracovaných let, přičemž s počtem odpracovaných let přiznaný důchod roste.

V praxi to poté také znamená, že dlouho pracující občané pobírající minimální mzdu, můžou mít větší důchod než lidé s vyšší pobíranou mzdou ale s nižší dobou pojištění.

Také si přečtěte: Mají stejný plat, ale na důchodu jeden dostane víc

Jak vysoký je minimální důchod v roce 2019

Dle zákona o důchodovém pojištění se minimální starobní důchod počítá jako součet základní výměry a procentní výměry důchodu. Minimální základní výměra je u všech stejná a v roce 2019 činí 3 270 Kč. Minimální procentní výměra je stanovena na 770 Kč. Minimální důchod v roce 2019 tak činí 4 040 Kč.

Také si přečtěte: Jak vysoký byl minimální důchod v roce 2018

 

Kolik lidí pobírá minimální důchod

Česká správa sociálního zabezpečení uveřejňuje pravidelně statistické ročenky o pobíraných důchodech. Dle ročenky za rok 2017 pobíralo nejmenší důchody 9 947 důchodců. Tito pobírali méně než 3 500 Kč. Přičemž minimální důchod byl v roce 2017 3 320 Kč.

V roce 2017 bylo v České republice celkem 1 800 233 starobních důchodců, nejmenší a minimální důchod tak pobíralo zhruba 0,56 % starobních důchodců. Minimální důchod pak častěji pobírají ženy.

Jak vysoký důchod pobírá 10 % nejchudších důchodců?

Když se podíváme na výši průměrného důchodu, tak ta v roce 2017 byla 11 725 Kč. 10 % starobních důchodců pak pobíralo důchod nižší než 8 813 Kč. 10 % těch nejbohatších pobíralo důchod 14 991 Kč a vyšší. Přitom nejvyšší důchod 18 000 a více pobíralo celkem 35 769 starobních důchodců, z toho většinu (28 406) tvořili muži.

Na této výši vyplácených důchodů je vidět, jak je český důchodový systém homogenní a nastavený proti velkým rozdílům. 80 % starobních důchodců pobíralo důchod v rozmezí 8 800 Kč a 15 000 Kč.

Kdo má nízký důchod:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 79 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY