Jak vysoký je minimální důchod?

26.09.2011 | Petr Gola, Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše starobního důchodu se skládá se základní výměry a procentní výměry. Přestože není přímo stanoven žádný minimální důchod, tak při splnění zákonných podmínek pro přiznání důchodu se minimální důchod pohybuje okolo 5 500 Kč.

Výše důchodu závisí na dvou parametrech: na získaném počtu let pojištění a na výši příjmů, ze kterých je odváděno důchodové pojištění od roku 1986 po současnost. Pro důchody přiznané v roce 2011 se tedy započítávají příjmy od roku 1986 po rok 2010.


Kdy vznikne nárok na důchod?


Přiznání důchodu však není automatické. Žadatel o starobní důchod musí dosáhnout důchodového věku a současně získat potřebný počet let pojištění. Občanovi, který nezíská potřebný počet let pojištění, nárok na důchod nevznikne a je odkázán pouze na sociální dávky. Důchodový věk se liší dle roku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Potřebná doba pojištění se postupně zvyšuje, v roce 2011 je zapotřebí získat 27 let pojištění.


Jak vysoký je minimální důchod?


Každý občan splňují zákonné podmínky má nárok na základní výměru důchodu 2 230 Kč (v roce 2012 se zvyšuje na 2 280 Kč). Procentní část důchodu následně závisí právě na získaném počtu let pojištění a příjmech.


  • Praktický příklad: Paní Nováková dosáhla k listopadu roku 2011 důchodového věku a zažádala si o starobní důchod. Důchodový věk paní Novákové je 57 let, protože se narodila v roce 1950 a vychovala 3 děti. Paní Nováková získala pouze 27 let pojištění a její osobní vyměřovací základ je 8 000 Kč (minimální mzda). Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeno řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Jak vysoký důchod bude mít paní Nováková?

Tabulka: Výpočet důchodu paní Novákové

Text
Částka
Osobní vyměřovací základ  8 000 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ  8 000 Kč
Procentní výměra za odpracované roky
(27 let x 1,5 %)
40,5 %
Procentní výměra důchodu
(8 000 Kč x 40,5 %)
3 240 Kč
Základní výměra důchodu  2 230 Kč
Důchod celkem
(2 230 Kč + 3 240 Kč) 
5 470 Kč


Měsíční důchod paní Novákové činí 5 470 Kč. Od lednové splátky důchodu si paní Nováková polepší. Základní výměra důchodu se zvýší o 40 Kč a procentní část důchodu o 1,6 %. V roce 2012 bude tedy paní Nováková pobírat důchod 5 562 Kč (2 270 Kč + 3 292 Kč).


Proč má paní Nováková vysoký náhradový poměr?


Pro zjednodušení si vypočítáme, kolik peněz na sociálním pojištění zaplatila paní Nováková celkem v současných podmínkách.


  • Při hrubé mzdě 8 000 Kč odvede na sociálním pojištění ze své hrubé mzdy 520 Kč (6,5 % z 8 000 Kč) a další 2 000 Kč odvede zaměstnavatel paní Novákové (25 % z 8 000 Kč). Za jeden měsíc celkem 2 520 Kč (520 Kč + 2 000 Kč).
  • Za 10 let placení důchodového pojištění to je částka 302 400 Kč (2 520 Kč x 12 měsíců x 10 let), což pokryje 55 měsíčních důchodů paní Novákové (302 400 Kč: 5 470 Kč). Počítáme pouze 10 let, protože zbylou dobu pojištění tvoří náhradní doby pojištění (studium, péče o děti a evidence na úřadu práce), kdy není sociální pojištění placeno.
  • Střední délka života 65letého občana v Česku přitom je 81 let. Při průměrných hodnotách by paní Nováková pobírala penzi 24 let, což je částka 1 575 360 Kč (5 470 Kč x 12 měsíců x 24 let).

Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že by čerpala paní Nováková na penzi 5,2krát více peněz, než kolik do systému odvedla.


Když důchod nestačí?


Žádný starobní důchodce tedy nemá důchod nižší než je životní minimum. U jednočlenné domácnosti činí životní minimum 3 126 Kč. Přesto důchod ve výši 5 470 Kč k živobytí nestačí a mnohdy stěží pokryje výdaje na bydlení. Tito občané si tedy musí zažádat o sociální dávky na úřadech práce dle místa bydliště nebo obecních úřadech (např. o příspěvek na bydlení, příspěvek na péči či dávky v hmotné nouzi).


Proč má pan Zelený nízký náhradový poměr?


Nyní si vypočítáme měsíční důchod pana Zeleného, který získal 44 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ je 80 000 Kč.

Tabulka: Výpočet důchodu pana Zeleného

Text
Částka
Osobní vyměřovací základ  80 000 Kč
Redukce do 10 886 (ze 100 %)   10 886 Kč
Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč (z 29 %) 5 166 Kč
Redukce nad 28 700 Kč (z 13 %)  6 669 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ
(10 886 Kč + 5 166 Kč + 6 669 Kč)
22 721 Kč
Základní výměra důchodu  2 230 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (44 let x 1,5) 66
Procentní výměra důchodu (22 721 Kč x 66 %)  14 996 Kč
Měsíční důchod celkem (2 230 + 14 996 Kč)  17 226 Kč

Měsíční důchod pana Zeleného je 17 226 Kč, náhradový poměr pana Zeleného je však nízký.


  • V produktivním životě odvedl (počítáme zjednodušeně) na sociálním pojištění každý měsíc desetkrát více než paní Nováková, tedy 25 200 Kč.
  • Za 40 let se jedná o částku 12 096 000 Kč (25 200 Kč x 12 měsíců x 40 let). Zbylé 4 roky pojištění tvoří náhradní doba pojištění studium.
  • Jestliže budeme počítat, že pan Zelený bude v průměru penzi pobírat 19 let, tak na důchodu vyčerpá 3 927 528 Kč (17 226 Kč x 12 měsíců x 19 let).

17 226 Kč Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že pan Zelený do systému vloží 3,1krát více než následně bude čerpat.