Jak vysoký je minimální důchod?

12.12.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nárok na starobní důchod nevzniká automaticky dosažením důchodového věku a i když je starobní důchod přiznán, tak může činit pouze jen 6 000 Kč. Jak je to možné? Jak vysoký důchod je možné očekávat u nízkých příjmů v roce 2018?

Žadatel o starobní důchod musí dosáhnout důchodového věku, který se liší dle ročníku narození a u žen aktuálně i dle počtu vychovaných dětí, a dále musí získat alespoň minimální dobu pojištění. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2018 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let. Bez získání potřebné doby pojištění nelze starobní důchod pobírat na účet.

Absolutní minimum = 3 470 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra je u všech lidí stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Procentní výměr důchodu závisí na průběhu pojištění. Výše procentní výměry důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. Při splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu nemůže starobní důchod činit v roce 2018 méně než 3 470 Kč. V praxi však mají lidé i při velmi nízkých příjmech vyšší starobní důchod.

Hodnocené příjmy v roce 2018

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (na tzv. osobním vyměřovacím základu). Při výpočtu důchodu v roce 2018 se bude průměrná měsíční mzda v současné hodnotě počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2017.

Nízké příjmy a mezery v pojištění

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 na částku 12 200 Kč přitom neovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky může být klidně o několik tisíc nižší než minimální mzda. Jak je to možné? Především v případě mezer v pojištění. Jestliže není v daném období rozhodný příjem a ani se dané období nehodnotí jako vyloučená doba pojištění, potom dochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Díky dlouhým mezerám v pojištění, tak může být osobní vyměřovací základ např. pouze 7 000 Kč. Rovněž při dlouhodobé práci na zkrácený úvazek, kdy hrubá mzda je nižší než minimální mzda, je potřeba počítat s nízkým osobním vyměřovacím základem.

OSVČ a minimální platby

Osoby samostatně výdělečně činné platící minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění budou mít rovněž osobní vyměřovací základ nízký. Minimální měsíční platba na sociálním pojištění v roce 2017 ve výši 2 061 Kč odpovídá měsíční hrubé mzdě ve výši 7 058 Kč.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme vypočítán státní měsíční penzi dle legislativy roku 2018 u nízkých příjmů vždy při  získání alespoň minimální doby pojištění v rozsahu 34 let.

Průměrná měsíční mzda

(osobní vyměřovací základ)

Doba pojištění

Měsíční starobní penze

5 000 Kč

34 let

5 250 Kč

6 000 Kč

34 let

5 760 Kč

7 000 Kč

34 let

6 270 Kč

8 000 Kč

34 let

6 780 Kč

9 000 Kč

34 let

7 290 Kč

10 000 Kč

34 let

7 800 Kč

11 000 Kč

34 let

8 310 Kč

12 000 Kč

34 let

8 820 Kč

13 000 Kč

34 let

9 330 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 56 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY