Musíte v nájmu nového spolubydlícího nahlásit majiteli bytu?

14.07.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Chcete si do nájmu nastěhovat drahou polovičku anebo jen spolubydlícího, který vám pomůže s nájmem a domácností? Ne vždy potřebujete souhlas majitele nemovitosti. Kdy ale ano?

O přijímání dalších osob do nájmu pojednává § 2272 nového občanského zákoníku. Informace a pravidla přijetí nového člena domácnosti byste také měli mít napsané v nájemní smlouvě s vlastníkem bytu nebo jednatelem.

Může vám majitel bytu zakázat v nájmu návštěvy?

Ne, majitel nemovitosti nemůže nájemci zakázat ani nijak omezit návštěvy, a to i kdyby to měl napsané v podepsané nájemní smlouvě. Takové ustanovení je neplatné, stejně jako kdyby bylo v nájemní smlouvě, že nesmíte chovat domácího mazlíčka nebo kouřit v bytě.

Podobné ustanovení o zákazu návštěv tedy nemusíte z hlediska zákona dodržovat. Návštěvy pak není nutné s pronajímatelem ani nijak ústně konzultovat nebo je předem nahlašovat. V praxi je však někdy obtížné rozlišit, zdali se jedná pouze o návštěvu anebo už o dalšího nájemníka. Jako návštěvu však lze přijmout kohokoliv.

Návštěva vs. další osoba v domácnosti

Jak dlouhá může být návštěva, aby se nejednalo o dalšího člena domácnosti, občanský zákoník již blíže nedefinuje. Pokud se bavíme o časovém rozmezí, někde se uvádí, že je návštěva pouze návštěvou, pokud trvá 15 – 30 dní. Jinde je naopak tvrzeno, že délka by neměla přesáhnout 2 měsíce. Nejedná se ovšem o pravidla, která by platila u všeho.

Na každou situaci se musí nahlížet zcela individuálně. Může se však vycházet např. z toho, jak často se osoba v bytě zdržuje, zdali z něj každý den dochází do práce, zda má u nájemníka i své věci anebo zda má dokonce jinde svůj vlastní nájem.

Návštěva a další osoba v domácnosti: občanský zákoník 2019

Zdroj: Shutterstock

Ohlášení další osoby v domácnosti pronajímateli

Zákoník jasně potvrzuje, že nájemce může vzít další osobu do nájmu, ale zvýšení počtu osob musí neprodleně nahlásit majiteli. Pokud by nového člena domácnosti nenahlásil nejpozději do dvou měsíců, bude se jednat o závažné porušení povinností, které jsou ustanoveny v nájemní smlouvě, což může vést i k výpovědi z nájmu. Podobně musí být pronajimateli nahlášeno i snížení počtu osob v domácnosti.

Písemný souhlas pronajímatele s dalším členem domácnosti

Pronajímatel si může v nájemní smlouvě vyhradit právo, které spočívá v tom, že k přijetí dalšího člena domácnosti bude vyžadovat jeho písemný souhlas. Vždy bude nutná písemná forma, ústní souhlas nestačí. Tímto pravidlem je naopak chráněn pronajímatel. Ten další osobu může povolit i na základě toho, pro kolik osob je byt uzpůsobený. Nájemníci totiž musí žít v pohodlných a hygienických podmínkách.

Počet osob v domácnosti tak musí odpovídat velikosti bytu. Maximální počet byste pak také měli najít ve smlouvě. Vše se většinou určuje podle výměry bytu, počtu pokojů, koupelen a dalšího.

Písemný souhlas pronajimatele pak nepotřebujete, pokud se k vám nastěhuje osoba blízká anebo pokud by šlo o případy zvláštního zřetele. To postačí pouze ohlášení. Noví členové domácnosti však musí počítač s tím, že se jich budou týkat stejná práva a povinnosti, jako u stávajícího nájemníka.

Kdo je osoba blízká?

Osobou blízkou je příbuzný v přímé linii a dále také manžel anebo registrovaný partner nebo jiné osoby v rodinném poměru, se kterými jste si vzájemně blízcí. Podle zákoníku se může jednat i o osoby, které jsou tzv. sešvagřené anebo ty, které spolu žijí ve společné domácnosti.

 

Může vzít nájemník někoho do podnájmu?

Ano, může. Zákon nájemci umožňuje, aby dal třetí osobě část bytu do podnájmu, a to i bez souhlasu majitele. Nájemník však musí v bytě trvale bydlet. Pokud v bytě trvale nebydlí, souhlas vlastníka bude potřebovat, a to opět v písemné formě. Jestliže se však k žádosti o souhlas s podnájmem třetí osoby pronajimatel nevyjádří do 1 měsíce, bere se podnájem jako povolený.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ