Jak a kde se bránit proti rušení nočního klidu?

17.07.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


S létem a prázdninami začíná i doba vysedávání na balkónech a terasách dlouho do noci, případně grilování na zahrádkách. S hlasitým vybavováním se tak snadno může dojít k rušení nočního klidu. Jak se bránit hlasitým sousedům?

Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je uvedeno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi. Doba nočního klidu by měla být zmíněna i v domovních řádech.

Co o době nočního klidu říká zákon?

Dobu nočního klidu také upravuje Zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., přesněji § 5 odst. 6, a to takto:

„(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována…“

Regulace nočního klidu vyhláškou obce

Obec může dobu nočního klidu regulovat, zkrátit anebo někdy i zrušit. Nejčastěji se tak děje z důvodu obecních slavností, kulturních akcí či jiných svátků. Na základě novelizace přestupkového zákona je však nutné, aby zkrácenou dobu nočního klidu anebo žádnou obec stanovila v závazné vyhlášce, a to s dostatečným předstihem, aby se na to občané mohli předem připravit.

Pořadatelé podobných akcí mají ohlašovací povinnost vůči obci. S rušení nočního klidu musí souhlasit zastupitelstvo obce. Vyhláška může být také upravována nebo doplňována. Musí však vždy obsahovat datum nebo datovatelné období anebo typ události, během které není nutné dodržovat noční klid.

Někdo u vás v domě nedodržuje noční klid? Zjistěte, během jaké doby musí být noční klid dodržován a co dělat, když v noci neustále někdo dělá hluk.

Zdroj: Shutterstock

Musí se obci nahlašovat soukromé akce?

Soukromé, rodinné akce anebo oslavy nepodléhají oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy žádat o výjimku, a mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid.

Co dělat, když někdo ruší noční klid?

Rušení nočního klidu může být různého charakteru. Za rušení považujeme hluk v noci, který obtěžuje a zasahuje do stanovené doby nočního klidu. Zpravidla se jedná o reprodukovanou či živou hudbu a hlasité hlasové projevy, ale může jít i o jiné činnosti, např. stavební práce apod.

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu a nepomůže domluva ani písemné vyzvání, můžete zavolat městskou či státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a ta také na místě může dotyčnému uložit blokovou pokutu, nebo věc předat obecnímu úřadu.

Pokuta a postih za rušení nočního klidu

Rušení nočního klidu je klasifikováno jako přestupek dle §5 odst. 1. d) zákona 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud je navíc doba nočního klidu porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až na 15 000 Kč.

 

Rušení nočního klidu probíhající stavbou

Pokud se jedná o soustavné rušení nočního klidu např. probíhající stavbou, je třeba prověřit, zda má stavba stavební povolení. V případě pochybení lze podat podnět na stavební úřad, který může provozovateli udělit pokutu, případě i nařídit odstranění stavby.

Další možností je obrátit se na krajskou hygienickou stanici, která na základě měření zjistí, zda byly překročeny hlukové limity. Hlukové limity jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při jejich překročení je oprávněna uložit sankce. Poslední možností je podání žaloby k soudu.

Zdroj: Ondřej Rose, Realitní makléř senior, CENTURY 21 General


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 85 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ