Kdy vám mohou zvýšit příspěvek na živobytí?

22.07.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Příspěvek na živobytí spadá do dávek hmotné nouze. Náleží rodinám nebo jednotlivcům, kteří mají nedostatečné příjmy i majetek. V některých případech se dokonce může zvýšit. Kdy a o kolik?

Příspěvek na bydlení řeší předpis č. 111/2006 Sb., Zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jeho zvýšení je ujednáno v § 25 až § 29. Mezi další dávky hmotné nouze patří doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Výše příspěvku na živobytí

Pro jednotlivce i rodiny výše příspěvku na živobytí činí po odečtení přiměřených nákladů na bydlení rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem. Výše částky se u každého posuzuje individuálně a odvíjí se životního, ale zejména existenčního minima.

Jaké příjmy se započítávají do nároku na příspěvek na živobytí?

Úřad práce, na kterém budete muset o příspěvek na živobytí zažádat, bude posuzovat vaše příjmy za poslední tři měsíce. Osoby nebo rodiny, které se ocitnou v hmotné nouzi nárazově, tvoří výjimku. U těch se bude posuzovat pouze jeden měsíc. Pro posuzování nároku se bude počítat:

70 % příjmů ze závislé činnosti a podnikání

80 % příjmů z náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

80 % příjmů z nemocenských dávek (nemocenská, mateřská, ošetřovné)

80 % příjmů z dávek důchodového pojištění

80 % příjmů z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

100 % příjmů z pronájmu

100 % z rodičovského příspěvku

100 % z přídavků na děti

 100 % z alimentů

Úřad práce při rozhodování nároku bere v potaz i majetkovou situaci žadatele. Rodiny nebo osoby, které nevlastní nemovitost a jen málo z movitého majetku, dosáhnou na dávku snáz.

Pomoc v hmotné nouzi: zvýšení příspěvku na živobytí 2019

Kdy vám mohou příspěvek na živobytí zvýšit?

1. Když se pokoušíte zvýšit příjem prací

Při pobírání dávek hmotné nouze úřad hodnotí nejen vaše příjmy a majetek, ale i snahu, kterou se pokoušíte vynaložit proto, abyste získali nějaké peníze. Příspěvek na živobytí se může zvýšit o 40 % částky rozdílu mezi životním a existenčním minimem dané osoby, pokud má příjem z výdělečné činnosti anebo je uchazečem o zaměstnání, který se snaží využít další možnosti zvýšení příjmu formou vlastní práce.

2. Když máte možnost využít majetek ke zvýšení příjmu

Ke zvýšení může dojít i u osob, které mají majetek, který využívají ke zvýšení příjmu a zároveň i u těch, které jej nemají anebo mají, ale nelze jej v tomto ohledu nijak využít. Příspěvek se v tomto případě navýší o 10 % z rozdílů mezi životním a existenčním minimem.

Kdy po vás nesmějí žádat prodej majetku?

Zvýšit příjem je možné i prodejem majetku, což po vás může úřad práce před přiznáním dávky vyžadovat. Nemohou ale po vás chtít, abyste prodali nemovitost, ve které bydlíte a automobil, který využíváte k výdělečné činnosti anebo zajištění dopravy do zaměstnání, do školy anebo k lékaři.

Úřad dále nemůže vyžadovat ani prodej zdravotní techniky nebo zvláštních pomůcek, které využívá osoba se zdravotním postižením. Pokud navíc daná osoba uplatňuje nějakou část majetku k práci a zajištění příjmu, nelze žádat ani její prodání. Chtít po vás ale můžou prodej jiných movitých věci, a to např. starožitností a cenností.

3. Uplatnění nároku pohledávek a příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí se může zvýšit až o 30 % z rozdílu mezi životním a existenčním minimem dané osoby, pokud nemá žádné nároky ani pohledávky anebo může jasně dokázat, že je již uplatnila. Uplatnění není vyžadováno, pokud není spravedlivé o něj žádat anebo pokud by nebylo úměrné zisku.

4. Navýšení částky živobytí kvůli dietnímu stravování

Částka na živobytí se může zvýšit s ohledem na nutné dietní stravování jedince. Zvýšení je však možné pouze základě doporučení odborného lékaře. Částka bude pro jednotlivé diety stanovena právním předpisem.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY