Jak probíhá kontrola na nemocenské

22.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Když jste na nemocenské, můžete téměř kdykoliv očekávat kontrolu. Co je vaší povinností a jak taková kontrola vlastně probíhá? Jaký postih vám může hrozit, když nebudete doma?

S účinností od 1. července 2019 byla zrušena karenční doba u nemocenské. To znamená, že vám zaměstnavatel musí proplatit i první tři dny nemoci, resp. náhrada mzdy bude náležet od první zameškané směny. Ne každý však ví, že i zaměstnavatel vás prvních 14 dní nemoci může přijít zkontrolovat, jestli dodržujete režim, který stanovil ošetřující lékař.

Prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnanci během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy. V zákoníku práce, přesněji v § 192, je jasně stanoveno, že zaměstnavatel může zaměstnance během prvních 14 dnů, kdy pobírá náhradu mzdy, zkontrolovat, zdali dodržuje režim stanovený lékařem.

Zaměstnavatele a později i OSSZ budou zajímat 2 věci:

  • zda se zdržujete v místě pobytu, které jste uvedli u lékaře,
  • zda dodržujete dobu a rozsah stanovených vycházek.

Víc zaměstnavatele zajímat nemůže. Zaměstnanec je povinen takovou kontrolu zaměstnavateli umožnit.

Čtěte také: Jak je to s výplatou peněz u elektronické neschopenky

Kontrola na nemocenské OSSZ a zaměstnavatelem - postihy

Zdroj: Shutterstock

Kontrola zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti

Pokud zaměstnavatel zjistí, že došlo k porušení režimu na neschopence, měl by o tom informovat zaměstnance a vyhotovit písemný záznam. Kopii dokumentu je povinen doručit zaměstnanci, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři, který napsal DPN.

Zaměstnanci při porušení hrozí snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu. S náhradou mzdy anebo platem však zaměstnavatel nemůže nijak hýbat, pokud je zaměstnanci dána výpověď.

Výpověď může zaměstnanec dostat, pokud porušil povinnosti zvlášť hrubým nebo závažným způsobem. Tím se rozumí např. vykonávání jiné výdělečné činnosti anebo rekreace v období DPN. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl, že došlo k porušení režimu. 

Kontrola na nemocenské od OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení má oproti zaměstnavateli větší pravomoci. Dostavit se na kontrolu DPN může kdykoliv bez podnětu a zajímat ji může celý režim nemocenské, čili i ten léčebný. Pokud by k „návštěvě“ vznikl podnět, nejčastěji bývá ze strany zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře.

Zaměstnanec musí označit byt a zvonek jmenovkou. OSSZ není povinna osobu na DPN informovat o kontrole telefonicky, a už vůbec ne předem. Pracovník OSSZ se musí prokázat průkazem kontrolora s fotografií, který vydal orgán nemocenského pojištění. Zaměstnanec předloží občanský průkaz a průkaz práce neschopného pojištěnce.

Pokud nebude zaměstnanec doma, bude mu ve schránce zanechán list s informací, že nebyl zastižen. Ten musí obsahovat podpis kontrolující osoby, datum, a hlavně čas zjištění. List mívá podobu oznámení ve schránce s výzvou, aby práce neschopný kontaktoval OSSZ, anebo formu záznamu, který OSSZ zašle zaměstnanci. Záznam je vždy zasílán i ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

TIP: Kalkulačka nemocenské

 

Kontrola na neschopence a postih za nezastižení

Za nezastižení v místě pobytu vyjma vycházek vám může OSSZ uložit postih, který spočívá v krácení nebo dočasném odebrání nemocenského. Nejdéle to lze na 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu. Zpětně jej však OSSZ krátit nemůže.

Pokud by dočasně pracovně neschopný zaměstnanec porušil léčebný režim zvlášť hrubým způsobem, může se brát jeho chování jako přestupek. Za ten se může vyměřit pokuta až do výše 20 000 Kč.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 322 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY