Kdy budete na dávkách v mateřství pobírat jen 7 600 Kč měsíčně, ještě méně anebo vůbec nic?

02.09.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Čeká vás v blízké době podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek? Podle čeho se bude stanovovat výše dávek? A kdy můžete čekat jen 7 600 Kč měsíčně anebo dokonce méně?

Mateřská i rodičovská dovolená a příjmy plynoucí z nich souvisí s péčí o dítě do 4 let věku. Náleží matce anebo otci dítěte, popř. osobě, která dítě na základě soudního rozhodnutí převzala do náhradní rodinné péče.

Co je dobré vědět o peněžité pomoci v mateřství u zaměstnanců?

Na mateřskou se nastupuje 8 až 6 týdnů před porodem. Trvá celkem 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů. Abyste splnili podmínky nároku, musíte být v posledních dvou letech nemocensky pojištěni alespoň 270 dnů včetně dne nástupu na mateřskou. Pokud jste nezaměstnaní a není vám tedy odváděno nemocenské pojištění, může vám k nároku pomoci ještě ochranná lhůta. Ta trvá 180 dní a slouží k tomu, aby daná osoba nezůstala bez prostředků.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u OSVČ

Aby vzniklo právo na čerpání peněžité pomoci v mateřství i OSVČ, musí si dobrovolně platit nemocenské pojištění. Je nutné, aby byly pojištěny alespoň 180 dnů během jednoho roku před nástupem na mateřskou. Dále také musí splnit i podmínku 270 dní účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech.

Jak je to s výší měsíční mateřské?

Vycházet se bude z denního vyměřovacího základu, který se bude zjišťovat za 12 kalendářních měsíců před nástupem. U OSVČ se bude počítat z úhrnu pojistného za rozhodné období. Zjištěný denní vyměřovací základ u zaměstnanců bude ještě podléhat redukčním hranicím. Dávka bude po úpravách činit 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Přesnou částku si můžete vypočítat na naší kalkulačce mateřské.

Denní vyměřovací základ: mateřská, rodičovský příspěvek 2019

Zdroj: Shutterstock

Co dělat, když na mateřskou nemám nárok?

Na mateřskou nemají nárok osoby, které nesplňují podmínky přiznaní. Místo toho však mohou začít ode dne porodu čerpat rodičovský příspěvek. Maximální částka, kterou můžete vyčerpat, je pro každého stejná. Není nutné splnit žádné podmínky. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory.

Dorovnání mateřské rodičovským příspěvkem

Výši mateřské ovlivňuje výše mzdy nebo platu. Čím nižší mzda, tím nižší i peněžitá pomoc v mateřství. Mnoho žen během těhotenství přemýšlí, že ze zdravotních důvodů nastoupí na zkrácený úvazek. A právě tím se poníží příjmy, díky čemuž může v praxi vzniknout výpočet mateřské, který bude nižší než 7 600 Kč.

Pokud by byl nižší, lze mateřskou dorovnat do částky 7 600 Kč rodičovským příspěvkem. O dorovnání budete muset zažádat na úřadu práce v tiskopise žádosti o rodičovský příspěvek. Musíte však brát v potaz, že si část peněz rodičovského příspěvku vyčerpáte dorovnáním.

Co je dobré vědět o rodičovském příspěvku?

Rodičovský příspěvek může být přiznán matce nebo otci dítěte, případně osobě, co převzala dítě do náhradní rodinné péče. Pobírat jej lze až do 4 let věku dítěte s tím, že celkově můžete vyčerpat 220 000 Kč při narození jednoho dítěte, 330 000 Kč při narození dvou a více dětí. Otázka navýšení rodičovské se stále projednává.

Jak se určuje výše měsíčního rodičovského příspěvku?

Pro stanovení výše rodičovské se bude vycházet z denního vyměřovacího základu, který platil pro stanovení mateřské. Pokud lze stanovit vyměřovací základ u obou rodičů, použije se ten vyšší bez ohledu na to, který rodič o rodičovský příspěvek žádá.

Pokud je 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu vyšší než 7 600 Kč, rodič si může výši měsíčního rodičáku zvolit od této částky až po hranici, tedy po 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu. V roce 2019 to může být až 40 080 Kč anebo 60 120 Kč při narození dvou a více dětí (tj. do výše 1,5násobku).

Pokud by bylo 70 % z 30násobku denního vyměřovacího nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodič bude moci pobírat maximálně 7 600 Kč za měsíc.

 

Výše rodičovské bez denního vyměřovacího základu

Pokud ani u jednoho z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, protože nebyli zaměstnáni ani v ochranné lhůtě, může se výše rodičovského příspěvku stanovit maximálně do 7 600 Kč, u více dětí do 11 400 Kč. Nejméně je možné čerpat 50 Kč.

Zdroj: ČSSZ, MPSV


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY