Co ovlivní u OSVČ výši záloh na zdravotním pojištění?

30.08.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Některé osoby samostatně výdělečně činné neplatí žádné měsíční zálohy na zdravotním pojištění, jiné však dokonce desetitisícové platby. Jak je to možné? Na čem závisí výše měsíční zálohy? 

Na trhu aktuálně působí 7 zdravotních pojišťoven, přičemž případná změna zdravotní pojišťovny nemá na výpočet zdravotního pojištění vliv. Sazba zdravotního pojištění je vždy stejná, změnou zdravotní pojišťovny si nemohou OSVČ snížit platbu na zdravotním pojištění.

Jak si vypočítat zálohu na zdravotním pojištění?

Kalkulačka zdravotního pojištění

Zdroj: Shutterstock

Výše měsíční zálohy u OSVČ závisí na tom, zdali je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost a jak vysokého hrubého zisku OSVČ v minulém kalendářním roce dosáhla.

V přehledu o příjmech a výdajích se vypočte roční zdravotní pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy na zdravotním pojištění a případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Podívejme se na vybrané praktické příklady výpočtu měsíční zálohy na zdravotním pojištění.

Pojďme se nyní podívat na 4 příklady u záloh na zdravotním pojištění OSVČ:

  1. Kdy budete mít nulovou měsíční zálohu?
  2. Kdy budete mít stokorunové zálohy?
  3. Kdy se platí minimální měsíční záloha?
  4. Zálohy v řádech desítek tisíc korun

Praktický příklad 1) - Nulová měsíční záloha

Zaměstnanec Karel si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Pro účely placení zdravotního pojištění se jedná o vedlejší činnost, hlavní činností je zaměstnání. Pan Karel nemusí během roku platit měsíční zálohy a zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti

Tip: Jaký je výpočet čisté mzdy?

Praktický příklad 2) - Stokorunové zálohy

Penzista Radim si po část roku 2018 přivydělával samostatnou výdělečnou činností a hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) činil 92 000 Kč. V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti neplatil pan Radim žádné zálohy. Roční zdravotní pojištění 6 210 Kč (92 000 Kč x 50 % x 13, %) doplatil jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 v březnu 2019. Poprvé do 8. dubna 2019 však musel již uhradit měsíční zálohu ve výši 621 Kč (6 210 Kč: 10 měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti). OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, kromě podnikajících zaměstnanců, neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. V následujícím období již měsíční zálohy platí. Výpočet je proveden ze skutečného vyměřovacího základu, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržena minimální měsíční záloha.

 

Praktický příklad 3) - Minimální měsíční záloha

Paní Věra zahájí od září 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V roce 2019 bude paní Věra platit minimální měsíční zálohy ve výši 2 208 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny alespoň minimální zálohy. Povinnost platit minimální měsíční zálohu v roce 2019 se vztahuje na OSVČ, které v letošním roce zahájí hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dále na OSVČ, jejichž skutečně vypočítaná záloha v přehledu o příjmech a výdajích z údajů za rok 2018 byla nižší než minimální měsíční záloha pro rok 2019 v částce 2 208 Kč.


Čtěte také:

Živnostníci si připlatí skoro 400 korun měsíčně na daních

Platby na zdravotním pojištění v roce 2019


Praktický příklad 4) - Desetitisícové zálohy

Podnikatel Jaromír dosáhl za rok 2018 hrubého zisku 6 000 000 Kč. Roční zdravotní pojištění za rok 2018 činilo 405 000 Kč (6 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %) a nová měsíční záloha v roce 2019 (od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018) činí 33 750 Kč (405 000 Kč: 12). Při výpočtu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ, jako je tomu při výpočtu sociálního pojištění. Při nadstandardních ziscích mohou být tedy měsíční zálohy i v jednotkách desetitisíců korun.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ