OECD: Kde je souhrnná daňová sazba nejvyšší?

09.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Z členských zemí OECD je souhrnná daňová sazba nejvyšší ve Francii a nejnižší v Chile. Jak vysoké jsou daně v Česku?

Souhrnnou daňovou sazbu v jednotlivých členských zemích OECD zjistíme, když sečteme daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem pobírajícího průměrnou mzdu, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, souhrnnou sazbu daně z příjmu právnických osob a základní sazbu DPH. Pouze v osmi členských zemích OECD je souhrnná daňová sazba vyšší než v Česku.

Souhrnná daňová sazba v Česku

Pro rok 2019 činí v Česku souhrnná daňová sazba 98,5 % (13,7 % + 11 % + 33,8 % + 19 % + 21 %). Oproti předchozím rokům o desetinky procenta stoupla daň z příjmu fyzických osob, důvodem je zvýšení průměrné hrubé mzdy. Od července letošního roku se snížilo sociální pojištění placené zaměstnavatelem o 0,2 %. V přiložené tabulce máme pouze u Česka uvedeny aktuální údaje roku 2019, u ostatních členských zemí OECD jsou data za rok 2018.

1. Daň z příjmu fyzických osob (13,7 %)

V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná hrubá měsíční mzda 32 466 Kč. Právě u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka pracujícího za průměrnou mzdu si vypočítáme daň z příjmu fyzických osob.

  • Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superbrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (33,8 %). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.
  • Superhrubá mzda činí tedy 43 500 Kč (32 466 Kč x 1,338).
  • Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka činí tedy 4 455 Kč (43 500 Kč x 15 % - 2 070 Kč).
  • Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je tedy 13,7 % (4 455 Kč: 32 466 Kč).

OECD: Kde je souhrnná daňová sazba nejvyšší

Zdroj: Shutterstock

2. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (11 %)

Zaměstnanci je z jeho hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Odvod na účet příslušných institucí provádí mzdová účetní při výpočtu čisté měsíční mzdy.

3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (33,8 %)

Na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance 24,8 %, do konce června 2019 to bylo 25 %. Na zdravotním pojištění platí zaměstnavatel za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy.

4. Daň z příjmů právnických osob (19 %)

Sazba daně z příjmu právnických osob je v letošním roce stejně vysoká jako v předcházejících letech, a sice 19 %. Daň z příjmu právnických osob se v Česku odvádí pouze na centrální úrovni, v některých členských zemích OECD se odvádí daň z příjmu právnických osob na centrální i místní úrovni, ve výpočtu souhrnné daňové sazby se započítává souhrnná sazba daně z příjmu právnických osob.

5. Základní sazba DPH (21 %)

Daň z přidané hodnoty zvyšuje spotřebitelům konečnou cenu zboží a služeb, při výpočtu souhrnné daňové sazby se započítává pouze základní sazba DPH, která v Česku činí 21 %.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD za rok 2018

Země

Souhrnná daňová sazba

Země

Souhrnná daňová sazba

Francie

119,3

Nizozemí

88,0

Belgie

117,5

Lucembursko

86,5

Itálie

112,8

Turecko

85,7

Německo

108,0

Polsko

83,6

Rakousko

106,1

Dánsko

82,8

Portugalsko

104,9

Island

79,5

Řecko

104,2

Japonsko

75,4

Švédsko

103,6

Velká Británie

73,2

Česko

98,5

Irsko

71,7

Španělsko

97,2

Austrálie

70,6

Slovensko

95,6

Mexiko

68,0

Finsko

95,4

Kanada

65,9

Lotyšsko

93,5

Izrael

63,7

Slovinsko

91,2

Korea

62,9

Maďarsko

90,5

Nový Zéland

61,4

Litva

89,3

USA

57,9

Estonsko

88,8

Švýcarsko

52,5

Norsko

88,5

Chile

51

Pramen: sazby jednotlivých daní převzaty z databáze OECD, OECD Tax Database

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ