Jak se bude počítat důchod v roce 2020?

11.10.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění, výši osobního vyměřovacího základu a výpočtové formuli v roce odchodu do penze. Podívejme se na praktické výpočty starobního důchodu v roce 2020. 

Žadatelé o starobní důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby jim mohl být řádný starobní důchod přiznán. Získaná doba pojištění následně ovlivňuje i výši starobního důchodu, kdy každý rok pojištění ovlivňuje měsíční penzi více, než si někteří žadatelé o starobní důchod připouští.

Je výpočet důchodu hračka, či zapeklitý rébus?

Výpočet důchodu 2020

Zdroj: Shuttestock

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Co je to osobní vyměřovací základ?

Druhým základním údajem pro výpočet starobního důchodu kromě získané doby pojištění je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. V roce 2020 se bude osobní vyměřovací základ počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2019, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu koeficienty. Při výpočtu starobního důchodu se však osobní vyměřovací základ redukuje, v roce 2020 to bude následovně:

  • Do 15 328 Kč se bude započítávat ze 100 %.
  • Od 15 328 Kč do 139 340 Kč se bude započítávat z 26 %.

Tip: Valorzace důchodů 2020

Základní výměra důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká, průběh pojištění ji neovlivňuje. V roce 2020 bude činit základní výměra důchodu 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Praktický příklad - odchod do důchodu v roce 2020

Pan Milan odejde v roce 2020 do starobního důchodu, jeho osobní vyměřovací základ bude 40 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. V přiložené tabulce si vypočítáme starobní důchod pana Milana.

Text

Částka

Doba pojištění v celých letech

44 let

Osobní vyměřovací základ

40 000 Kč

První redukční hranice  (do 15 328 Kč, ze 100 %)

15 328 Kč

Druhá redukční hranice  (od 15 328 Kč do 139 340 Kč, z 26 %)

6 415 Kč

Výpočtový základ (15 328 Kč + 6 415 Kč)

21 743 Kč

Základní výměra důchodu

3 490 Kč

Zápočet za odpracované roky (44 let x 1,5 %)

66,0

Procentní výměra důchodu (21 743 Kč x 66 %)

14 351 Kč

Měsíční důchod (3 490 Kč + 14 351 Kč)

17 841 Kč

Vlastní výpočet autora

Státní důchod dle příjmu a doby pojištění

Na ukázku máme v přiložené tabulce vypočten řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2020 v závislosti na dosaženém příjmu a získané době pojištění (zvoleno 40 let, 43 let a 46 let). 

Osobní vyměřovací základ

40 let

43 let

46 let

20 000 Kč

13 416 Kč

14 161 Kč

14 905 Kč

30 000 Kč

14 976 Kč

15 838 Kč

16 699 Kč

40 000 Kč

16 536 Kč

17 515 Kč

18 493 Kč

50 000 Kč

18 096 Kč

19 192 Kč

20 287 Kč

60 000 Kč

19 656 Kč

20 869 Kč

22 081 Kč

70 000 Kč

21 216 Kč

22 546 Kč

23 875 Kč

100 000 Kč

25 896 Kč

27 577 Kč

29 257 Kč

Vlastní výpočet autora

Tip: Vypočítejte si výši vašeho důchodu v naší kalkulačce


 

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY