Ztrácí daňové slevy na významu? Budou zrušeny?

05.11.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Díky slevám na dani ušetří lidé ročně přibližně 300 miliard korun na daních. Ovšem jejich výše se nemění a oproti rostoucím cenám a mzdám klesá jejich význam. Jak se daňové slevy vyvíjely a jakou část průměrné mzdy tvořily? Jaká je jejich budoucnost?

Slevy na dani trochu číní daňový systém méně přehledným, ale veskrze každý je využívá (vědomky či nevědomky) a dokážou srazit naši daň z příjmu až na nulovou hodnotu. Klesá ovšem jejich hodnota v čase? A jaká je jejich budoucnost?

Sleva na poplatníka 24 840 Kč - moc, nebo málo?

Slevy na daních - jaká je jejich výše?

Zdroj: Shutterstock

Slevy na dani ve vztahu k průměrné mzdě?

Slevy na dani se za této vlády ani minulé příliš nezměnily, základní sleva na poplatníka je na stejné výši prakticky již 12 let (kromě "povodňového roku" je totožná). 

V následujících dvou tabulkách uvádíme, jakou výši mají daňové slevy ve vztahu k průměrné mzdě od roku 2006 až do první poloviny roku 2019.

Daňové slevy na poplatníka a manželku/a versus průměrná mzda

Rok Průměrná mzda Daňové slevy
    Sleva na poplatníka Podíl slevy na poplatníka na průměrné mzdě Sleva na manžela/ku Podíl slevy na manžela/ku na průměrné mzdě
2006 19 546 Kč 7 200 Kč 36,84% 4 200 Kč 21,49%
2007 20 957 Kč 7 200 Kč 34,36% 4 200 Kč 20,04%
2008 22 592 Kč 24 840 Kč 109,95% 24 840 Kč 109,95%
2009 23 344 Kč 24 840 Kč 106,41% 24 840 Kč 106,41%
2010 23 864 Kč 24 840 Kč 104,09% 24 840 Kč 104,09%
2011 24 455 Kč 23 640 Kč 96,67% 24 840 Kč 101,57%
2012 25 067 Kč 24 840 Kč 99,09% 24 840 Kč 99,09%
2013 25 035 Kč 24 840 Kč 99,22% 24 840 Kč 99,22%
2014 25 768 Kč 24 840 Kč 96,40% 24 840 Kč 96,40%
2015 26 591 Kč 24 840 Kč 93,42% 24 840 Kč 93,42%
2016 27 764 Kč 24 840 Kč 89,47% 24 840 Kč 89,47%
2017 29 496 Kč 24 840 Kč 84,21% 24 840 Kč 84,21%
2018 33 840 Kč 24 840 Kč 73,40% 24 840 Kč 73,40%
2019* 34 105 Kč 24 840 Kč 72,83% 24 840 Kč 72,83%

*Data z druhého kvartálu 2019

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Základní sleva na poplatníka má v současnosti hodnotu přibližně 73 % průměrné mzdy, pokud tedy pobíráme průměrnou mzdu, tak nám stát na daních vrátí přibližně jednu měsíční čistou mzdu díky slevě na poplatníka. Nicméně v době zavedení měla tato sleva hodnou téměř 110 % průměrné mzdy. Před jejím zavedením byla sleva na poplatníka poměrné bídná a v roce 2007 tvořila pouze třetinu průměrné mzdy.

Jaká je ideální výše slevy na poplatníka je ovšem otázka do pléna. Zvýšení slev na daních je odměna pracujícím, kterým na druhou stranu snižuje příjmy státního rozpočtu, a zavádění daňových slev je komplikací systému. Nicméně na slevy na daních je český daňový poplatník poměrně zvyklý.

Ministryně Maláčová (ČSSD) by ráda tento systém pozměnila, protože se jí zdá nespravedlivé, když daňové slevy čerpají i majetní lidé. Ovšem stát by měl ke všem přistupovat stejně a bez rozdílu.

Nadále platí, že nejlepší sociální přerozdělování je takové, že se peníze vůbec nevyberou a nechají se v kapse lidí, což je efektivnější než je prohnat celým sociálním systémem. A tento účel plní slevy na dani skutečně dobře.

 

Sleva na studenta versus slevy na jízdném

Daňové slevy na studenta a daňové zvýhodnění versus průměrná mzda

Rok Průměrná mzda Daňové slevy
    Sleva na studenta Podíl slevy na studenta na průměrné mzdě Daňové zvýhodnění na 1. dítě Podíl slevy na poplatníka na daňovém zvýhodnění
2006 19 546 Kč 2 400 Kč 12,28% 6 000 Kč 30,70%
2007 20 957 Kč 2 400 Kč 11,45% 6 000 Kč 28,63%
2008 22 592 Kč 4 020 Kč 17,79% 10 680 Kč 47,27%
2009 23 344 Kč 4 020 Kč 17,22% 10 680 Kč 45,75%
2010 23 864 Kč 4 020 Kč 16,85% 10 680 Kč 44,75%
2011 24 455 Kč 4 020 Kč 16,44% 11 604 Kč 47,45%
2012 25 067 Kč 4 020 Kč 16,04% 13 404 Kč 53,47%
2013 25 035 Kč 4 020 Kč 16,06% 13 404 Kč 53,54%
2014 25 768 Kč 4 020 Kč 15,60% 13 404 Kč 52,02%
2015 26 591 Kč 4 020 Kč 15,12% 13 404 Kč 50,41%
2016 27 764 Kč 4 020 Kč 14,48% 13 404 Kč 48,28%
2017 29 496 Kč 4 020 Kč 13,63% 13 404 Kč 45,44%
2018 33 840 Kč 4 020 Kč 11,88% 15 204 Kč 44,93%
2019* 34 105 Kč 4 020 Kč 11,79% 15 204 Kč 44,58%

*Data z druhého kvartálu 2019

Zdroj: Vlastní výpočet autora

U slevy na studenta hrozí, že příští rok bude tato sleva ku poměru k průměrnému platu nejnižší za posledních 15 let. Studenti ovšem mají jinou podporu, slevy na jízdném. Ty se ovšem nejprve proženou celým sociálním systémem a ještě jsou z drtivé většiny placeny podniku, který vlastní stát (Ministerstvo dopravy ČR).

Zajisté by bylo efektivnější zvýšit slevu na studenta a zrušit zvýhodnění jízdenek pro studenty, ale na druhé straně by to mělo dopad na studenty ze sociálně slabších rodin, kde jsou rodiče v důchodu či nepracují.

Daňové zvýhodnění pro 1. dítě se zvyšovalo před dvěma lety, ale již po roce zvýšení mělo nižší relativní hodnotu vztaženou k průměrné mzdě než v předcházejícím roce.

Systém daňových slev je nastaven tak, že sazby daní z příjmu se nemění, ale kvůli fixní výši slev na daních Češi odvedou vyšší procento ze svých příjmů.

Jaká je budoucnost slev na dani?

V poslední době se politici vyjadřují o slevě na dani jako o nesystémové, ovšem najdou se i tací, kteří ji zuby nehty brání.

Například Miloš Zeman pravil, že máme rezervy 318 miliard korun. A rezervami nemyslel nic jiného než daňové slevy, které by bylo záhodno zrušit, protože na ně doplácejí ti, kteří daně platí řádně.

Ovšem ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se do této politicky sebevražedné mise pouštět nechce, což komentovala takto:

„Už jsem natolik pragmatická a zkušená, že představa, že bychom většinu výjimek zrušili, je nereálná.“ 

V roce 2017 si lidé z daní odečetli díky slevám celkem 319 miliard korun, o rok dříve 306, což je lákavé a tyto peníze by se daly využít jiným směrem.

Například na výstavbu kanálu Odra-Dunaj-Labe (plánované náklady 300 miliard korun u propojení Dunaje a Odry, 585 miliard korun při plném propojení Odry, Dunaje a Labe), či dostavbu jaderného bloku v Dukovanech (odhadované náklady jsou 160 až 300 miliard korun u podobných dostaveb).

Na druhé straně by politik, jenž by protlačil zrušení daňových slev, naběhl voličům na vidle a jeho kariéra by spěla ke konci. Tedy jedině pokud by razantně nesnížil daň z příjmů, ale snižování daňové kvóty se v poslední době příliš nenosí (slovy ministerstva financí "Daně nezvedáme, prostě je lépe vybíráme").

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ