Chcete doma využít solární energii? Pár praktických rad

20.11.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Mít k dispozici energii téměř zadarmo, to je značka ideál. Solární energie taková je a využívá ji stále více českých domácností.

Zeptali jsme se technického konzultanta Solární asociace Martina Smolky třeba také na to, jak může být domácí solární elektrárna drahá.

Jaký je zájem o solární energii v České republice?

Zájem českých domácností o fotovoltaické elektrárny stále stoupá. V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) - ve kterém se takřka všechny domácí instalace realizují - se loni instalovalo celkem 1769 zařízení. Letos se předpokládá alespoň dvojnásobný počet. Jen v první polovině letošního roku jich bylo už 1145.

Co by měl obecně solární systém pro domácnosti splňovat?

Cílem malé střešní solární elektrárny by vždy mělo být zvýšení energetické soběstačnosti dané domácnosti, tj. využití co největší části z vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu (alespoň 70 %).

Proto je nezbytné správně naprojektovat fotovoltaickou elektrárnu včetně všech součástí s ohledem na celkovou roční spotřebu domácnosti, počet a typ spotřebičů, jejich zapojení mezi jednotlivé fáze. Výstupem je vhodně dimenzovaný instalovaný výkon spojený s nějakou formou akumulace, např. do teplé vody, vytápění nebo do baterií/elektromobilu, která je nezbytná s ohledem na nerovnoměrnou potřebu elektrické energie domácnosti během dne (obvykle ráno a večer) a jejíž zapojení taktéž vyžaduje program NZÚ.

Úspora energie: fotovoltaické elektrárny, solární panely

Zdroj: Shutterstock

Co může solární elektrárna v domácnosti energeticky uživit a na kolik to běžného klienta přijde?

Solární elektrárna může napájet veškeré přístroje a zařízení se stálým odběrem. S vhodným systémem řízení spotřeby v případě přebytku okamžité výroby nad spotřebou může elektřinu akumulovat do teplé vody nebo pomocí tepelného čerpadla do vytápění. V případě připojení bateriového úložiště je možné v omezené míře (do výše kapacity nabitých baterií) zajistit napájení domácnosti i v noci - opět pomocí naakumulovaného denního přebytku solární elektřiny.

Cena systému se liší podle typu akumulace (při využití podpory z NZÚ je nutné vždy realizovat nějakou formu akumulace), např. 5 kWp fotovoltaických panelů s bateriovým systémem o kapacitě 8,75 kWh stojí po započtení dotace NZÚ 225 tisíc Kč. Pokud chce domácnost využít tepelné čerpadlo a akumulaci do teplé vody, bude stát solární systém o výkonu 4 kWp s tepelným čerpadlem a akumulační nádrží s dotací 370 tisíc Kč. Úplně nejlevnější jsou solární instalace s akumulací přebytků do teplé vody, které lze s využitím dotace pořídit již od 60 tisíc korun.

Jaké jsou podmínky, aby mohla domácnost sáhnout na dotaci ze NZÚ?

Konkrétní podmínky závisí na typu podprogramu (pro fotovoltaiku C.3.3 – C.3.8) a čítají minimální objem akumulační nádrže na teplou užitkovou vodu, minimální kapacitu bateriového systému a minimální celkový využitelný energetický zisk fotovoltaického systému (největší množství požadavků je na systém s tepelným čerpadlem).

Dále je nutné splnit obecné podmínky z nichž nejdůležitější je míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby domácnosti (alespoň 70 %), minimální účinnost měničů a panelů, schopnost zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě/spotřebě, povinnost připojení k distribuční soustavě (mimo C.3.3) a umístění na budově zapsané v katastru nemovitostí. Největší možný instalovaný výkon solárních elektráren podporovaný v rámci NZÚ je 10 kWp. Veškeré podmínky jsou uvedeny v závazných pokynech pro žadatele NZÚ - rodinné domy v rámci 3. výzvy a jsou volně ke stažení na stránkách SFŽP.

V technických požadavcích se zájemcům o využití solární energie pomohou zorientovat instalační firmy. Za Solární asociaci doporučujeme ty, které jsou vedeny v naší mapě doporučených instalačních firem. Podle regionu si tak mohou zájemci vybrat vhodné partery.

Kdo by měl solární systém navrhnout a jaké podmínky by měl splňovat?

Solární systém by měla rozhodně navrhnout odborná firma, která je schopna přesně spočítat potřeby dané domácnosti v návaznosti na počet a typ spotřebičů, jejich zapojení do jednotlivých fází a rozvržení denní spotřeby. Celý systém by měl být efektivně nastavený za účelem maximalizace vlastní spotřeby vyrobené elektřiny (na úrovni min 70 %).

Instalaci fotovoltaického systému musí provádět pracovníci, kteří splňují národní kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“. Způsob zapojení a umístění rozvaděčů, měničů, baterií, akumulátorových nádrží a tepelných čerpadel musí splňovat příslušné elektrotechnické normy a normy požární ochrany. Panely orientovány na jih se sklonem optimálně 30 % upevněné na střešní konstrukci nebo obvodovém plášti budovy. Panely a připojená rozvodná zařízení by měly být chráněny před bleskem a přepětím.

Co když je dům dvougenerační a v jednom patře právě nikdo nebydlí, dá se systém takto rozvrhnout jako vícesložkový?

Pokud domácnosti obývá pouze část domu, není to limitem s ohledem na navržení solární instalace. Systém lze dimenzovat podle dlouhodobé spotřeby. Pokud by naopak domácnost začala obývat celý dům, může být instalace doplněna o další fotovoltaické panely nebo baterii. Ovšem stále jen do limitu 10 kWp.

 

Může se stát, že vyrobím víc energie, než budu potřebovat? Kam pak s ní?

Vlastní spotřeba domácnosti elektřiny s fotovoltaickou elektrárnou by se standardně pohybovala na úrovni 40 %, a to zejména z důvodu časového nesouladu mezi spotřebou domácnosti a výrobou solární elektřiny přes den. Proto je vhodné fotovoltaickou elektrárnu doplnit systémem spínání spotřeby a akumulací. Principem spínání spotřeby je zapínání některých spotřebičů, např. pračky v okamžiku přebytku výroby solární elektřiny nad spotřebou domu.

Vedle toho nejvhodnější formou akumulace je napájení tepelného čerpadla pro vytápění nebo klimatizaci, dále ohřev vody v bojleru nebo nabíjení bateriového systému, případně dobíjení elektromobilu, filtrace bazénu apod. Ideálním řešením je spojit spínání spotřeby s některou z forem akumulace. Ve správně nastaveném systému pak může dosáhnout spotřeba vlastní solární elektřiny přes 75%.

Mohu tedy prodávat přebytky energie do veřejné sítě a je to výhodné?

Pokud je provozovatel domácí solární elektrárny držitelem licence na výrobu elektřiny, může přebytky vyrobené elektřiny prodávat do sítě. Finančně je to poměrně nevýhodné (dnes se cena pohybuje cca 0,6 Kč/kWh), proto je zásadní realizovat nové fotovoltaické elektrárny tak, aby byl dosažen maximální poměr spotřeby vyrobené elektřiny. Někteří obchodníci nabízejí slevy z ceny odebrané elektřiny, pokud je v daném odběrném místě připojena fotovoltaická elektrárna, což může částečně kompenzovat nízkou výkupní cenu přetoků.


Čtěte také:

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ