Pro koho se příští rok sníží limit doplatků za léky?

06.12.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Příští rok se mohou invalidé těšit na snížení limitu doplatků za léky. O jakou částku se sníží limit? A jak jsou na tom další skupiny s limity doplatků na léky?

Ochranné limity doplatků za léky jsou hranice roční útraty za předepsané léky, jež pokud jsou překročeny, tak je pojištěnci vrácena část doplatků za předepsané léky, která překročí daný limit. Tyto přeplatky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou pojištěnce. Pro různé skupiny obyvatelstva jsou ochranné limity odlišné. Komu příští rok klesnou ochranné limity doplatků a ušetří za léky?

Invalidé budou od roku 2020 utrácet za léky méně

Budou mít invalidé světlejší zítřky?

Zdroj: Shutterstock

Komu se od Nového roku 2020 sníží limit doplatků za léky?

Výše ochranného limitu doplatků za léky se od 1. ledna 2020 sníží na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Dále také pojištěncům, jenž byli uznáni invalidními ve druhém či třetím stupni invalidity, ale nebyl jim přiznán invalidní důchod pro nesplnění podmínky doby pojištění (tato podmínky záleží na věku, například pro 22letého jsou to 2 roky, od 28 let musí mít odpracováno alespoň 5 let).

Doposud byl limit pro invalidní důchodce stanoven na 5 000 Kč, tedy na stejnou částku jakou mají ostatní dospělí pojištěnci.

Tip: Jak ušetřit na lécích?

Co je nutné doložit na zdravotní pojišťovnu?

Svoji invaliditu musí invalidní důchodci doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Uznané invalidní osoby ve druhém či třetím stupni invalidity musí doložit kopii posudku o posouzení zdravotního stavu.

Jestliže pojištěnec nedoloží své zdravotní pojišťovně dané skutečnosti a dokumenty, tak se na něj vztahují automaticky ochranné limity doplatků za léky dle jeho věku.

Invalidní osoby nad 70 let tedy nic oznamovat a dokládat nemusí, protože mají ochranný limit na doplatku za léky automaticky 500 Kč a to na základě jejich věku.

Tip: Vypočítejte si výši invalidního důchodu v naší kalkulačce

Jak vysoké ochranné limity doplatků na léky mají ostatní pojištěnci?

Ostatní ochranné limity dle věku se od 1. ledna 2020 nemění a jsou následující:

  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 18 let)
  • 5 000 Kč u pojištěnců mezi 19 a 64 lety
  • 1 000 Kč u pojištěnců starších 65 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 65 let)
  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, kdy dovršili 70 let)

Připomeňme, že do ochranného limitu na léky se zahrnují pouze započitatelné doplatky zaplacené pojištěncem za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Nezapočítávají se částky za zdravotnické prostředky.

Kolika lidí se to dotkne?

Snížení limitu se bude týkat přibližně 200 tisíc lidí.

Tip: Kolik je v Česku invalidních důchodců?

Mají smůlu invalidé bez přiznaného důchodu či čekající na důchod?

Nemají. Osoby uznané invalidními s 3. a 2. stupněm invalidity nemusejí mít přiznaný invalidní důchod pro nesplnění podmínky doby pojištění, tedy odpracovaných let. Ale i tak na ochranný limit na léky nárok mít budou.

Kolik pojišťovny vyplácí?

Pojišťovny vrací tu částku, kterou pojištěnci zaplatili nad ochranný limit. Jestliže tedy invalidní důchodci platí ročně 1 500 Kč, tak od 1. ledna 2020 bude dostávat zpět od zdravotní pojišťovny 1 000 Kč.

V roce 2018 zdravotní pojišťovny vyplatily přes 560 milionů korun. Tato částka se od snížení ochranných limitů mezi roky 2017 a 2018 zvýšila přibližně šestinásobně.

Snížení ochranného limitu doplatků na léky pro invalidy bude stát zdravotní pojišťovny přibližně 200 milionů korun, které se vrátí zpět k invalidům.

Peníze budou bohužel přehnány přes aparát zdravotních pojišťoven, než se dostanou zpět do rukou invalidů.

 

Kdy se limity snižovaly naposled?

V roce 2018 se ochranné limity doplatků za léky snižovaly dětem do 18 let a starším lidem od 65 let věku.

Pro seniory a děti do 18 let byla do roku 2018 stanovena hranice ochranného limitu doplatků za léky ve výši 2 500 Kč. Od roku 2018 zdravotní pojišťovny vrací přeplatek za léky nad hranici 1 000 Kč a důchodcům starším 70 let nad 500 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: Spotřebitel