Jak žádat o doplatky za léky? Jaké jsou roční limity?

11.12.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ochranné limity doplatků za léky mají pro různé skupiny obyvatel odlišnou výši. Jaká je v současné době výše limitů? A kdy vám zdravotní pojišťovna vrátí přeplatky za léky?

V současné době je limit doplatků za léky pro dospělého stanoven v rozmezí 5 000 Kč ročně a na dítě to je částka 1 000 Kč. Jaké jsou ochranné limity pro důchodce a jaké pro seniory?

Limity doplatů za léky se pohybují v rozmezí od 500 Kč do 5 000 Kč, záleží hlavně na věku a zdraví pojištěnce

Ochranné limity doplatků za léky

Zdroj: Shutterstock

Ochranné limity doplatků za léky pro děti, dospělé i důchodce - od 500 Kč do 5 000 Kč

V roce 2020 se sníží limit pro některé invalidy z 5 000 Kč na 500 Kč. Snížení limitů proběhlo rovněž v roce 2018, kdy se snížil limit na maximální roční doplatek pro seniory a pro děti.

Aktuální výše maximálních ročních doplatků za léky je u následující:

  • Pro děti do 18 let (včetně 18letých) je limit 1 000 Kč.
  • Pro pojištěnce od 19 let do 64 let je limit stanoven na 5 000 Kč.
  • Pro seniory nad 65 let (včetně 65letých) je limit 1 000 Kč.
  • Pro seniory nad 70 let (včetně 70letých) je limit 500 Kč.
  • Pro některé invalidy je limit 500 Kč.

Pokud je limit překročen, tak zdravotní pojišťovna přeplatek pojištěnci vrátí (a to každé čtvrtletí), a to dvěma formami:

  • dopisem s poštovní poukázkou,
  • převodem na zvolený bankovní účet.

Tip: Jak je to v případě přeplatku u dětí?

Co se do limitu počítá?

Do limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější variantu léku, která obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání.

Nezapočítávají se částky za zdravotnické prostředky (náplasti, ortézy atp.)

Jak se žádá o přeplatky na lécích?

O přeplatky na lécích se nemusí žádat, zdravotní pojišťovny samy hlídají jejich výši. V případě invalidity ovšem budete muset dokládat tuto skutečnost kopiemi dokumentů.

Tip: Jak ušetřit na lécích?

Chrání limity doplatků za léky pacienty?

Limity doplatků za léky byly stanoveny kvůli tomu, aby ti, co platí pravidelně za léky velké sumy, byli ochránění a jejich peněženka nebyla zruinována.

Při nemoci či při vážném úrazu dostává příjmová strana rodinného rozpočtu značnou trhlinu, a právě roční limity doplatků za léky stanovují maximální roční výdaje za léky.

U starobních důchodců a dětí mladších 18 let jsou limity stanoveny na nižší částky, protože tyto skupiny většinou nejsou ekonomicky silné

Limity pomáhají lidem ušetřit za léky značnou část útrat za nutné výdaje na jejich zdraví a při snižování limitů mezi roky 2017 a 2018 bylo lidem vráceno šestinásobně více (cca 560 milionů korun).

Ročně se lidem vrátí přes půl miliardy korun a toto číslo poroste.

V roce 2020 se kvůli snížení limitu doplatků pro invalidy počítá s tím, že zdravotní pojišťovny vyplatí o 200 milionů více na přeplatcích za léky, přibližně tedy tři čtvrtě miliardy korun.

 

Komu se od Nového roku 2020 sníží limit doplatků za léky?

Od 1. ledna 2020 se snižuje limit doplatků za léky na 500 Kč pro pojištěnce, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (nutno doložit kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně). Dále pro pojištěnce, kteří byli uznáni invalidními ve druhém či třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění (nutno doložit kopii posudku o posouzení zdravotního stavu).

Jestliže invalidní pojištěnec nedoloží dané skutečnosti své zdravotní pojišťovně, tak je jeho ochranný limit na léky stanoven na základě jeho věku.

Tip: Kolik je v Česku invalidních důchodců?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY