Růst průměrné mzdy - co všechno ovlivní v roce 2020?

24.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se kvůli růstu průměrné mzdy změní důchody, zálohy na sociálním a zdravotním pojištění? A na jaké další věci má vliv nárůst průměrné mzdy?

Průměrná mzda v Česku utěšeně roste a její růst se rovněž projeví v řadě dávek i odvodů, což bude mít dopad na řadu občanů. Kterých dávek a odvodů se růst průměrné mzdy dotkne?

Růst mezd je příjemný, projeví se ovšem také v odvodech, což mnoho lidí nepotěší

Koho růst průměrné mzdy potěší a koho ne?

Zdroj: Shutterstock

Není průměrná mzda jako průměrná mzda

Mzdy v Česku rostou, důkazem toho je růst průměrné mzdy i mediánu mezd. Tyto čísla uvádí Český statistický úřad a MPSV na základě těchto čísel každoročně stanovuje umělou průměrnou mzdu, která je součinem všeobecného vyměřovacího základu a takzvaného přepočítacího koeficientu.

Od 1. ledna 2020 nařízením vlády č. 260/2019 Sb. byl stanoven všeobecný vyměřovací základ na 32 510 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0715. Pro rok 2020 tedy činí průměrná mzda 34 835 Kč.

Pro rok 2019 byla stanovena průměrná mzda ve výši 32 699 Kč.

Vyšší důchody kvůli růstu mezd?

Růst průměrné mzdy se dotýká nově přiznávaných důchodů

Starobní důchod se skládá se dvou částí - z procentní výměry a základní výměry.

Základní výměra vzroste všem důchodcům díky valorizaci o 220 korun. V roce 2020 tedy má základní výměra hodnotu 3 490 Kč. Základní výměra se valorizuje o polovinu růstu reálných mezd a o inflaci.

Procentní výměra následně zohledňuje vaše předešlé příjmy.

Vaše předešlé příjmy jsou rozdělené do tří zón dvěma redukčními hranicemi.

V první zóně se vaše příjmy započítávají do důchodu ve výši 100 %. V druhé zóně mezi dvěmi redukčními hranicemi ve výši 26 % a nad druhou redukční hranicí se k příjmům již nepřihlíží.

Redukční hranice se každoročně určují na základě průměrné mzdy, první redukční hranice má výši 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice 400 % průměrné mzdy.

Pro rok 2019 byla určena spodní redukční hranice ve výši 14 388 Kč a horní ve výši 130 796 Kč. Pro rok 2020 jsou redukční hranice stanoveny následovně:

  • První redukční hranice 15 328 Kč
  • Druhá redukční hranice 139 340 Kč

Zdravotní pojištění a průměrná mzda

Růst průměrné mzdy ovlivní rovněž minimální zálohy pro OSVČ, které se od roku 2020 zvyšují z 2 208 Kč na 2 352 Kč měsíčně.

Tyto zálohy se vypočítávají z vyměřovacího základu, kterým je polovina průměrné mzdy, po zaokrouhlení tedy 17 418 Kč.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 2 352 Kč.

Zálohu za leden musí OSVČ odvést do 8. února 2020.

Pravděpodobné pojistné je navázáno na vyměřovací základ, ze kterého se počítá průměrná mzda. Pravděpodobné pojistné se platí, pokud OSVČ či zaměstnavatel nedokáže doložit, z čeho se zaměstnancům či OSVČ vypočítají zálohy na zdravotní pojištění.

Pro výpočet záloh se vezme 1,5násobek vyměřovacího základu, tedy 48 765 Kč (32 510 Kč x 1,5).

Měsíční pravděpodobné pojistné zdravotního pojištění činí 6 584 Kč (48 765 * 0,135) za každého zaměstnance.

Pro OSVČ činí měsíční pravděpodobné pojistné zdravotního pojištění 3 292 Kč (48 765 * 0,5 * 0,135).

Tip: Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pro lidi s částečnými úvazky se odvody určují na základě minimální mzdy

 

Sociální pojištění a průměrná mzda

Průměrná mzda má největší vliv u odvodů sociálního pojištění, a to hned na 5 ukazatelů, jejichž meziroční změnu uvádíme v tabulce

Dopady růstu průměrné mzda na odvody sociálního pojištění

Údaj o sociálním pojištění 2019 2020
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ 40 940 Kč 43 613 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti 2 388 Kč 2 544 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti  995 Kč 1 018 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní 78 476 Kč 83 603 K
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2 289 Kč 2 439 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Solidární daň a průměrná mzda

Průměrná mzda má vliv rovněž na solidární daň, kterou odvádí lidé s vysokými příjmy.

Limit pro platbu solidární daně činí 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2019 je její výše 1 569 552 Kč a pro rok 2020 se částka zvyšuje na 1 672 080 Kč

Sazba solidární daně činí 7 % z částky, která je nad stanovený limit. Limit pro platbu solidární daně je stejně vysoký jako limit pro neplacení sociálního pojištění.

Dá se tedy říci, že lidé s vysokými příjmy zaplatí v roce 2020 méně na solidární dani, ale více na odvodech sociálního pojištění, protože maximální měsíční odvod vzrostl o 2 673 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ