Růst průměrné mzdy - co všechno ovlivní v roce 2022?

29.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se kvůli růstu průměrné mzdy změní důchody, zálohy na sociálním a zdravotním pojištění? A na jaké další věci má vliv nárůst průměrné mzdy?

Průměrná mzda v Česku roste a její růst se rovněž projeví v řadě dávek i odvodů, což bude mít dopad na řadu občanů. Kterých dávek a odvodů se růst průměrné mzdy dotkne?

Růst mezd je příjemný, projeví se ovšem také v odvodech, což mnoho lidí nepotěší

Koho růst průměrné mzdy potěší a koho ne?

Zdroj: Shutterstock

Není průměrná mzda jako průměrná mzda

Mzdy v Česku rostou, důkazem toho je růst průměrné mzdy i mediánu mezd. Tyto čísla uvádí Český statistický úřad a MPSV na základě těchto čísel každoročně stanovuje umělou průměrnou mzdu, která je součinem všeobecného vyměřovacího základu a takzvaného přepočítacího koeficientu.

Od 1. ledna 2022 nařízením vlády č. 356/2021 Sb. byl stanoven všeobecný vyměřovací základ na 36 119 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0773. Pro rok 2022 tedy činí průměrná mzda 38 911 Kč.

Pro rok 2021 byla stanovena průměrná mzda ve výši 35 441 Kč.

Vyšší důchody kvůli růstu mezd?

Růst průměrné mzdy se dotýká nově přiznávaných důchodů

Starobní důchod se skládá se dvou částí - z procentní výměry a základní výměry.

Základní výměra vzroste všem důchodcům díky valorizaci o 350 korun. V roce 2022 tedy má základní výměra hodnotu 3 900 Kč. Základní výměra se valorizuje o polovinu růstu reálných mezd a o inflaci.

Procentní výměra následně zohledňuje vaše předešlé příjmy. Další částí státních starobních důchodů je procentní výměra důchodu, která v roce 2022 vzroste o 1,3 procenta, další 300 Kč bude zvýšení nad rámec valorizace.

Vaše předešlé příjmy jsou rozdělené do tří zón dvěma redukčními hranicemi.

V první zóně se vaše příjmy započítávají do důchodu ve výši 100 %. V druhé zóně mezi dvěmi redukčními hranicemi ve výši 26 % a nad druhou redukční hranicí se k příjmům již nepřihlíží.

Redukční hranice se každoročně určují na základě průměrné mzdy, první redukční hranice má výši 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice 400 % průměrné mzdy.

Pro rok 2022 byla určena spodní redukční hranice ve výši 15 595 Kč a horní ve výši 141 476 Kč.

  • První redukční hranice 17 121 Kč
  • Druhá redukční hranice 155 644 Kč

Zdravotní pojištění a průměrná mzda

Růst průměrné mzdy ovlivní rovněž minimální zálohy pro OSVČ, které se od roku 2022 zvyšují z 2 393 Kč na 2 627 Kč měsíčně.

Tyto zálohy se vypočítávají z vyměřovacího základu, kterým je polovina průměrné mzdy, po zaokrouhlení tedy 19 456 Kč.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 2 627 Kč.

Zálohu za leden musí OSVČ odvést do 8. února 2022.

Pravděpodobné pojistné je navázáno na vyměřovací základ, ze kterého se počítá průměrná mzda. Pravděpodobné pojistné se platí, pokud OSVČ či zaměstnavatel nedokáže doložit, z čeho se zaměstnancům či OSVČ vypočítají zálohy na zdravotní pojištění.

Pro výpočet záloh se vezme 1,5násobek vyměřovacího základu, tedy 58 367 Kč (38 911 Kč x 1,5).

Měsíční pravděpodobné pojistné zdravotního pojištění činí 7 880 Kč (58 367 * 0,135) za každého zaměstnance.

Pro OSVČ činí měsíční pravděpodobné pojistné zdravotního pojištění 3 940 Kč (58 367 * 0,5 * 0,135).

Tip: Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pro lidi s částečnými úvazky se odvody určují na základě minimální mzdy

 

Sociální pojištění a průměrná mzda

Průměrná mzda má největší vliv u odvodů sociálního pojištění, a to hned na 5 ukazatelů, jejichž meziroční změnu uvádíme v tabulce

Dopady růstu průměrné mzda na odvody sociálního pojištění

Údaj o sociálním pojištění 2021 2022
Maximální měsíční odvod zaměstnance i OSVČ 44 373 Kč 48 718 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u hlavní podnikatelské činnosti 2 588 Kč 2 841 Kč
Minimální měsíční zálohy OSVČ u vedlejší podnikatelské činnosti  1 036 Kč 1 137 Kč
Limit pro změny z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní 85 058 Kč 93 387 K
Dobrovolné měsíční důchodové pojištění 2 482 Kč 2 724 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Zývšená sazba daně z příjmu a průměrná mzda

Průměrná mzda má vliv rovněž na vyšší sazbu daně z příjmu, kterou odvádí lidé s vysokými příjmy.

Limit pro platbu solidární daně činí 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2021 je její výše 1 701 168 Kč a pro rok 2022 se částka zvyšuje na 1 867 728 Kč

Zvýšena sazba daně z příjmu ve výši 23 % se odvádí z částky, která je nad stanovený limit. Limit pro platbu zvýšené sazby daně z příjmu je stejně vysoký jako limit pro neplacení sociálního pojištění.

Dá se tedy říci, že lidé s vysokými příjmy zaplatí v roce 2022 méně na dani z příjmu, ale více na odvodech sociálního pojištění, protože maximální měsíční odvod vzrostl o 4 345 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ