Podáváte daňové přiznání v červnu či červenci: kdy vám přijde vratka daně?

01.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pro koho platí odložený termín daňového přiznání k 1. červenci? Kdy vám bude vyplacena vratka daně? Jak to bude s přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu?

Fyzické i právnické osoby podávající daňové přiznání bez daňového poradce musely podat daňové přiznání do se termín podání posouvá na 1. dubna 2021 (elektronicky do 3. května 2021). Ovšem ty právnické a fyzické osoby, které využívají služeb daňového poradce či mají povinný audit mohou podat daňové přiznání až do 1. července 2021.

Daňové přiznání se podává prvního dubna, května či července?

Vratka daně v červenci

Zdroj: Depositphotos

Kdo může podat daňové přiznání do 1. července 2021?

Pozdní termín odevzdání daňového přiznání 1. července je určen pro fyzické i právnické osoby, kterým zpracovává a předkládá daňové přiznání daňový poradce či osoby, které mají povinný audit.

Od roku 2021 již nemusí osoby, za které zpracovává daňové přiznání daňový poradce, tuto skutečnost oznamovat dopředu.

Již tedy nemusí předem předkládat finančnímu úřadu plnou moc vystavenou daňovému poradci, nyní stačí plnou moc přiložit zároveň s daňovým přiznáním.

Kam doručit daňové přiznání?

Daňové přiznání můžete odevzdat na územní pracoviště finančního úřadu, pod který spadáte na základě vašeho trvalého bydliště.

Nicméně své daňové přiznání můžete doručit na kterýkoliv finanční úřad, ale musíte mít vyznačeno, pod který finanční úřad vaše daňové přiznání spadá.

Tip: Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke stažení

Kdy platit vyměřenou daň?

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání a to:

  • prostřednictvím bankovního příkazu
  • prostřednictvím internetového bankovnictví
  • v hotovosti na finančním úřadu – vašem územním pracovišti
  • prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Kdy vám bude zaslána vratka daně (přeplatek na dani)?

Pokud daňové přiznání podáte do původního termínu (1. dubna 2021), tak vratku daně můžete očekávat do 1. května 2021, protože stát má na vyplácení přeplatky 30denní lhůtu po odevzdání daňového přiznání či ročního zúčtování daně.

V případě, že daňové přiznání budete podávat až k termínu 1. července 2021, vratku daně obdržíte do 31. července 2021.

Od tohoto roku se zvyšuje hranice, od které půjde o vratitelný přeplatek. Vratku daně obdržíte pouze v tom případě, když půjde o částku alespoň 200 Kč či vyšší (do tohoto roku se jednalo o hranici 100 Kč).

Rovněž je také možné, aby vám finanční úřad vrátil přeplatek v hotovosti, a to do výše 1 000 Kč.

Kdy poslat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ?

Přehledy o příjmech a výdajích pro vaši zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení musíte podat do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání.

Jestliže daňové přiznání podáte 1. července 2021, tak přehledy o příjmech a výdajích musí být odevzdány do 2. srpna 2021.

Přehledy můžete podat dřív, doporučujeme je odevzdávat zároveň s daňovým přiznáním. Nicméně do 8 dnů od data podání přehledů musíte doplatit rozdíl mezi odvedenými zálohami a stanovenou částkou pojistného z vašeho přehledu.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 53 krát

Články ze sekce: DANĚ