Termín podání daňového přiznání za rok 2019 se kvůli koronaviru odkládá

13.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby, které ještě nestihly podat daňové přiznání, nemusejí spěchat. Ministerstvo financí totiž v rámci aktuální situace rozhodlo odložit termín podání. Koho se to týká a do kdy tedy přiznání můžete podat?

Místopředsedkyně vlády a ministryně financi Alena Schillerová oznámila, že se opět posouvá termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Vše o odloženém termínu daňového přiznání kvůli koronaviru:

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2019?

V roce 2020 měla být posledním termínem pro podání daňového přiznání středa 1. dubna. Přiznání však šlo berňáku podat ještě následující 5 dní bez toho, aniž by poplatníkům hrozila pokuta nebo správní poplatky za pozdní odevzdání.

Nově však mohou někteří podnikatelé, ale i zaměstnanci či jiné osoby, kterým vznikla povinnost přiznat se k dani z příjmů fyzických za rok 2019, daňové přiznání podávat až do 18.srpna 2020. Stejný termín také platí pro uhrazení daně.

TIP: Jak a kde zaplatit daň z příjmů?

Nový termín daňového přiznání 2020 kvůli koronaviru

Zdroj: Shutterstock

Kdo může podávat daňové přiznání do 18. srpna?

Změna platí pro všechny fyzické osoby. Alena Schillerová tímto činem chtěla pomoci především drobným podnikatelům a malým firmám. Cílem je totiž zredukování počtu osob na finančních úřadech, ale i poštách a zamezení případného šíření koronaviru. I zaslání vyplněného formuláře poštou je totiž jeden z možných způsobů, jak jej odevzdat.

Na právnické osoby se termín 18. srpna 2020 nevztahuje. Leda že by si nechaly přiznání zpracovat finančním poradcem, což je třeba nahlásit finančnímu úřadu, anebo měly ze zákona povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.

Je potřeba něco pro odložení termínu dokládat?

I když k odkladu ze strany ministryně došlo kvůli aktuální pandemii, osoby, které mají povinnost odevzdat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nemusejí dokládat žádné důvody ani souvislosti s koronavirem. Termín tedy platí bez rozdílu pro všechny poplatníky, aniž by bylo nutné jakkoliv dokazovat, že se setkali s nákazou, jsou v karanténě anebo nemocní.

TIP: Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob ke stažení

Jak ještě doručit daňové přiznání finančnímu úřadu?

Kromě osobního odevzdání daňového přiznání na přepážce finančního úřadu anebo zaslání poštou je tu ještě další možnost, jak formulář odevzdat. Podat jej lze i elektronicky. A to přes datovou schránku anebo pokud vlastníte elektronický podpis.

Podle informací na portálu finanční správy jej lze ale odeslat přes internet i bez datové schránky nebo e-podpisu. Bude však nutné finančnímu úřadu do 5 pracovních dnů doručit Potvrzení o podání.

Poplatníci, kteří vlastní datovou schránku, jsou navíc povinni podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob výhradně elektronickou cestou, jinak jim hrozí pokuta.

TIP: Co bude zavřeno kvůli koronaviru?

Na jaký finanční úřad přiznání doručit?

K dani z příjmů se fyzické osoby vždy přiznávají na územním pracovišti finančního úřadu, pod který spadá jejich trvalé bydliště.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 37 krát