Lhůta pro podání daňového přiznání se opět prodlužuje

10.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte povinnost podat daňové přiznání a letos opravdu nestíháte? Nevadí, lhůta podání byla v pondělí prodloužena. Do kdy jej tedy musíte odevzdat a do kdy je třeba zaplatit daň z příjmů fyzických osob za rok 2020?

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v podvečer na pondělní tiskové konferenci Vlády ČR sdělila, že se podobně jako loni rozhodla prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a platby daně z příjmů fyzických osob. Do kdy tedy můžete přiznání beztrestně odevzdat a kdy vám bude vyplacen daňový přeplatek?

Termín daňového přiznání 2021 a prodloužená lhůta

Zdroj: Shutterstock

 

Termíny podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Klíčovým datem je vždy konec března a letos tomu také není jinak. Platí to však pro jeden typ podání. Termín si liší na základě toho, jakým způsobem formulář k dani z příjmů odevzdáváte.

Pokud daňové přiznání odevzdáváte v listinné podobě osobně na podatelně finančního úřadu anebo jej zasíláte poštou, termínem pro vás bude 1. duben 2021. Ministerstvo financí ČR také v tiskové zprávě informuje, že poplatníci budou moci také využít sběrné boxy před finančními úřady.

Jestliže však volíte elektronickou cestou, ať už prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem anebo přes online finanční úřad Moje daně, vaším termínem je 3. květen 2021.

Pakliže využíváte při odevzdávání přiznání daně z příjmů fyzických osob služby daňového poradce nebo advokáta, konečným termínem je pro vás 1. červenec 2021. Společně s přiznáním je třeba finančnímu úřadu doručit i plnou moc. Tento termín budete využívat, i pokud máte povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.

Prodloužená lhůta pro daňové přiznání za rok 2020

Existují případy, kdy je možné lhůtu pro podávání prodloužit. Jedním z takových je, když se tak z objektivních důvodů rozhodne sám správce daně, jako je tomu v našem případě.

Nově je tedy možné odevzdávat daňové přiznání v listinné podobě až do 3. května 2021. U elektronického podání se konečná lhůta také o měsíc posouvá, a to do 1. června 2021. Prodloužení lhůty i pro ty poplatníky, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, prozatím nebylo nijak řešeno.

Loni se pak daňové přiznání s prodlouženou lhůtou mohlo bez postihu podávat až do 18. srpna.

Prominutí úroků a pokuty za opožděné podání

Důležité je zmínit, že se v tomto ohledu nemění termín přiznání, ale pouze se prodlužuje lhůta, během které je možné vyplněný formulář k dani beztrestně odevzdávat. Osobám, které se rozhodnou prodlouženou lhůtu využít, budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání.

Do kdy se musí zaplatit daň z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob anebo případný daňový nedoplatek musí být vždy odevzdán do termínu, resp. tedy do konce prodloužené lhůty. Daň tedy zaplatíte anebo nedoplatek uhradíte do 3. května, pokud odevzdáváte formulář v listinné podobě, do 1. června, jestliže jste si zvolili elektronickou formu.

Daň poté můžete uhradit v hotovosti na pokladně finančního úřadu anebo na pokladně ČNB. Dále to také lze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.

Kdy vám vrátí přeplatek na dani?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku k dispozici vždy 30denní lhůtu. Tato lhůta pak začíná běžet od 1. dubna nebo od 3. května. Pokud jste tedy stihli odevzdat přiznání do těchto řádných termínů včetně, u fyzického listinného podání byste měli obdržet peníze do 30. dubna 2021, do 2. června 2021 pak u elektronického.

Pokud však listinné přiznání odevzdáte v prodloužené lhůtě, přeplatek můžete očekávat až do 2. června, u elektronického odevzdání až do 30. června 2021.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DANĚ