Jak je to s dluhy a pokutami na daních a pojistném?

25.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Budete letos podávat daňové přiznání? V takovém případě rozhodně nepodceňujte termín podání. Za pozdní odevzdání vás čekají penále a pokuta. Za nezaplacení nedoplatku a dluhů se pak můžete dokonce ocitnout v daňové exekuci.

Daňové přiznání letos musí být odevzdáno do 1. července 2020. Pokud však tento termín nestihnete anebo se jen trošku opozdíte, můžete být v klidu. Do následujících pěti pracovních dnů lze přiznání odevzdat také, a to dokonce bez postihu. Podání ještě později vás pak ale bude už něco stát.

Pokuta za pozdní odevzdání daňového přiznání

Pevně danou sazbu pokuty nečekejte. Na dani, kterou jste měli zaplatit berňáku, skáčou úroky z prodlení, a to ve výši 0,05 % za každý den, během kterého nebyla daň zaplacena. 0,1 % platí v případě daňové ztráty. Legislativou je pak stanovena minimální a maximální pokuta, kterou můžete obdržet v rámci úroků z prodlení. Minimum je zde 500 Kč a maximum až 300 000 Kč. Důležité je vědět, že poplatník je vždy finančním úřadem vyzván, aby přiznání podal a daň zaplatil.

Co hrozí za neodevzdání daňového přiznání?

Podobně vás finanční úřad vyzve i v případě, kdy je vaší povinností daňové přiznání podat, ale vy jste tak neučinili. Zároveň s tím vám pak stanoví náhradní termín odevzdání. Penále se zvýší na 5 % ze stanovené daně s tím, že i zde bude platit horní a dolní limit.


Pokuty za neodevzdané přiznání, nedoplatky na dani a pojištění

Zdroj: Pixabay

Sankce za nezaplacení daně a opožděnou platbu

Daň by měla být zaplacena společně s podáním daňového přiznání. Přesto ji lze beztrestně uhradit ještě dalších 5 pracovních dnů po termínu. Pokud tomu tak nebude, očekávejte penále ve výši 20 % z vypočtené daně, 1 % bude platit u snižování daňové ztráty. To ale ještě není zdaleka všechno. Za každý den opoždění vás čekají úroky z prodlení, které se počítají podle sazby ČNB se zvýšením o 14 %. Ty na dani mohou skákat až 5 let. Finanční úřad pak pokutu nepředepíše, pokud by u jednoho typu daně a jednoho zdaňovacího období byla částka nižší než 200 Kč.

Promlčecí lhůta zde činí 6 let. Dluh na dani ale bude promlčen pouze za předpokladu, že o něm během této doby ze strany finančního úřadu nebyla ani zmínka. To znamená, že jste během zmíněných 6 let nedostali žádnou upomínku k zaplacení a ani k tomu nebyli nijak vyzvání.

Osobám, které mají povinnost odevzdat daňové přiznání elektronicky, ale podají jej v papírové formě, bude uložena pokuta ve výši 2000 Kč.

Sankce za neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích

Odevzdat daňové přiznání nestačí. Zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení budete muset doručit ještě přehled o příjmech a výdajích, aby se mohl vyřešit případný přeplatek nebo nedoplatek na pojištění. Letos tak musíte učinit nejpozději do 3. srpna 2020. Jestliže by k odevzdání nedošlo, obě instituce vám mohou vyměřit pokutu ve výši 50 000 Kč.

To ale není ani zdaleka vše. I zde naskakují penále. Nedoplatek se musí uhradit nejpozději do 8 dnů od odevzdání přehledu. Jestliže jej neuhradíte včas, začnou na něm skákat úroky, a to opět ve výši 0,05 %. Pokud pak OSSZ přistoupila na doplacení ve splátkách, penále se snižuje na 0,025 % za každý kalendářní den.

Co dělat, když dlužím na daních?

O nedoplatku, neuhrazení daně anebo o nepodání daňového přiznání vás musí finanční úřad povinně informovat. Přitom vám také bude sdělen termín, do kterého je nutné vše splatit. Pokud je to možné, své resty vyřešte co nejrychleji, ať se vyhnete úrokům a pokutám. Jestliže to tak nejde, okamžitě kontaktujte správce daně, ideálně zajděte na úřad a domluvte se na splátkovém kalendáři.

Další možností, na které se lze domluvit, pokud s tím finančák nebude mít problém, je posečkání dluhu. To ale musí být oprávněné. Úhrada dluhu by totiž musela pro poplatníka znamenat ukončení podnikání anebo vážnou finanční újmu, na základě které by byla ohrožena výživa jeho anebo vyživovaných osob. Na každý případ je pak nahlíženo zcela individuálně.

Tipem navíc pro vás může být, že si lze jak u finančního úřadu, tak i u zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení zažádat o prominutí penále a úroků z prodlení. Žádost o promítnutí lze podat nejpozději do 8 dnů od doručení pokuty a vyúčtování.

 

Vymáhání dluhu daňovou exekucí

Pokud nebude reagovat na výzvy a nedoplatek neuhradíte, finančnímu úřadu pravděpodobně nezbude nic jiného, než započít daňovou exekuci. Náklady na exekutora by pak měly být přímo úměrné vašemu dluhu, to znamená, že by rozhodně dlužnou částku neměly nijak převyšovat.

Vymáhání se pak nejčastěji provádí exekučními srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávek z bankovních účtů, postižením majetkových práv, ale samozřejmě také prodejem movitých a nemovitých věcí.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 20 krát