Koronavirus a životní pojištění: Na co se vztahuje krytí?

25.05.2020 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Máte nárok na plnění ze smlouvy o životním pojištění, pokud jste v karanténě anebo doma pečujete o dítě, protože se uzavřely školy? A jak je to s krytím v případě nákazy anebo pokud jste museli uzavřít na základě mimořádných opatření provozovnu? Přečtěte si nejčastější otázky životně pojištěných.

Na téma, jak jsou schopny pojišťovny, které svým klientům sjednávají životní pojištění, krýt své zákazníky v případě nákazy, hovoří Aleš Žárský, ředitel online služby Rixo.cz, která zdarma reviduje pojistné smlouvy.

Ošetřovné na dítě kvůli uzavření škol

Životní pojistka se na ošetřování dítěte vztahuje, pokud jej máte sjednáno ve smlouvě. Má to ale háček. 

Jelikož nepůjde o typický případ ošetřovného na dítě, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě, můžete se někdy setkat s obtížemi. Pojišťovny po vás budou pravděpodobně požadovat příslušný formulář ČSSZ o ošetřování dítěte, který potvrzuje lékař. Během nouzového stavu jsou nicméně zavřené školy a lékaři formuláře nevydávají. Posouzení, jestli bude vyplaceno plnění, bude tedy vždy na vstřícném rozhodnutí dané pojišťovny.

Například Kooperativa pojišťovna, pokud jde o ošetřování dětí, které se nemohou účastnit výuky, již u některých produktů upravila podmínky. K pojištění ošetřování dítěte bude možné doložit i formulář potvrzený školou.

TIP: Ošetřovné pro OSVČ

Nákaza koronavirem a krytí náhrady mzdy

V tomto případě by mohlo pomoci pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci, která se sjednávají právě pro situace, kdy kvůli nemoci přijdete o příjem.

U pojištění pracovní neschopnosti se nicméně pojistné plnění vyplácí po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne trvání neschopnosti. Pokud jde o výši částky, ty najdete ve své pojistné smlouvě. Vyplacená částka od pojišťovny však nesmí spolu s náhradami od státu vaši mzdu převýšit. Proto se při výplatě pojistného plnění zkoumá výše vašeho příjmu.

V případě pojištění hospitalizace se peníze vyplácí od prvního dne pobytu v nemocnici. Obvykle si jej klienti sjednávají na nižší částky, nejčastěji jen 100–200 Kč/den.

Životní pojištění a koronavirus: krytí, výluky, smrt

Zdroj: Pixabay

Vztahuje se životní pojištění i na uzavření provozoven?

Na tyto situace se životní pojištění nevztahuje. K tomu může posloužit pojištění přerušení provozu pro podnikatele, které se sjednává v rámci pojištění jejich majetku.

Nutné je ověřit příčiny, které jsou ve smlouvě zahrnuty, a také pečlivě zkontrolovat výluky. Například ČPP má v podmínkách výluku na úředně nařízené přerušení provozu. Allianz obvykle nabízí krytí jen při přerušení v důsledku požáru, řádění živlů, krádeže nebo třeba rázové vlny nadzvukových letadel. Ne však při pandemii.

TIP: Máte nárok na náhradu škody od státu kvůli uzavření provozovny?

Nárok na plnění z životního pojištění na kvůli karanténě

Karanténa by musela být z pohledu pojistné smlouvy brána jako skutečně onemocnění. Pak by se na ni mohlo vztahovat pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace.

Tímto způsobem ke karanténě podle nejnovějších informací přistupuje Generali Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Ovšem i tady bude záležet na konkrétním nastavení vaší smlouvy. Karanténa trvá obvykle 14 dní, pojištění pracovní neschopnosti se však vyplácí až po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne neschopnosti.

Kryje pojistka v případě koronaviru smrt?

Pokud má klient pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, pak by měl být i pro případ koronaviru pojištěn. Klíčové jsou ale výluky. Například ČSOB pojišťovna má obecnou výluku na epidemie a pandemie. V případě úmrtí z těchto příčin lze očekávat, že by pojišťovna vždy zvažovala, jestli výluku uplatní nebo bude postupovat vstřícně vůči pozůstalým. Allianz zase v případě epidemie extrémního rozsahu může omezit výši pojistného plnění na maximálně 2 miliony korun za jednotlivou událost. To by platilo, pokud by její celkové výdaje na krytí následků epidemie přesáhly půl miliardy korun.

Asistenční služba a životní pojištění v době epidemie

Pokud je asistenční služba součástí smlouvy, je samozřejmě možné ji v době, kdy není doporučováno starším lidem vycházet, využít. Taková asistenční služba totiž zahrnuje i donášku stravy do domu nebo pomoc v domácnosti.

TIP: Ukončení životního pojištění a daně

Zdroj: ředitel služby Rixo.cz Aleš Žárský

 

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ