Ode dneška lze žádat o státní záruku na úvěry: jak na to?

02.04.2020 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Jak si žádat o státní záruky COVID II při čerpání provozního úvěru na pokrytí dopadů pandemie koronaviru? Kdo na něj má nárok? A jak tato pomoc funguje? Jakou výši úroků vám uhradí stát?

Do státního programu COVID II se můžete přihlašovat od 2. dubna 2020, a to od 8. hodiny ranní. Částka vyčleněná na finanční nástroj z prostředků OP PIK je celkem 4 miliardy korun.

Bude pandemie koronaviru největší ekonomickou ranou pro ekonomiku od Sametové revoluce?

Státní podpora COVID II pro malé a střední podniky

Zdroj: Pixabay

Pro koho jsou určeny státní záruky a příspěvky na hrazení úroků?

Státní program COVID II je určen pro:

  • živnostníky, malé a střední podnikatele (jste malí a střední podnikatel?),
  • ty, co museli omezit či zastavit provoz kvůli opatřením proti šíření pandemie koronaviru,
  • ty, co podnikají v České republice (mají přidělené české IČO),
  • ty, co potřebují profinancovat provozní výdaje (mzdy zaměstnanců, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, náklady na pořízení zásob, skladování a dalšího drobného majetku).

Profinancování jejich provozních potřeb se vztahuje k aktivitám mimo území Prahy (pro pražské malé a střední podnikatele bude vypsán státní program zvlášť.)

Státní program COVID II nebude určen na investice do rozvoje společnosti, ale na úvěry, které mají pokrýt primárně provozní náklady.

Tip: Jak mohou OSVČ žádat o ošetřovné?

Jakou formu mají státní záruky?

Stát bude ručit skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) až do výše 80 % hodnoty komerčního úvěru.

Finanční příspěvek, který vám Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne na úhradu úroků bude činit až 1 milion Kč.

Doba ručení bude 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce. 

  

Od jaké částky si budete moci půjčit se státními zárukami?

Výše úvěru, na kterou bude poskytnuta státní záruka, se pohybuje od 10 000 Kč od 15 000 000 Kč.

Jak žádat o podporu v rámci státního programu COVID II?

1. Žádáme o provozní úvěr

Prvním krokem je požádání o provozní úvěr u některé ze spolupracujících komerčních bank (seznam spolupracujících bank).

Bance uveďte, že máte o programu

 COVID II zájem a dále postupujte podle instrukcí banky. Banka bude posuzovat vaši bonitu a další věci.

2. Vyplňte formuláře Českomoravské záruční a rozvojové banky

Před předschválením provozního úvěru začněte vyplňovat oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB a její přílohy.

Banka vám s vyplněním žádosti pomůže. Musíte posílat pouze oficiální formuláře od banky (včetně příloh) a to ve formátu .xls či xlsx (ne ve formátu .pdf).

Žádost o státní podporu z programu COVID II může být vyřizována současně s úvěrovým procesem banky a vyřízení úvěru se tím nepozdrží.

3. Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky

Po předschválení provozního úvěru vám banka poskytne vyplněnou přílohu ACX.

4. Podání žádosti o záruku u Českomoravské záruční a rozvojové banky

Žádost a její přílohy o záruku do programu COVID II pošlete elektronicky na E-Podatelnu. Ve „Věci“ je nutné zaškrtnout „Žádost o záruku COVID II“.

Vedle žádosti je nutné dodat - přílohu PCX (oficiální formulář banky ve formátu .xls nebo .xlsx) a přílohu ACX (vyplněná úvěrující bankou) či kopii smlouvy o úvěru, ve které je záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění (oficiální formulář ve formátu .pdf, .tiff, .png, .jpg).

5. Vyřízení záruky u Českomoravské záruční a rozvojové banky

Po odeslání žádosti vám budou poslána potvrzení o přijetí, popřípadě budete vyzváni k doplnění některých příloh a údajů.

Jestliže budou všechny náležitosti v pořádku a záruka bude schválena, tak budete vyzván k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny

6. Podpis úvěrové smlouvy u vaší banky a čerpání úvěru

Záruční listinu předáte bance. Jestliže máte provozní úvěr jen předschválený (banka vyplňovala přílohu ACX), podepíšete smlouvu o úvěru.

Začnete čerpat úvěr.

Kdy dostanete peníze na váš bankovní účet?

Záleží na vaší bance, která vám bude poskytovat provozní úvěr.

Banky se budou snažit schválit úvěr pro vás jistě zrychleně, ale i tak záleží hlavně na vás - jak rychle budete jednat a jak rychle podklady ke schválení úvěru dodáte.

Peníze budete moci začít čerpat po podpisu smlouvy v moment, kdy dorazí na váš bankovní účet.

Peníze z programu COVID I od ČMZRB vám budou hradit částku na pokrytí úroků (či alespoň části).

Pro proplacení úroků nemusíte předkládat žádná potvrzení, vše si vyřídí ČMZRB s vaší bankou.

Do roka ode dne, kdy jste podepsal(a) smlouvu o záruce, je zapotřebí předložit ČMZRB informaci o realizaci projektu, jejíž text bude přílohou smlouvy (tj. potvrzení o provozních výdajích uhrazených ze zaručovaného úvěru)

Tip: Budou si moci OSVČ postižené pandemií koronaviru požádat o dotaci ve výši 25 000 Kč měsíčně?

Můžete žádat o státní program COVID II v případě, že jste žádal o COVID I?

Ano, můžete. Oba státní programy jsou poskytovány v rámci podpory de minimis, která stanovuje maximální výši podpory, kterou úspěšný žadatel může obdržet.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY