Pracovníci na dohody a podpora při pandemii koronaviru

06.04.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Budou mít zaměstnanci pracující na dohody (DPP, DPČ) prominuté sociální a zdravotní pojištění? Mají nárok na ošetřovné pro děti? Bude stát přispívat na jejich mzdy v rámci kurzarbeitu? A o co a jak mohou žádat?

Budou mít zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) prominuté sociální a zdravotní pojištění? Mají nárok na ošetřovné pro děti? O co a jak mohou žádat?

U lidí pracujících na DPČ či DPČ velmi záleží na tom, jestli odváděli pojistné

Jakou pomoc mohou lidé pracující na DPP či DPČ očekávat?

Zdroj: Pixabay

Od jaké částky odvádí lidé pracující na DPP či DPČ pojistné?

Zdravotní a sociální (důchodové a nemocenské) pojištění společně s daní z příjmu musí odvádět zaměstnanci, kteří pracují na:

  • Dohodu o pracovní činnosti a jejich příjem přesáhne 2 999 Kč za měsíc.
  • Dohodu o provedení práce a jejich příjem přesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Tip: Vypočítejte si zdanění a odvody u dohody o provedení práce

Jaké úlevy či jakou pomoc budou mít lidé, kteří pracují (či pracovali) na DPP či DPČ?

V souladu s § 194 zákoníku práce zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti anebo karantény náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193 zákoníku práce. Zaměstnanec zejména musí splňovat podmínky nároku na nemocenské (být účasten nemocenského pojištění atd.).

Tip: Zdanění a odvody u dohody o provedení práce

Končící dohoda o provedení práce či pracovní činnosti

Pokud u osob pracujících na DPP a DPČ dojde ke skončení zaměstnání, mohou se samozřejmě obrátit na pracoviště úřadu práce a podat žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Nově se žádosti podávají elektronicky, e-mailem, poštou, datovou schránkou nebo vhozením vyplněných žádostí do schránky umístěné na budovách úřadu.

Následně bude posouzeno splnění podmínek pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Problematická může být DPP, u které nemuselo docházet k úhradě důchodového pojištění a v těchto případech obecně by nemusela být splněna podmínka pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Tip: Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Osoby bez nároku na podporu v nezaměstnanosti mohou požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení.

Tip: Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Za oblast nepojistných sociálních dávek lze sdělit, že v závislosti na sociální a příjmové situaci těchto osob mohou čerpat některé nepojistné sociální dávky. Jsou-li součástí rodiny s nezaopatřenými dětmi, mohou čerpat přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V oblasti dávkové podpory nákladů na bydlení mohou osoby s DPČ či DPP bydlící v nájemním nebo vlastním bytě čerpat příspěvek na bydlení, který vychází z příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30 % (v Praze 35 %) příjmů.

Dostanou-li se tyto osoby a jejich rodiny do skutečně svízelné sociální situace - do hmotné nouze, mohou čerpat doplatek na bydlení, který není omezen formou bydlení a je sto reagovat na aktuální propad příjmů. V rámci pomoci v hmotné nouzi lze také čerpat měsíčně opakující se příspěvek na živobytí, zpravidla do výše životního minima, nenadálé a mimořádné výdaje lze řešit jednorázovou dávkou - mimořádná okamžitá pomoc.

O všech výše uvedených dávkách rozhoduje a vyplácí je Úřad práce ČR.

Ošetřovné a lidé pracující na DPP či DPČ

Jestliže pracujete na bázi dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, tak na ošetřovné nárok nemáte.

Bude stát přispívat na mzdy zaměstnanců pracujících na DPP či DPČ?

Český kurzarbeit se bude pravděpodobně týkat pouze zaměstnanců pracujících na DPP či DPČ, kteří odváděli sociální pojištění.

Jestliže odváděli méně, tak se jich příspěvek na mzdy nejspíše týkat nebude.

Tip: Kurzarbeit a Antivirus: Kolik a jak bude stát přispívat na mzdy zaměstnanců?

Budou pracovníkům na DPP či DPČ prominuty zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění?

Nejspíše ne, prominutí záloh na zdravotním a důchodovém pojištění se týká pouze osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Pokud tedy pracovníci na DPP či DPČ nejsou zároveň (například si platí zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů), tak se jich prominutí záloh netýká.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vláda ČRPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY