Na co mají nárok pracovníci na dohody při pandemii koronaviru?

26.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mají zaměstnanci pracující na dohody (DPP, DPČ) nárok na ošetřovné pro děti či na nemocenskou? Budou moci pobírat kompenzační bonus? A o co a jak mohou žádat?

Budou mít zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) prominuté sociální a zdravotní pojištění? Mají nárok na ošetřovné pro děti? O co a jak mohou žádat?

U lidí pracujících na DPČ či DPČ velmi záleží na tom, jestli odváděli pojistné

Jakou pomoc mohou lidé pracující na DPP či DPČ očekávat?

Zdroj: Pixabay

Od jaké částky odvádí lidé pracující na DPP či DPČ pojistné?

Zdravotní a sociální (důchodové a nemocenské) pojištění společně s daní z příjmu musí odvádět zaměstnanci, kteří pracují na:

  • Dohodu o pracovní činnosti a jejich příjem přesáhne 3 499 Kč za měsíc (do roku 2021 byl limit 2 999 Kč).
  • Dohodu o provedení práce a jejich příjem přesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Mohou lidé pracující na DPP či DPČ pobírat nemocenskou?

V souladu s § 194 zákoníku práce zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti anebo karantény náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193 zákoníku práce. Zaměstnanec zejména musí splňovat podmínky nároku na nemocenské (být účasten nemocenského pojištění atd.). Nemocenské pojištění lze platit dobrovolně, při práci nad limit (3 499 Kč u DPČ a 10 000 Kč u DPP) je nemocenské odváděno v rámci sociálního pojištění.

Tip: Zdanění a odvody u dohody o provedení práce

Kompenzační bonus pro pracovníky pracující na DPP a DPČ

Lidé pracující na dohody si mohou požádat o kompenzační bonus, jeho výše je 500 Kč denně. Nárok mají ti pracovníci na dohodu, jejichž převažující část příjmů náleží mezi zakázané či omezené činnosti kvůli omezujícím opatření v boji s koronavirem.

Dalším kritériem je, že byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci.

Jedná se například o pracovníky v pohostinství, ubytování či pracovníky sportovních areálů.

Tip: Podejte si žádost o kompenzační bonus

Ošetřovné a lidé pracující na DPP či DPČ

Po dobu pandemie koronaviru budou mít na ošetřovné nárok i pracovníci na dohody, kteří museli zůstat doma s dítětem mladším 10 let z důvodu uzavření školských a dalších dětských zařízení (či z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu), a to po dobu trvání těchto dohod. Nárok na ošetřovné mají také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku či o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Nárok mají ti pracovníci na DPP či DPČ, jestliže bylo z dohody v měsíci nároku nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění

Tip: Výpočet a kalkulačka ošetřovného

Končící dohoda o provedení práce či pracovní činnosti

Pokud u osob pracujících na DPP a DPČ dojde ke skončení zaměstnání, mohou se samozřejmě obrátit na pracoviště úřadu práce a podat žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Žádosti se podávají elektronicky, e-mailem, poštou, datovou schránkou nebo vhozením vyplněných žádostí do schránky umístěné na budovách úřadu.

Jestliže se i přes určité riziko přenosu koronaviru rozhodnete navštívit úřad práce, tak je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při vstupu do všech budov Úřadu práce ČR.

Po podání žádosti bude posouzeno splnění podmínek pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Problematická může být DPP či DPČ, u kterých nemuselo docházet k úhradě důchodového pojištění a v těchto případech obecně by nemusela být splněna podmínka pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Tip: Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Příspěvek na bydlení - jedna z posledních možností

Osoby bez nároku na podporu v nezaměstnanosti mohou požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení.

Tip: Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Za oblast nepojistných sociálních dávek lze sdělit, že v závislosti na sociální a příjmové situaci těchto osob mohou čerpat některé nepojistné sociální dávky. Jsou-li součástí rodiny s nezaopatřenými dětmi, mohou čerpat přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V oblasti dávkové podpory nákladů na bydlení mohou osoby s DPČ či DPP bydlící v nájemním nebo vlastním bytě čerpat příspěvek na bydlení, který vychází z příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30 % (v Praze 35 %) příjmů.

Dostanou-li se tyto osoby a jejich rodiny do skutečně svízelné sociální situace - do hmotné nouze, mohou čerpat doplatek na bydlení, který není omezen formou bydlení a je sto reagovat na aktuální propad příjmů. V rámci pomoci v hmotné nouzi lze také čerpat měsíčně opakující se příspěvek na živobytí, zpravidla do výše životního minima, nenadálé a mimořádné výdaje lze řešit jednorázovou dávkou - mimořádná okamžitá pomoc.

O všech výše uvedených dávkách rozhoduje a vyplácí je Úřad práce ČR.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vláda ČRPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY