Platíte za energie, kolik máte? Ohlídejte si cenu elektřiny i plynu

23.06.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Někteří dodavatelé švindlují. Třeba ve smluvních podmínkách nebo v cenících. Nedodržují sjednané ceny, zdražují, aniž by o tom dali vědět, nebo jinak porušují smlouvu. Co si ohlídat?

Energetický regulační úřad nedávno vyzval dodavatele elektřiny a zemního plynu, aby dodržovali ceny, jež si s domácnostmi sjednali. Především u produktů s fixací mají některé společnosti tendenci ceny upravovat, měnit jejich výši a mást spotřebitele.

Když lidé dodavateli kývnou na smlouvu na dobu určitou, jež jim například na dva roky garantuje konkrétní výši ceny, očekávají, že jim dodavatel s cenami hýbat nebude. Jenže český regulátor podle svého vyjádření v poslední době řešil řadu stížností spotřebitelů na nedodržování sjednaných fixních cen elektřiny nebo plynu.

Zdroj: Shutterstock

Cena musí být srozumitelná

Smlouvy, které upravují vztah mezi odběratelem, například domácností, a dodavatelem, se opírají o energetický zákon. Zpravidla obsahují závazek zákazníka zaplatit cenu za dodanou elektřinu nebo plyn. „Důležité však je, aby smlouva nebo její dodatek osahovaly jednoznačné a srozumitelné ujednání o ceně dodávky elektřiny a plynu a době, po kterou sjednaná cena platí,“ uvádí na svém webu Energetický regulační úřad.

Ujednání pak musí být jasné a srozumitelné. „V případě fixace ceny elektřiny nebo plynu na určité sjednané období je proto nezbytné, aby ve smlouvě byla jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena elektřiny nebo plynu, a to vyjádřením v korunách za dodávanou jednotku energie. Pouze takové ujednání o ceně je pro spotřebitele jasné a srozumitelné, současně poskytuje možnost srovnání s cenou stávajícího nebo jiného dodavatele,“ doplňuje Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Nesrozumitelnosti cen elektřiny a zemního plynu v ceníkách nebo ve smlouvách si všímá i Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest. Upozorňuje přitom, že to není jen záležitostí České republiky. „Problém vyznat se třeba ve vyúčtování dodávek energií mají spotřebitelé nejen u nás, ale v celé Evropské unii. Vyplývá to ze stížností našich spotřebitelů i z informací od zahraničních spotřebitelských organizací. Stejné je to i s nabídkami. Nejsou vždy přehledné, problémem je třeba uvádění cen bez DPH, konstatuje.

Bez dohledávání dalších informací

Spotřebitel by v ideálním případě neměl pátrat po tom, jakou cenu mu vlastně dodavatel účtuje. Jenže dodavatelé často ve smlouvách zmiňují jen název produktu a odkazují k aktuálním ceníkům. To však může být pro lidi matoucí. Nebo smlouvy obsahují nesrozumitelný vzorec, do kterého musí spotřebitel dosazovat jemu neznámé burzovní hodnoty a podobné údaje.

Podle regulátora ale musí mít spotřebitel kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jasno, za jakou cenu je dodávka elektřiny nebo plynu uskutečňována, aniž by si ji musel hledat na webu dodavatele nebo třeba v papírovém ceníku. Taková praxe neodpovídá požadavku zákona na sjednání ceny se spotřebitelem srozumitelným a jasným způsobem,“ odkazuje Michal Kebort k legislativě.

Nezdražovat v době fixace

Pokud mají lidé sjednanou garanci ceny nebo fixovanou cenu a dodavatel jim tedy slíbil, že jim například po dobu následujících dvou let elektřinu či zemní plyn nezdraží, měl by závazek dodržet. „Není proto přípustné jednání dodavatele, který bez ohledu na sjednání pevné a neměnné ceny dodávky elektřiny nebo plynu před uplynutím sjednané doby fixace cenu dodávky mění, respektive zpravidla zvyšuje,“ dodává Michal Kebort.

Energetický regulační úřad stejně jako spotřebitelské ale upozorňují na to, že ne vždy dodavatelé svým závazkům dostojí. Proto je nutné dobře znát smlouvu a obchodní podmínky. „Někteří dodavatelé si vyhrazují právo ceny zvýšit, případně nabízí různě zpoplatněné garance cen, ovšem ani ty nemusí bránit zvýšení ceny. Samozřejmě s těmito skutečnostmi by měl být spotřebitel jasně seznámen, což se ne vždy děje,“ upozorňuje Eduarda Hekšová na kličky dodavatelů.

Někteří dodavatelé zase ceny navýší tak, že změní název ceníku nebo dokonce sjednané ceníky zruší a nahradí je jinými, aniž by pro takové jednání měli ve smlouvě oporu. Dodavatel pak ovšem postupuje v rozporu s obsahem smlouvy.

Změnu musí dodavatel oznámit

Pokud se dodavatel rozhodne ceny energií nebo smluvní podmínky jednostranně změnit, musí o tom spotřebitele informovat, a to adresně a individuálně. Vyvěšení na webu tedy nestačí, dodavatel musí spotřebiteli zaslat například e-mail, SMS zprávu nebo dopis.

Lidé, jimž dodavatel zvedne ceny energií nebo změní obchodní podmínky, pak mohou ve zkrácené lhůtě smlouvu vypovědět, a to bez ohledu na závazek. I proto se vyplatí čas od času ceny energií zkontrolovat a vyúčtování porovnat s ceníkem a smluvními podmínkami.

 

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ