Zajímavosti ohledně daně z příjmu

24.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Výpočet daně z příjmu není vždy stejný. Rozhoduje nejenom výše hrubé mzdy, ale i uplatňované daňové slevy. Kdo neplatí žádnou daň z příjmu? Jak se počítá solidární daň?

Sazba daně z příjmu v Česku činí 15 % ze superhrubé mzdy. Zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou nad 139 340 Kč odvádí z částky nad limit ještě měsíční 7% solidární daň.

Daně jsou zajímavé hlavně při jejich přeplatcích

Zdroj: Shuttestock

Výši zálohové daně ovlivňují daňové slevy

Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou měsíční mzdou mohou mít rozdílně vysokou čistou mzdu, kterou obdrží na bankovní účet. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu se uplatňují totiž daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti, na které má zaměstnanec právo. Pouze na slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani.

Měsíčně lze uplatnit dále tyto daňové slevy:

  • na studenta (335 Kč),
  • na invaliditu prvního a druhého stupně (210 Kč),
  • na invaliditu třetího stupně (420 Kč),
  • na průkaz ZTP/P (1 345 Kč).

Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč.

Tip: Podívejte se na to, jak se čistá mzda počítá

Daň z příjmu může být nulová

Zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou platí ze své hrubé mzdy vždy sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu však mohou mít nulovou. Dokonce mohou čerpat daňový bonus, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Praktický příklad - zkrácený úvazek a daně

Penzistka Andrea si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 10 300 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a zálohová daň z příjmu fyzických osob je nulová, neboť vypočtená daň z příjmu je přesně ve výši daňové slevy. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci.

Tip: Vypočítejte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Vypočtená daň je vyšší než 15% sazba daně

Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V souhrnu odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 33,8 % na povinném pojistném (24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Z tohoto důvodu může být efektivní sazba daně z příjmu vyšší než 15% sazba daně.

Praktický příklad - vysoká daň z příjmů

Zaměstnanec Karel má hrubou měsíční mzdu 50 000 Kč. Při výpočtu zálohové daně z příjmu uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Měsíční zálohová daň z příjmu je tedy 7 965 Kč (50 000 Kč x 1,338 – 2 070 Kč). Efektivní sazba daně je 15,93 % (7 965 Kč: 50 000 Kč).

Solidární daň se počítá z hrubé mzdy

Z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 Kč se odvádí 7% solidární daň. Za celý rok 2020 je však limitem pro platbu solidární daně částka 1 672 080 Kč. Zaměstnanci, kteří odvedou solidární daň pouze v některém měsíci z důvodu mimořádně vysoké hrubé mzdy, jež budou mít roční hrubou mzdu nižší než 1 672 080 Kč, obdrží odvedenou měsíční solidární daň zpět.

 

Vznik ročního přeplatku

Zaměstnavatelé vypočítávají a odvádí za své zaměstnance měsíční zálohovou daň z příjmu. V ročním zúčtování daně se však vypočítá roční daňová povinnost, která je u mnoha zaměstnanců nižší než součet odvedených měsíčních záloh. Po provedeném ročním zúčtování daně zaměstnavatelem za zaměstnance potom obdrží zaměstnanec daňovou vratku ve výši rozdílu mezi odvedenými zálohami a vypočtenou roční daní.

Hlavními důvody pro vznik daňové vratky je uplatnění daňových odpočtů dle § 15 zákona o dani z příjmu, které se uplatní vždy až za celý kalendářní rok (např. odpočet úroků z úvěru na řešení vlastního bydlení, odpočet vkladů na smlouvu o doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, odpočet vkladů na smlouvu o životním pojištění) nebo uplatnění daňových slev, které se uplatňují až za celý rok (např. školkovné či sleva na manželku nebo manžela s ročními vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč).

Praktický příklad - přeplatek na dani

Zaměstnankyně Simona uplatní v ročním zúčtování daně souhrnnou částku daňových odpočtů ve výši 60 000 Kč, což znamená snížení daně z příjmu o 9 000 Kč. O takto vysokou částku bude mít následně vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně, neboť daňové odpočty snižují daňový základ a nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu, a proto každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 Kč (1 000 Kč x 15% sazba daně).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ