Čistá mzda v roce 2019 - polepšíte si, či pohoršíte?

27.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnavatele nejvíce zajímají mzdové náklady a zaměstnance čistá mzda. Obě částky se liší o daně ze mzdy, které platí zaměstnanec a zaměstnavatel. Jak vysoké daně ze mzdy se budou platit v roce 2019? Podívejme se na praktické výpočty.

Z hrubé mzdy, která bývá většinou sjednána v pracovní smlouvě, je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy). Z hrubé mzdy se následně vypočítá superhrubá mzda, což je hrubá mzda zvýšená o sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou bez zohlednění v zaokrouhlování právě na úrovni superhrubé mzdy.

Měsíční daňové slevy

Ze superhrubé mzdy se následně vypočítá daň z příjmu fyzických osob. Sazba daně z příjmu činí 15 %. Od vypočtené daně z příjmu se při podepsaném prohlášení k dani odečtou daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. V přiložené tabulce máme uvedeny daňové slevy a daňové zvýhodnění, které lze uplatňovat při výpočtu čisté měsíční mzdy v roce 2019.

Daňová sleva

Částka

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Sleva na studenta

335 Kč

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

1 345 Kč

Sleva na invaliditu I. a II. stupně

210 Kč

Sleva na invaliditu III. stupně

420 Kč

Daňové zvýhodnění na první dítě

1 267 Kč

Daňové zvýhodnění na druhé dítě

1 617 Kč

Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě

2 017 Kč

 

V případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmu a daňovým zvýhodněním.

Kdo bude platit solidární daň?

Zaměstnanci s vysokou mzdou odvádí ještě 7% solidární daň. V roce 2019 se bude při výpočtu čisté měsíční mzdy solidární daň počítat z hrubé mzdy nad 130 796 Kč (v roce 2018 to bylo nad 119 916 Kč). Při stejně vysoké hrubé nadstandardní mzdě se tedy zaplatí na solidární dani příští rok méně než v roce 2018.

Jak se počítá čistá mzda zaměstnance

Paní Zelená má hrubou měsíční mzdu 28 000 Kč a má tři děti. V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdu paní Zelené v roce 2019. Paní Zelená má u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový formulář), proto se při výpočtu čisté mzdy uplatní daňová sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění na tři děti. Protože daňové zvýhodnění uplatňuje paní Zelená, tak manžel paní Zelené již daňové  zvýhodnění při výpočtu své čisté mzdy uplatnit nemůže.

Hrubá mzda

28 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 260 Kč

(28 000 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

1 820 Kč

(28 000 Kč x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

2 520 Kč

(28 000 x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

7 000 Kč

(28 000 x 25 %)

Superhrubá mzda

(na stokoruny nahoru)

37 600 Kč

(28 000 + 2 520 + 7 000)

Daň z příjmu fyzických osob

5 640 Kč

(37 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň po odpočtu daňových slev

3 570 Kč

(5 640 – 2 070)

Daňové zvýhodnění na děti

4 901 Kč

(1 267 + 1 617 + 2 017)

Daňový bonus

1 331 Kč

(4 901 – 3 570)

Čistá mzda

26 251 Kč

(28 000 – 1 260 – 1 820 + 1 331)

 

Nepodepsané prohlášení k dani = žádné daňové slevy

Daňové slevy při výpočtu zálohové daně z příjmu je možné uplatnit pouze při podepsaném prohlášení k dani. Když není prohlášení k dani podepsáno, potom činí daň z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy bez ohledu na životní situaci. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele tedy podepíší prohlášení k dani u zaměstnavatele, u kterého mají vyšší hrubou mzdu.

Proč podepsat prohlášení k dani?

Zaměstnanec Černý má prohlášení k dani podepsáno u zaměstnavatele AB. U zaměstnavatele XY pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob bude u zaměstnavatele XY činit 3 015 Kč (15 000 Kč x 1,34 x 15 %).

Vyšší zdanění v roce 2019 u nízké hrubé mzdy

Zdravotní pojištění u zaměstnanců, kteří nejsou současně státními pojištěnci, musí být vždy vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ je přitom na úrovni minimální mzdy. Z důvodu zvýšení minimální mzdy od roku 2019 na 13 350 Kč (z 12 200 Kč), tak musí zdravotní pojišťovna obdržet za každého zaměstnance 1 803 Kč (13,5 % z 13 350 Kč). Zaměstnavatelé přitom platí zdravotní pojištění v sazbě 9 % ze skutečné hrubé mzdy a dopočet do minima jde na vrub zaměstnance.

Práce na zkrácený úvazek

Zaměstnankyně Pokorná není pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 Kč. V roce 2018 ji bylo z hrubé mzdy odvedeno na zdravotním pojištění 657 Kč (1 647 Kč – (11 000 Kč x 9 %). V roce 2019 ji bude z hrubé mzdy odvedeno na zdravotním pojištění 813 Kč (1 803 Kč – (11 000 Kč x 9 %). Čistá mzda paní Pokorné poklesne o 156 Kč.

Snížení sociálního pojištění od července 2019

Legislativa počítá s finančním plněním pro nemocné zaměstnance již od prvního dne nemoci od 1. července 2019. Zaměstnavatelům z tohoto důvodu vzrostou náklady. Částečnou kompenzací pro zaměstnavatele je připravované snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance z 25 % na 24,8 %. Z důvodu tohoto snížení budou platit zaměstnavatelé za zaměstnance měsíčně o desetikoruny méně na sociálním pojištění od července 2019 a i zaměstnanci zaplatí za celý kalendářní rok 2019 o desetikoruny méně na dani z příjmu fyzických osob.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 224 krát

Články ze sekce: DANĚ