Koupě, darování a dědění nemovitosti versus daně

21.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké daně musíte odvést při koupi, darování a dědění nemovitosti? Kdy jste od daní osvobození? Daň dědická, darovací, daň z nabytí a převodu nemovitosti

Daně nás provázejí na každém kroku a jinak tomu není ani při získání nemovitosti. Podívejte se, jaké daně musíte odvést při:

Čím vyšší hodnota nemovitosti = vyšší daně?

Zdroj: Shutterstock

Daň z nabytí nemovitosti zrušena

Daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % hodnoty nemovitosti byla zrušena, ovšem zákon se vztahuje již na nemovitosti pořízené od začátku prosince 2019.

Nicméně tato změna má i svou odvrácenou stranu, protože bude snížen daňový odpočet za úroky z hypoték a úvěrů na bydlení, a to z 300 000 Kč na 150 000 Kč pro lidi, jež si vzaly hypotéku či úvěr na stavbu či koupi domu od 1. ledna 2021.

Refinancování hypotéky se za "novou hypotéku" považovat nebude.

Prodej a koupě nemovitosti a daně

Jaké daně vás čekají při koupi nemovitosti?

Na koupi nemovitosti se vztahuje daň z příjmu z prodeje nemovitosti ve výši 15 % u fyzických osob.

Jestliže ovšem prodáváte nemovitost, kterou dlouhodobě vlastníte, či v ní alespoň 2 roky žijete, tak se daně z příjmu z prodeje nemovitosti bát nemusíte.

V řadě případů totiž budete od daně z příjmu při prodeji nemovitosti osvobozeni:

  • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
  • Bydliště v nemovitosti minimálně 2 roky (nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
  • Převod členských práv k družstevnímu bytu (opět 5letý časový test).
  • Do 1 roku využijete získané peníze pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
  • Dědictví od manžela či v přímé linii - časový test splněn zůstavitelem.

Darování nemovitosti a daně

Nemovitosti podléhají dani i při darování.

Daň darovací sice byla formálně zrušena, ale dary zdaňujeme při dani z příjmu fyzických osob ve výši 15 % z hodnoty nemovitosti.

Daň z příjmu nemusíte platit, jestliže nemovitost daruje dárce:

  • Příbuznému v hlavní linii - tedy dary v linii prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata,
  • Příbuznému ve vedlejší linii - tedy darujeme manželovi/ce, sourozenci, neteři, synovci, rodičům či dětem manžela/ky, manželce/manželi rodičů
  • Obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok.

Ovšem jestliže hodnota nemovitosti přesáhne 5 milionů Kč, tak vám vzniká povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně.

Finančnímu úřadu musíte oznámit výši příjmu (cenu nemovitosti), datum nabytí nemovitosti a popis okolností nabytí nemovitosti.

Nabytí nemovitostí darem (s hodnotou nad 5 milionů korun) můžete finančnímu úřadu oznámit pomocí tiskopisu vydaného Ministerstvem financím.

Můžete také na finanční úřad zaslat písemný dopis, či jít tuto skutečnost oznámit fyzicky.

Elektronicky můžete finanční úřad informovat e-mailem skrze datovou schránku.

Jestliže dar neoznámíte, hrozí vám pokuta od finančního úřadu.

Zdědění nemovitosti a daně

Dědictví je také jedna z forem, jak přijít k nemovitosti.

Nebojte se, daň dědická byla zrušena. Od daně z příjmu jsou zděděné nemovitosti také osvobozeny.

Problém však může nastat při prodeji nemovitosti.

V případě, že nemovitost chcete prodat dříve než po 5 letech vlastnictví, či po 2 letech bydlení v ní, tak vám bude hrozit dodanění v hodnotě 15 % z hodnoty nemovitosti.

Lhůta pěti let se zkracuje o dobu, co zůstavitel v přímé linii (či manžel/ka) prokazatelně vlastnil nemovitost.

Stejně jako v případě daru, jestliže hodnota zděděné nemovitosti přesáhne 5 milionů Kč, tak vám vzniká povinnost tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Správci daně je nutné oznámit výši příjmu (hodnotu nemovitosti), datum nabytí nemovitosti a popis okolností nabytí nemovitosti.

To, že jste zdědili nemovitost (s hodnotou nad 5 milionů korun) můžete finančnímu úřadu oznámit pomocí tiskopisu vydaného Ministerstvem financím.

Na finanční úřad můžete také zaslat dopis, e-mail skrze datovou schránku či jej můžete navštívit fyzicky.

Při zdědění nemovitosti musíte ovšem počítat s poplatky u notáře, které mohou být v řádech desetitisíců korun.

Tip: Kdy je lepší dědit a kdy darovat?

 

Daň z nemovitosti platíte po nabytí vždy

Ať již nemovitost pořídíte darem, koupí, či zděděním, tak nezapomeňte podat do konce ledna 2022 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a následně odvést daň.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 66 krát

Články ze sekce: DANĚ