Ve které zemi EU se za minimální mzdu žije nejlépe?

27.07.2020 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V členských zemích Evropské unie se liší nejenom hodinová minimální mzda, ale i ceny zboží a služeb. Ve kterých zemích se za minimální mzdu žije nejlépe?

Institut minimální mzdy hraje důležitou roli v sociální politice a daňovém systému ve všech členských zemích Evropské unie, kde je minimální mzda stanovena legislativou. Minimální mzda není zavedena v Dánsku, ve Finsku, na Kypru, v Itálii, v Rakousku a ve Švédsku.

Přitom je velmi důležité správné nastavené minimální mzdy, aby její částka byla dostatečně motivující i pro výkon pomocných prací a současně byla její výše ekonomicky únosná pro zaměstnavatele.

Cílem evropských vlád je, aby i práce za minimální mzdu zaručovala dostatečný životní standard a zaměstnanci pracující za minimální mzdu na tom byli finančně citelně lépe než občané dlouhodobě pobírající sociální dávky. 

 

Minimální mzda v zemích EU

Zdroj: Shutterstock

Minimální mzda v roce 2020

Měsíční minimální mzda v Česku v roce 2020 činí 14 600 Kč. U zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek nebo na pracovní dohody musí být dodržena vždy minimální hodinová mzda, která v letošním roce dosahuje 87,30 Kč, což je při přepočtu na eura 3,40 €. V Česku je však levněji než v západoevropských členských zemích EU, v paritě kupní síly tedy činí hodinová minimální mzda v Česku 4,44 €.

V absolutní hodnotě je hodinová minimální mzda v Česku sedmá nejnižší z členských zemí EU, ve kterých je hodinová minimální mzda stanovena legislativou. V paritě kupní síly je však hodinová minimální mzda v Česku devátá nejnižší, neboť je vyšší než v Portugalsku a v Řecku.

 

Minimální mzda ovlivňuje i daňové povinnosti

Od úrovně minimální mzdy se v Česku odvíjí i některé daňové povinnosti a daňové nároky, např. nárok na daňový bonus má pouze daňový poplatník s rozhodnými ročními příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti ve výši 6násobku měsíční minimální mzdy a daňově osvobozeny jsou státní důchody a nemocenské dávky do 36násobku měsíční minimální mzdy. Právě od měsíční minimální mzdy se odvozuje i měsíční platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z měsíční minimální mzdy.

Tip: Co vše v ČR ovlivní růst minimální mzdy?

V paritě kupní síly jsou rozdíly nižší

Při porovnání hodinové minimální mzdy v členských zemích EU jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vyšší než při porovnání hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly. V západoevropských zemích, ve kterých je minimální mzda značně vyšší, jsou citelně vyšší ceny zboží a služeb. V nominální hodnotě je hodinová minimální mzda v Lucembursku (12,38 euro) vyšší než v Bulharsku (1,87 euro) 6,62krát. V paritě kupní síly je hodinová minimální mzda v Lucembursku vyšší než v Bulharsku jen 2,65krát. Minimální hodinová mzda má tedy zajímavou vypovídací schopnost o životní úrovni zaměstnanců pracujících právě za minimální mzdu.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Nejméně si za minimální mzdu koupí Lotyši

Dle hodnoty minimální hodinové mzdy v paritě kupní síly si můžeme členské země Evropské unie rozdělit do tří skupin.

  • Nad 8 euro za hodinu

Nejvyšší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2020 je v Lucembursku (9,03 €), ve Francii (8,49 €), v Nizozemí (8,35 €), v Německu (8,27) a v Belgii (8,03 €).

  • Od 5 euro do 8 euro za hodinu

V osmi členských zemích Evropské unie je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) vyšší než 5 euro a nižší než 8 euro, a sice ve Velké Británii (7,35 €), v Irsku (7,10 €), ve Slovinsku (5,91 €), ve Španělsku (5,75 €), v Polsku (5,67 €), v Litvě (5,22 €), na Maltě (5,03 €) a v Rumunsku (5,00 €).

  • Méně než 5 euro za hodinu

Hned v devíti členských zemích Evropské unie nedosahuje hodinová minimální mzda v paritě kupní síly ani 5 euro za hodinu, a sice v Česku (4,44 €), na Slovensku (4,38 €), v Maďarsku (4,29 €), v Chorvatsku (4,28 €), v Řecku (4,12 €), v Portugalsku (4,07 €), v Estonsku (4,01 €), v Bulharsku (3,41 €) a v Lotyšsku (3,18 €).

Prameny: Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland – Mindestlohndatenbank 2020

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU