Jak se zvýšení minimální mzdy dotkne zaměstnanců?

17.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Vláda chce zvýšit minimální mzdu. O kolik přibližně poroste? Jak se zvýšení minimální mzdy dotkne lidí, kteří minimální mzdu pobírají?

Tripartita bude v těchto dnech jednat o růstu minimální mzdy. Zjistěte, jaký dopad bude mít růst minimální mzdy na 150 tisíc zaměstnanců pobírajících minimální mzdu (kterých je přibližně 150 000) a další zaměstnance pobírající zaručenou mzdu.

Minulý rok byla minimální mzda schválena až 14. listopadu, dočkáme se letos dříve?

Jak se zvýší minimální mzda?

Zdroj: Shutterstock

Jaká bude minimální mzda v roce 2020

O růstu minimální mzdy má tripartita na podzim rozhodnout, nejčastěji se zmiňují částky mezi 14 000 až 15 000 Kč. Odbory by si představovaly více, zaměstnavatelé by minimální mzdu drželi více na uzdě.

Dodejme, že v roce 2019 činí minimální mzda 13 350 Kč

Zvýšená minimální čistá mzda

Minimální mzda má v roce 2019 hodnotu 13 350 Kč, což je hrubá mzda a zaměstnanec z ní musí ještě odvést sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Podívejte se, jaká je čistá minimální mzda a jakou by měla čistá mzda v hodnotě 14 až 15 tisíc korun.

Výpočet čisté mzdy a odvodů u minimální mzdy

Text

Minimální mzda 2019

Minimální mzda
v hodnotě 14 000 Kč
Minimální mzda
v hodnotě 14 500 Kč
Minimální mzda
v hodnotě 15 000 Kč

Hrubá mzda

13 350 Kč

14 000 Kč 14 500 Kč 15 000 Kč

Zdravotní pojištění 
zaměstnanec

601 Kč

(13 350 x 4,5 %)

630 Kč

(14 000 x 4,5 %)

653 Kč

(14 500 x 4,5 %)

675 Kč

(15 000 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění 
zaměstnavatel

1 202 Kč

(13 350 x 9 %)

1 260 Kč

(14 000 x 9 %)

1 305 Kč

(14 500 x 9 %)

1 350 Kč

(15 000 x 9 %)

Sociální pojištění
 zaměstnanec

868 Kč

(13 350 x 6,5 %)

910 Kč

(14 000 x 6,5 %)

943 Kč

(14 500 x 6,5 %)

975 Kč

(15 000 x 6,5 %)

Sociální pojištění
zaměstnavatel

3 311 Kč

(13 350 x 24,8 %)

3 472 Kč

(14 000 x 24,8 %)

3 596 Kč

(14 500 x 24,8 %)

3 720 Kč

(15 000 x 24,8 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

17 900 Kč

(13 350 + 1 202 + 3 311)

18 800 Kč

(14 000 + 1 260 + 3 472)

19 500 Kč

(14 500 + 1 305 + 3 596)

20 100 Kč

(15 000 + 1 350 + 3 720)

Daň z příjmu

2 685 Kč

(17 900 x 15 %)

2 820 Kč

(18 800 x 15 %)

2 925 Kč

(19 500 x 15 %)

3 015 Kč

(20 100 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na dani

z příjmu

615 Kč

(2 685 – 2 070)

750 Kč

(2 820 – 2 070)

855 Kč

(2 925 – 2 070)

945 Kč

(3 015 – 2 070)

Čistá mzda

11 266 Kč

(13 350– 601 – 868 – 615)

11 710 Kč

(14 000– 630 – 910 – 750)

12 019 Kč

(14 500– 653 – 943 – 855)

12 405 Kč

(15 000– 675 – 975 – 945)

Náklady zaměstnavatele
na zaměstnance
17 863 Kč 18 732 Kč 19 401 Kč 20 070 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Růst minimální mzda a výše zaručené mzdy

Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 8 skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a dále se zvyšuje v současné době je jejich výše následující:

  od 1.1.2019
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc
1. 79,80 13 350
2. 88,10 14 740
3. 97,30 16 280
4. 107,40 17 970
5. 118,60 19 850
6. 130,90 21 900
7. 144,50 24 180
8. 159,60 26 700

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou, se ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě nevztahuje.

Na to jaký dopad může mít růst minimální mzda na rodiče, důchodce či osoby bez zdanitelných příjmů, se podíváme v dalším článků.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.