Jak se zvýšení minimální mzdy dotkne zaměstnanců?

02.12.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Vláda chce zvýšit minimální mzdu. O kolik přibližně poroste? Jak se zvýšení minimální mzdy dotkne lidí, kteří minimální mzdu pobírají?

Vláda schválila výši minimální mzdy. Zjistěte, jaký dopad bude mít růst minimální mzdy na 150 tisíc zaměstnanců pobírajících minimální mzdu (kterých je přibližně 150 000) a další zaměstnance pobírající zaručenou mzdu.

Minulý rok byla minimální mzda schválena až 14. listopadu, letos jsme si počkali až na 27. listopad

Jak se zvýší minimální mzda?

Zdroj: Shutterstock

Jaká bude minimální mzda v roce 2020?

O růstu minimální mzdy se tripartita nedokázala na podzim rozhodnout, nejčastěji se zmiňovali částky mezi 14 000 až 15 000 Kč. Odbory by si představovaly více, zaměstnavatelé by minimální mzdu drželi více na uzdě.

Nakonec se vláda rozhodla minimální mzdu zvýšit o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Dodejme, že v roce 2019 činí minimální mzda 13 350 Kč.

Zvýšená minimální čistá mzda

Minimální mzda má v roce 2019 hodnotu 13 350 Kč, což je hrubá mzda a zaměstnanec z ní musí ještě odvést sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Podívejte se, jak se navýšení minimální mzdy na 14 600 Kč promítne do čisté minimální mzdy.

Výpočet čisté mzdy a odvodů u minimální mzdy v roce 2019 a 2020

Text

Minimální mzda 2019

Minimální mzda 2020

Hrubá mzda

13 350 Kč

14 600 Kč

Zdravotní pojištění 
zaměstnanec

601 Kč

(13 350 x 4,5 %)

657 Kč

(14 600 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění 
zaměstnavatel

1 202 Kč

(13 350 x 9 %)

1 314 Kč

(14 600 x 9 %)

Sociální pojištění
 zaměstnanec

868 Kč

(13 350 x 6,5 %)

949 Kč

(14 600 x 6,5 %)

Sociální pojištění
zaměstnavatel

3 311 Kč

(13 350 x 24,8 %)

3 621 Kč

(14 600 x 24,8 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

17 900 Kč

(13 350 + 1 202 + 3 311)

19 600 Kč

(14 600 + 1 314 + 3 621)

Daň z příjmu

2 685 Kč

(17 900 x 15 %)

2 940 Kč

(19 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na dani

z příjmu

615 Kč

(2 685 – 2 070)

870 Kč

(2 940 – 2 070)

Čistá mzda

11 266 Kč

(13 350– 601 – 868 – 615)

12 124 Kč

(14 600– 657 – 949 – 870)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Růst minimální mzda a výše zaručené mzdy

Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 8 skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a dále se zvyšuje. Zaručená mzda v roce 2020 vzroste následovně:

Rok 2019 2020
Skupina prací Hodinová zaručená mzda Měsíční zaručená mzda Hodinová zaručená mzda Měsíční zaručená mzda
1. 79,80 Kč 13 350 Kč 87,30 Kč 14 600 Kč
2. 88,10 Kč 14 740 Kč 96,30 Kč 16 100 Kč
3. 97,30 Kč 16 280 Kč 106,40 Kč 17 800 Kč
4. 107,40 Kč 17 970 Kč 117,40 Kč 19 600 Kč
5. 118,60 Kč 19 850 Kč 129,70 Kč 21 700 Kč
6. 130,90 Kč 21 900 Kč 143,20 Kč 24 000 Kč
7. 144,50 Kč 24 180 Kč 158,10 Kč 26 500 Kč
8. 159,60 Kč 26 700 Kč 174,60 Kč 29 200 Kč

 

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou, se ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě nevztahuje.


Na to, jaký dopad bude mít růst minimální mzdy na rodiče, důchodce či osoby bez zdanitelných příjmů, se podíváme v dalším článků.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 56 krát

Články ze sekce: DANĚ