OECD: Kolik platí na dani z příjmu zaměstnanec s průměrnou mzdou?

25.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku zaplatí zaměstnanec s průměrnou mzdou na dani z příjmu 14 % z hrubé mzdy. V sedmi členských zemích OECD dokonce více než 20 %. Vypočítejme si, jak se v Česku liší částka daně z příjmu dle výše hrubé mzdy. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí v Česku 15 % ze superhrubé mzdy, zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou 139 340 Kč platí z hrubé mzdy nad limit ještě 7 % solidární daň. 

Superhrubou mzdou je součet hrubé mzdy sjednané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění, v souhrnu tedy 33,8 %. Sociální pojištění se během roku platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, pro celý kalendářní rok 2020 tedy do částky 1 672 080 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Výpočet u průměrné mzdy

Za první čtvrtletí letošního roku činila v Česku průměrná hrubá měsíční mzda 34 077 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka v částce 2 070 Kč. Stejným způsobem je vypočtena skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob v ostatních zemích OECD.

Text

Částka

Hrubá mzda

34 077 Kč

Superhrubá mzda (zaokrouhluje se na sto koruny nahoru)

45 600 Kč (34 077 x 1,338)

Daň z příjmu

6 840 Kč (45 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Vypočtená daň z příjmu

4 770 Kč (6 840 – 2 070)

Efektivní sazba daně z příjmu

14 % (4 770: 34 077)

vlastní výpočet autora

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

U průměrné mzdy činí tedy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka efektivní sazba daně z příjmu 14 %. Právě díky slevě na poplatníka je však zdanění v Česku mírně progresivní. Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočtenu efektivní sazbu daně z příjmu u vybraných hrubých mezd. Z důvodu výpočtu daně z příjmu fyzických osob ze superhrubé mzdy je u vysokých mezd efektivní daňová sazba vyšší než 15% sazba daně z příjmu fyzických osob.

Hrubá mzda

Částka daně z příjmu

Efektivní sazba daně z příjmu

20 000 Kč

1 950 Kč

9,75 %

30 000 Kč

3 960 Kč

13,2 %

40 000 Kč

5 970 Kč

14,9 %

50 000 Kč

7 965 Kč

15,9 %

75 000 Kč

12 990 Kč

17,3 %

100 000 Kč

18 000 Kč

18,0 %

125 000 Kč

23 025 Kč

18,4 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

OECD: Nejvíce na dani z příjmu platí Dánové

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka nebo nezdanitelné položky na poplatníka se v členských zemích OECD pohybuje od 0,05 % v Chile po 35,56 % v Dánsku.

  • Nižší než 10 % je efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy ještě v Koreji (6,67 %), v Polsku (7,18 %), v Japonsku (7,93 %) a v Mexiku (9,48 %).
  • Vyšší než 20 % je efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy dále na Islandu (28,43 %), v Belgii (25,32 %), v Austrálii (23,65 %), v Itálii (22,10 %), v Irsku (21,89 %) a ve Finsku (20,24 %).

Pramen: OECD, OECD Tax Database: Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ