Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

20.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2021 je náročný ekonomicky, i co se týče množství změn v daňových termínech, pravidlech i v orientaci ve finanční podpoře vlády. Do kdy musí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zažívají turbulentní rok 2021. Řada malých podnikatelů se týká i nový odložený termín podání přehledu o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Elektronické daňové přiznání můžete odevzdat až do 3. května 2021.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 se musí podat 1 měsíc po odevzdání daňového přiznání

Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

Zdroj: Shutterstock

Do kdy musí OSVČ podat daňové přiznání a Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ?

OSVČ musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání za rok 2020, a to nejpozději:

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích
Fyzicky 1. dubna 2021 30. června 2021
Elektronicky 3. května 2021 30. června 2021
S daňový poradcem/
s nařízeným auditem
1. července 2021 2. srpna 2021

Tip: Vyplňte Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 hned a elektronicky!

Do kdy zaplatit doplatek pojistného na OSSZ?

Uhradit doplatek pojistného za rok 2020 musí pak do 8 dnů po podání přehledu.

Jestliže ovšem otálíte a přehled budete podávat až k 30. červnu 2021, tak je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradíte i případný doplatek pojistného za rok 2020.

Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Rovněž je nutné začít platit zálohy na sociálním pojištění v nové výši, které vám vyšly v přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální výše povinné měsíční zálohy v roce 2021 na sociálním pojištění má hodnotu 2 588 Kč.

Tip: Kdy musí OSVČ začít platit zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění?

Zdroj: ČSSZ, Finanční správa ČR, zdravotní pojišťovny

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ