OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny nejnižších

04.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


V letošním roce zaplatí zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob méně než v loňském roce, efektivní sazba daně z příjmu tak bude v Česku jedna z nejnižších z vyspělých zemí světa. 

Průměrná hrubá mzda za třetí čtvrtletí roku 2020 činila 35 402 Kč zaokrouhleně tedy 35 400 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočítáme efektivní sazbu daně z příjmu u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka dle legislativy roku 2020 a legislativy roku 2021. Oproti roku 2020 se daň z příjmu počítá z hrubé mzdy a nikoliv ze superhrubé mzdy a měsíční sleva na poplatníka se zvýšila z 2070 Kč na 2 320 Kč. 

Sazby daně z příjmů v ČR a ve světě

Zdroj: Shutterstock

Výpočet v roce 2020

Superhrubou mzdou pro výpočet daně z příjmu fyzických osob je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, v souhrnu 33,8 %. Superhrubá mzda se zaokrouhlovala na stokoruny nahoru.

Text

Částka

Hrubá mzda

35 400 Kč

Superhrubá mzda

47 400 Kč (35 400 Kč x 1,338)

Daň z příjmu

7 110 Kč (47 400 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu

5 040 Kč (7 110 Kč – 2 070 Kč)

Efektivní sazba daně z příjmu

14,24 % (5 040 Kč: 35 400 Kč)

vlastní výpočet autora

Výpočet v roce 2021

Daň z příjmu se počítá již přímo z hrubé mzdy, základní sazba daně z příjmu je stále 15 % a sleva na poplatníka se zvýšila o 250 Kč měsíčně.

Text

Částka

Hrubá mzda

35 400 Kč

Daň z příjmu

5 310 Kč (35 400 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Záloha na daň z příjmu

2 990 Kč (5 310 Kč – 2 320 Kč)

Efektivní sazba daně z příjmu

8,45 % (2 990 Kč: 35 400 Kč)

vlastní výpočet autora

Tip: Srovnejte si výpočty čisté mzdy mezi roky:

Česko = nízká efektivní sazba daně

Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu odvede tedy na dani z příjmu efektivně jen 8,45 % ze své mzdy. Zaměstnanci uplatňující některou z dalších daňových slev (např. na studenta, invaliditu) nebo daňové zvýhodnění na děti ještě méně. V praxi nemusí někteří zaměstnanci na dani z příjmu platit dokonce nic a ještě obdržet daňový bonus od státu, pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu.  Aktuálně je efektivní sazba daně z příjmu v Česku jedna z nejnižších z vyspělých zemí světa. 

Dle údajů OECD za rok 2019 byla efektivní sazba daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku v závislosti na národní legislativě, nižší pouze v Chile (0,0 %), v Koreji (6,7 %), v Polsku (7,2 %) a v Japonsku (7,9 %).

Legislativní změny od letošního roku mají za následek, že Česko v pomyslném žebříku nejnižší daně z příjmu předběhlo Velkou Británii (13,9 %), Turecko (13,5 %), Slovinsko (12,4 %), Švýcarsko (11,2 %), Izrael (10,3 %), Řecko (10,2 %) a Mexiko (9,5 %).

Tip:  Daňové změny v roce 2021

Nejvyšší efektivní sazba daně je v Dánsku

Dle údajů v databázi OECD byla efektivní sazba daně z příjmu u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku hned v sedmi členských zemích vyšší než 20 %, a sice v Dánsku, na Islandu, v Belgii, v Austrálii, v Itálii, v Irsku a ve Finsku.

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ