Jak je to se sirotčím důchodem během prázdnin a po ukončení nebo přerušení školy?

26.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pobíráte vy anebo vaše dítě sirotčí důchod a přemýšlíte, zda bude náležet i během letních prázdnin anebo při ukončení studia? Přečtěte si, jak to je, pokud student pobírající sirotčí důchod přeruší školu, ale po nějaké době nastoupí na jinou.

Veškeré podmínky nároku na sirotčí důchod u nezaopatřeného dítěte najdete v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Ve zkratce lze říci, že sirotčí důchod při splnění podmínek náleží nezaopatřenému osiřelému dítěti do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, čili studuje. Jak je to ale, pokud studovat přestane?

Náleží sirotčí důchod během prázdnin?

Ano, sirotčí důchod dětem a studentům náleží i v době dlouhých letních prázdnin a to dokonce i mezi bakalářským a magisterským stupněm denního studia, pokud na sebe bezprostředně navazuje, a délka prázdnin, popř. doba mezi dvěma studii na VŠ, nepřesahuje délku 3 kalendářních měsíců.

Po dobu prázdnin pak dítěti, žákovi či studentovi náleží sirotčí důchod, i pokud by si přivydělával prostřednictvím brigády.

Ukončení povinné školní docházky a sirotčí důchod

Pokud osiřelé nezaopatřené dítě dokončí základní školu a následně nastoupí na střední školu, sirotčí důchod mu samozřejmě náleží i nadále. Vždy však bude potřebovat doložit ČSSZ potvrzení o studiu.

Pokud by však po skončení povinné školní docházky v soustavné přípravě na budoucí povolání nepokračovalo, důchod mu již náležet nebude. Vyplácen bude nejdéle do konce srpna.

Naležet dál bude jedině v případě, kdy se dítě přihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a nebude mít nárok podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci. V takovém případě mu bude sirotčí důchod náležet do 18 let věku. K tomu však bude nutné předložit ČSSZ potvrzení od úřadu práce.

Čtěte také: Kdo může uplatnit daňovou slevu na studenta?

Sirotčí důchod a prázdniny, ukončení a přerušení školy

Zdroj: Shutterstock

 

Úspěšné ukončení a předčasné ukončení střední školy a nárok na sirotčí důchod

Pokud by žák předčasně anebo dokonce neúspěšně ukončil studium na střední škole, platí pro něj to samé jako výše. Pro nárok na pobírání sirotčího důchodu do 18 let věku se musí registrovat na úřadě práce.

Pokud by střední školu, odborné učiliště anebo vyšší odbornou školu úspěšně absolvoval a dále již ve studiu nehodlal pokračovat, sirotčí důchod bude náležet ještě za prázdninové měsíce, jestliže po dobu těchto měsíců nebude sirotek vykonávat výdělečnou činnost, kde by příjem podléhal odvodům na sociální pojištění. Důchod také bude náležet i v případě evidence na ÚP během prázdninových měsíců, pokud nebude sirotek pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Konec vysoké školy, práce a sirotčí důchod

Pokud dojde k ukončení studia na vysoké škole, na sirotčí důchod má bývalý student nárok ještě následující kalendářní měsíc. Tato praxe pak platí pro úspěšné ukončení, ale i pro předčasné. Během onoho měsíce, který následoval po tom, ve kterém studium ukončil, však nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které by bylo odváděno sociální pojištění. Může se evidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, ale nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Přerušení studia na vysoké škole: Náleží sirotčí důchod?

Pokud student vysokou školu přeruší, sirotčí důchod mu přestává náležet, neboť se přestal soustavně připravovat na budoucí povolání. Nárok na sirotčí důchod mu navíc zaniká již dnem přerušením studia.

Může se nárok na sirotčí důchod znovu obnovit?

Ano, může, pokud dítě do 26 let opět nabude podmínky nezaopatřenosti, čili znovu se začne soustavně připravovat na budoucí povolání. Pokud sirotek začne znovu studovat, pro obnovu nároku na sirotčí důchod bude nutné doložit ČSSZ potvrzení o studiu.

Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY