Ode dneška mohou OSVČ žádat o ošetřovné za únor

19.03.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Budou moci živnostníci starající se o dítě mladší 10 let žádat o ošetřovné za únor a březen? Jak a kde o tuto dotaci žádat? O kolik mohou žádat?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od pátku 19. března žádat o dotaci "ošetřovné pro OSVČ" za únor. Od 9:00 začne Ministerstvo práce a obchodu (MPO) přijímat žádosti o dotaci "Ošetřovné pro OSVČ" za únor. Na tuto dotaci ministerstvo vyhradilo 250 milionů korun.

Od začátku února s dítětem doma - peníze ovšem přijdou až na konci března, česká realita pro podnikatele starající se o dítě?

Zdroj: Shutterstock

Kdy je možné žádat ošetřovné pro OSVČ za únor a za březen?

O dotaci "ošetřovné pro OSVČ" za únor 2021 mohou živnostníci začít žádat od páteční (19. března) 9. hodiny a mohou žádat až do půlnoci 19. dubna 2021. 

Ošetřovné pro OSVČ za březen nebylo dosud vypsáno a půjde o něj žádat pravděpodobně v průběhu dubna, s jeho vypsáním se v novele počítá.

Kteří živnostníci mohou žádat o ošetřovné?

OSVČ, která žádá o ošetřovné pro OSVČ se musí starat o dítě mladší 10 let ve společné domácnosti, kterému bylo v důsledku koronaviru (uzavření školy, školky či karanténa) zabráněno navštěvovat školku, školu či jiné zařízení.

Dále mohou žádat ty OSVČ, které pečují o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a OSVČ starající se o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (bez ohledu na věk) v případě uzavření zařízení, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny.

OSVČ, které žádají či čerpají kompenzační bonus za únor (který je vyplácený Ministerstvem financí ČR) žádat o ošetřovné pro OSVČ nemohou, narozdíl od ledna či prosince, kdy OSVČ mohly žádat o obě tyto dotace.

Jaká bude výše ošetřovného za únor?

Výše ošetřovného se nemění a činí 400 Kč za každý únorový den (včetně víkendů), kdy OSVČ musely zůstat s dítětem na ošetřovném.

Za únor si OSVČ mohou maximálně přijít na 11 200 Kč.

V únoru byly v mnoha okresech jarní prázdniny, jestliže byly jarní prázdniny i v okrese školy, které navštěvuje dítě žádající OSVČ, tak za týden jarních prázdnin nemůžete žádat o ošetřovné.

Které OSVČ o ošetřovné žádat nemohou?

Jak jsme již uvedly výše, tak OSVČ nemohou v únoru žádat o kompenzační bonus a ošetřovné zároveň. Mohou si zvolit o kterou dávku zažádat, jestliže mají nárok na obě. Kompenzační bonus má hodnotu 1 000 Kč denně, tak volba bude nejspíše snadná.

O ošetřovné pro OSVČ nemohou žádat ty osoby, které mají jako hlavní činnost zaměstnání. Tyto osoby mohou žádat o ošetřovné (to je vyjde ve většině případů lépe, protože 400 Kč denně je minimální výše ošetřovného pro zaměstnance).

Tip: Vypočítejte si výši ošetřovného pro zaměstnance

OSVČ, jejichž podnikatelská činnost je vedlejší o tuto dotaci žádat nemohou, jedná se o:

 • invalidní důchodce,
 • starobní důchodce,
 • lidé pobírající rodičovský příspěvek,
 • lidé pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
 • lidé pobírající nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu,
 • osobně pečují o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Rovněž ošetřovné pro OSVČ nemůže pobírat:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., tedy jednatel v s. r. o. či člen představenstva akciové společnosti,

Pokud ovšem OSVČ (společník, komplementář, jednatel či člen představenstva) doloží, že hlavní činnost vykonával po celé stanovené období, tak žádat může.

Jak a kam podat žádost?

Žádost o ošetřovné pro OSVČ je poměrně snadná, můžete ji vyplnit zde a má 3 důležité části:

1. Identifikační a osobní údaje

Zde vyplníte vaše IČ, jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo.

Dále vyplníte sídlo společnosti, e-mailovou adresu, číslo telefonu a popřípadě číslo datové schránky.

2. Údaje o závislých osobách (dětech), se kterými žijete ve společné domácnosti

Zadáte zde jména dětí a jejich data narození. Také vyplníte název školy, či jiného dětského zařízení.

Zadejte ročník, které dítko navštěvuje.

Vyberte okres, ve kterém se zařízení nachází (je možné začít psát název okresu), z důvodu určení termínu jarních prázdnin.

3. Období, za které žádáte - rozsah dotace

Předposledním krokem je zaškrtání dnů, za které chcete čerpat ošetřovné pro OSVČ.

Nakonec vyplníte číslo bankovního účtu a "podepíšete" čestné prohlášení.

Kam podat žádost o ošetřovné pro OSVČ?

Žádost podáváte na Ministerstvo průmyslu a obchodu a to dvěma cestami:

 • Elektronicky - datovou schránkou (ID: wnswemb, předmět: fpuno21)
 • Fyzicky - poštou na adresu
  "fpuno21"
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1

Co přiložit k žádosti o ošetřovné pro OSVČ?

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k přiložit k žádosti:

 • potvrzení o uzavření školy nebo jiného zařízení,
 • rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • doklad, že jste OSVČ na hlavní činnost potvrzením z příslušné České správy sociálního zabezpečení.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY