Porovnání výpočtu předdůchodu, řádného a předčasného důchodu

13.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do důchodu lze odejít i před dosažením řádného důchodového věku, státní důchod je však následně nižší. Jak se bude lišit státní důchod při odchodu do řádného důchodu nebo předčasného důchodu nebo volbě předdůchodu? 

Někteří občané v předdůchodovém věku z různých důvodů přemýšlí, zdali mají pracovat až do dosažení řádného důchodového věku nebo mají zvolit předčasný důchod nebo vybrat dříve naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření formou předdůchodu a následně se vyhnout krácení jako je tomu v případě předčasného důchodu a odejít až do řádného důchodu. V praktickém výpočtu dle legislativy letošního roku si porovnáme všechny tři varianty.

 1. Zvolíte si odchod do řádného důchodu
 2. Zvolíte si odchod do předčasného důchodu
 3. Zvolíte si odchod do předdůchodu

Zdroj: Shutterstock

1. Volba řádného důchodu

Paní Markéta odejde v dubnu 2021 do řádného starobního důchodu. Její osobní vyměřovací základ za odpracované roky činí 37 000 Kč. Paní Markéta získala dobu pojištění v rozsahu 44 let.

 • Do první redukční hranice (do 15 595 Kč) se osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční hrubá mzda za odpracované roky v současné hodnotě) započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 15 595 Kč do 141 764 Kč) z 26 %.
 • Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtový základ, paní Markéta má výpočtový základ 21 161 Kč.
 • Za každý rok pojištění činí procentní výměra důchodu 1,5 % z výpočtového základu, procentní výměru důchodu má tedy paní Markéta ve výši 13 967 Kč (1,5 % x 44 let x 21 161 Kč).
 • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, a sice v letošním roce v částce 3 550 Kč.

Měsíční důchod paní Markéty je tedy 17 517 Kč (3 550 Kč + 13 967 Kč).

Tip: Valorizace důchodů 2021

2. Odchod do předčasného důchodu

Paní Karolína odejde v dubnu 2021 do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ bude mít rovněž ve výši 37 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let, protože odpracovala o tři roky méně než paní Markéta.

 • Výpočtový základ má stejně vysoký jako paní Markéta, tedy 21 161 Kč.
 • Procentní výměra před krácením činí 13 015 Kč (1,5 % x 41 let x 21 161 Kč). Od procentní výměry se však ještě odečte částka krácení z důvodu předčasnosti. V případě paní Karolíny částka 3 364 Kč.
 • Krácení u předčasného důchodu se provádí v procentech z výpočtového základu, míra krácení závisí na dřívějším termínu odchodu do důchodu. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. V případě paní Karolíny činí 15,9 %. S ohledem na výši předčasného důchodu by bylo pro paní Karolínu výhodnější odejít do předčasného důchodu o několik dní později a snížit tak krácení za předčasnost.
 • Procentní výměru důchodu má tedy paní Karolína ve výši 9 651 Kč (13 015 Kč – 3 364 Kč).
 • Základní výměru důchodu má paní Karolína rovněž 3 550 Kč.

Měsíční předčasný důchod paní Karolíny činí 13 201 Kč (3 550 Kč + 9 651 Kč). Při snížení krácení za předčasnost a pozdějším odchodu do předčasného důchodu by byl měsíční důchod vyšší.

Tip: 5 případů, kdy musí důchodce podat daňové přiznání

3. Předdůchod a následný řádný důchod

Paní Tereza čerpá již tři roky předdůchod z úspor v doplňkovém penzijním spoření, chtěla se vyhnout krácení u předčasného důchodu. V dubnu 2021 odejde do řádného důchodu. Čerpání předdůchodu nesnižuje osobní vyměřovací základ, přestože v daném období neměla paní Tereza příjem podléhající platbě na sociálním pojištění. Osobní vyměřovací základ má paní Tereza 37 000 Kč. Doba pobírání předdůchodu však nepatří mezi náhradní doby pojištění, a proto získala paní Tereza dobu pojištění v rozsahu 41 let.

 • Výpočtový základ má paní Tereza také 21 161 Kč.
 • Procentní výměru důchodu 13 015 Kč (1,5 % x 41 let x 21 161 Kč).
 • Základní výměru také 3 550 Kč.

Měsíční státní starobní důchod bude mít paní Tereza v částce 16 565 Kč (3 550 Kč + 13 015 Kč).

Tip: Důchodová kalulačka - vypočítejte si výši důchodu

 

Jakou variantu zvolit - starobní důchod, předčasný důchod či předdůchod?

Z finančního hlediska je vždy nejvýhodnější řádný starobní důchod. V některých případech však může být z rodinných, zdravotních, pracovních či osobních důvodů řešením životní situace předčasný důchod nebo předdůchod. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které je mnohdy vyšší než někteří občané očekávají. Předčasný důchod je vhodné vždy dobře naplánovat, ať krácení není kvůli pár dnům zbytečně vyšší. Předdůchod umožňuje se vyhnout krácení za předčasnost, ale na druhou stranu se dříve vyčerpají naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 101 krát