Porovnání výpočtu předdůchodu, řádného a předčasného důchodu

07.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do důchodu lze odejít i před dosažením řádného důchodového věku, státní důchod je však následně nižší. Jak se bude lišit státní důchod při odchodu do řádného důchodu nebo předčasného důchodu nebo volbě předdůchodu? 

Někteří občané v předdůchodovém věku z různých důvodů přemýšlejí, zda mají pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, nebo mají zvolit předčasný důchod, nebo vybrat dříve naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření formou předdůchodu, vyhnout se krácení u předčasného důchodu a odejít až do řádného důchodu. V praktickém výpočtu podle legislativy letošního roku si porovnáme všechny tři varianty.

 1. Zvolíte si odchod do řádného důchodu
 2. Zvolíte si odchod do předčasného důchodu
 3. Zvolíte si odchod do předdůchodu

Zdroj: Shutterstock

1. Volba řádného důchodu

Paní Markéta odešla v dubnu 2024 do řádného starobního důchodu. Její osobní vyměřovací základ za odpracované roky činí 37 000 Kč. Paní Markéta získala dobu pojištění v rozsahu 44 let.

 • Do první redukční hranice (do 19 346 Kč) se osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční hrubá mzda za odpracované roky v současné hodnotě) započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) z 26 %.
 • Redukovaný osobní vyměřovací základ je výpočtový základ, paní Markéta má výpočtový základ 23 937 Kč.
 • Za každý rok pojištění činí procentní výměra důchodu 1,5 % z výpočtového základu, procentní výměru důchodu má tedy paní Markéta ve výši 15 799 Kč (1,5 % × 44 let × 23 937 Kč).
 • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, a sice v letošním roce v částce 4400 Kč.

Měsíční důchod paní Markéty byl v dubnu tedy 20 199 Kč (4400 Kč + 15 799 Kč).

Tip: Vyplatí se práce za minimální mzdu těsně před odchodem do důchodu?

2. Odchod do předčasného důchodu

Paní Karolína odešla v dubnu 2024 do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ bude mít rovněž ve výši 37 000 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let, protože odpracovala o tři roky méně než paní Markéta.

 • Výpočtový základ má stejně vysoký jako paní Markéta, tedy 23 937 Kč.
 • Procentní výměra před krácením činí 14 722 Kč (1,5 % × 41 let × 23 937 Kč). Od procentní výměry se však ještě odečte částka krácení z důvodu předčasnosti. V případě paní Karolíny částka 4668 Kč.
 • Krácení u předčasného důchodu se provádí v procentech z výpočtového základu, míra krácení závisí na dřívějším termínu odchodu do důchodu. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. V případě paní Karolíny činí 19,5 %. S ohledem na výši předčasného důchodu by bylo pro paní Karolínu výhodnější odejít do předčasného důchodu o několik dní (stačí 15 dnů) později a snížit tak krácení za předčasnost.
 • Procentní výměru důchodu má tedy paní Karolína ve výši 10 054 Kč (14 722 Kč − 4668 Kč).
 • Základní výměru důchodu má paní Karolína rovněž 4400 Kč.

Měsíční předčasný důchod paní Karolíny činil v dubnu 14 454 Kč (4400 Kč + 10 054 Kč). Při snížení krácení za předčasnost a pozdějším odchodu do předčasného důchodu by byl měsíční důchod vyšší.

Tip: Pět případů, kdy musí důchodce podat daňové přiznání

3. Předdůchod a následný řádný důchod

Paní Tereza čerpá již tři roky předdůchod z úspor v doplňkovém penzijním spoření, chtěla se vyhnout krácení u předčasného důchodu. V dubnu 2024 odešla do řádného důchodu. Čerpání předdůchodu nesnižuje osobní vyměřovací základ, přestože v daném období neměla paní Tereza příjem podléhající platbě na sociálním pojištění. Osobní vyměřovací základ má paní Tereza 37 000 Kč. Doba pobírání předdůchodu však nepatří mezi náhradní doby pojištění, a proto získala paní Tereza dobu pojištění v rozsahu 41 let.

 • Výpočtový základ má paní Tereza také 23 937 Kč.
 • Procentní výměru důchodu má 14 722 Kč (1,5 % × 41 let × 23 937 Kč).
 • Základní výměru má také 4400 Kč.

Měsíční státní starobní důchod měl v dubnu 2024 pro paní Terezu hodnotu 19 122 Kč (4400 Kč + 14 722 Kč).

Vypočítejte si výši starobního důchodu

 

Jakou variantu zvolit – starobní důchod, předčasný důchod, či předdůchod?

Z finančního hlediska je vždy nejvýhodnější řádný starobní důchod. V některých případech však může být z rodinných, zdravotních, pracovních či osobních důvodů řešením životní situace předčasný důchod nebo předdůchod. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které je mnohdy vyšší, než někteří lidé očekávají. Předčasný důchod je vhodné vždy dobře naplánovat, ať krácení není kvůli pár dnům zbytečně vyšší. Předdůchod umožňuje vyhnout se krácení za předčasnost, ale na druhou stranu se dříve vyčerpají naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 175 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY