6 otázek o státní půjčce z programu Vlastní bydlení

21.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Podívejte se na 6 palčivých otázek ohledně státní půjčky na bydlení. Můžete ji čerpat zároveň s komerčním úvěrem? Které faktury vám u půjčky proplatí a které již ne?

Ředitelka komunikace Státního fondu podpory investic (SFPI) paní Mgr. Karolína Smetanová nám odpověděla na několik otázek ohledně půjčky na bydlení z programu Vlastní bydlení.

Jaké jsou tedy palčivé otázky ohledně státní půjčky?

 1. Jak se prokazuje příjem u osob samostatně výdělečně činným (OSVČ)?
 2. Jaký podíl z příjmů OSVČ uznává SFPI jako čistý příjem, z něhož se následně stanovuje měsíční splátka?
 3. Které faktury jde skrze státní půjčku proplatit?
 4. Za jakých podmínek lze čerpat úvěr z programu Vlastní bydlení společně s hypotékou?
 5. Kolik finančních prostředků je připraveno k čerpání v roce 2021?
 6. Jaké přílohy musíte přiložit k žádosti o úvěr z programu Vlastní bydlení?

Zdroj: Shutterstock

1. Jak OSVČ prokazují svůj čistý příjem? Pomocí daňového přiznání z minulého roku?

"Ano, příjem se dokládá daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období," odpovídá ředitelka komunikace SFPI Smetanová.

Žadatel i spolužadatel musí doložit kopii daňového přiznání potvrzenou finančním úřadem.

2. Jaký podíl z příjmů OSVČ uznává SFPI jako čistý příjem, z něhož se následně stanovuje měsíční splátka?

Na prokázání čistého příjmu navazuje dotaz, jakou část SFPI podnikatelům uzná, protože příjem má přímý dopad na stanovení měsíční splátky. Ředitelka komunikace SFPI Smetanová uvedla, že se čistý příjem stanovujeme následovně:

"Základ daně minus daň po odečtení slev děleno obdobím (počtem měsíců), za které se daňové přiznání podává."

3. Jaké faktury jsou při stavbě svépomocí uznány?

Rodiny, které staví svůj dům svépomocí a mají mnoho faktur od různých dodavatelů, tak musí faktury posílat k proplácení přímo na SFPI. U faktur je dvojí omezení - datem a účelem faktury.

Příklad - Rodina má již rozestavěný dům, v roce 2020 kvůli zpřísněným podmínkám na "státní půjčku" nedosáhla, letos ovšem na podmínky dosahuje. Může dostat úvěr již na zaplacené faktury, aby peníze následně využila na další části domu (nábytek, terasa atp.)?

Ředitelka komunikace SFPI Smetanová komentuje tuto otázku takto:

"Dokud je dům rozestavěný, lze požádat o úvěr na pořízení bydlení. Z úvěru lze hradit jen ty faktury, které mají datum vystavení až po datu podání žádosti o úvěr. Faktury vystavené dříve nelze zpětně při čerpání úvěru uplatnit."

Dále ředitelka komunikace dodává:

"V případě, že by rodina nevyužila úvěr na výstavbu, lze po kolaudaci domu a zapsání vlastníků do katastru nemovitostí podat žádost o úvěr na modernizaci a využít ho například na pořízení kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů a na pořízení vestavěného nábytku. Na volně stojící nábytek úvěr čerpat nelze," uvádí ředitelka komunikace SFPI Smetanová.

Půjčka z programu Vlastní bydlení v kostce

Rodina (manželé či registrovaní partneří) musí pečovat o dítě mladší 15 let a alespoň jeden z žadatelů musí být mladší 40 let.

Žadatelé mohou žádat z programu Vlastní bydlení o:

 • nejméně 50 000 Kč a nejvýše 600 000 Kč na modernizaci obydlí
 • nejvýše 2 400 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to:
  • výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu
  • koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané, či ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku
 • nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná

Splatnost úvěru činí maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Podrobnosti o státní půjčce, jejíž úrok aktuálně činí 1 % p. a. se dočtete v našem článku.

4. Za jakých podmínek lze čerpat úvěr z programu Vlastní bydlení společně s hypotékou?

Ohledně podmínek kombinace státní a komerční půjčky uvedla ředitelka komunikace SFPI Smetanová toto:

"Součet hypotéky a úvěru z programu Vlastní bydlení nesmí překročit 90 % z ceny pořizované nemovitosti, 10 % financí musí mít žadatelé o úvěr vlastních. Jako zajištění úvěru na pořízení obydlí ve výši nad 600 tis. Kč požaduje SFPI zástavní právo k pořizované nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulaci z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti. Aby bylo možné úvěr z našeho programu kombinovat s hypotékou, akceptujeme také zajištění zástavním právem ve druhém pořadí a zároveň ručitelem a pojištěním. Úvěr na modernizaci obydlí nebo na pořízení obydlí do výše 600 tis. Kč lze zajistit ručitelským prohlášením, tj. ručitelem (věk ručitele maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč)."

5. Jaké množství finančních prostředků je k dispozici v programu Vlastní bydlení?

V roce 2020 bylo v programu Vlastní bydlení připraveno 730 milionů Kč, ovšem se schválilo jen 171 smluv za 207 milionů korun.

V roce 2021 je připraveno 530 milionů korun.

6. Jaké přílohy musíte přiložit k žádosti o úvěr z programu Vlastní bydlení?

Žádost o úvěr z programu Vlastní bydlení je poměrně snadná na vyplnění. Ovšem na druhé straně jsou přílohy, kterých je velké množství.

Je škoda, že si SFPI jako státní instituce si nemůže spoustu věcí ověřit samo, protože většina z dokládaných dokumentů pochází z jiných institucí provozovaných státní správou (Finanční úřad, Katastr nemovitostí a další).

Vedle nesnadné kombinace státní půjčky a komerčních úvěrů je právě přehršel příloh jedním z hlavních omezení státní půjčky z programu Vlastní bydlení.

Nicméně komunikace se SFPI je snadná a jestli se žadatelé budou řídit instrukcemi ze strany SFPI, tak mají na dosah velmi výhodnou státní půjčku.

Tip: Jak vyplnit žádost o půjčku z programu Vlastní bydlení? A jaké přílohy je nutné přiložit?

Jestliže vám státní půjčka nebude stačit na pokrytí výdajů na stavbu, ta si porovnejte hypotéky v naší kalkulačce.

Zdroj: Státní fond podpory investic

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ