Jak to bude s ošetřovným během rotační výuky?

07.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Během dubna by měla proběhnout první fáze otevírání škol a režimových opatření. Jak bude probíhat rotační výuka a které děti se do školy vrátí? A jak to bude s ošetřovným?

Přečtěte si důležité informace o tom, které školy se otevřou, jak bude probíhat rotační výuka a jak to bude s nárokem na ošetřovné:

Kdy se otevřou školy?

Klíčovým termínem je zde 12. duben 2021. V toto datum by se měly otevřít základní školy pro první stupeň, což spadá do první fáze otevírání škol a režimových opatření. I přesto, že se některá zařízení otevřou, tak nelze tvrdit, že bychom se měli vrátit k normálu.

První fáze otevírání škol: Co se otevře?

Mateřské školy

Pouze povinné předškolní vzdělávání, max. po 15 dětech

1. stupeň základních škol

Rotační výuka, prezenční u malých škol do 75 žáků

2. stupeň základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií

NE

SŠ, VOŠ a konzervatoře

Praktická výuka, teoretická stále distančně

Speciální školy a třídy

Prezenční výuka

Vysoké školy

Laboratorní a praktická výuka pro závěrečné ročníky

Jak bude probíhat rotační výuka?

Princip rotační výuky spočívá v tom, že se během ní budou žáci střídat. Dle uvedených informací na webu MŠMT bude rotační výuka vypadat tak, že v každém týdnu bude ve škole přítomna jen polovina žáků. Každý žák se pak zúčastní jednoho vyučovacího týdne (5 dní) . a následující týden bude praktikovat opět distanční výuku (5 dní + 4 volné dny) . Tímto režimem se pak má snížit epidemické riziko až o 80 %.

Čtěte také: 6 nejčastějších otázek ke krizovému ošetřovnému

Nárok na ošetřovné během rotační výuky: jak žádat, výše

Zdroj: Shutterstock

 

Zvýšení krizového ošetřovného

Na krizové ošetřovné mají nárok rodiče, kteří jsou doma s dítětem mladším 10 let anebo dítětem do věku 26 let, které je závislé na péči jiné osoby alespoň v prvním stupni, z důvodu uzavření škol či karantény. Tato dávka, kterou pro zaměstnance vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž její minimální výše činí při plném úvazku 400 Kč na den, pokud došlo k pobírání dávky z důvodu mimořádných opatření.

Poslanecká sněmovna však před pár dny odsouhlasila zvýšení krizového ošetřovného na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Platnost by pak měla být zpětná a to k 1. březnu.

Zvýšení ošetřovného na 80 % však ještě neprošlo celým legislativním procesem. Ještě jej musí schválit Senát ČR a následně jej podepsat i prezident.

Bude během rotační výuky nárok na ošetřovné?

Ano, během rotační výuky bude také vznikat nárok na ošetřovné, ale to pouze za dny, kdy bude mít dítě distanční výuku. Tyto dny se budou i nadále považovat za dny péče o dítě a zaměstnanec si je uvede do žádosti o ošetřovné. Za dny, během kterých bude žákům umožněna výuka ve škole, pak ošetřovné náležet nebude.

V praxi to tedy bude s největší pravděpodobností vypadat tak, že rodič bude po dobu výuky dítěte ve škole, tj. 5 dní, v práci a následující týden s ním bude doma na ošetřovném. Ve skutečnosti tedy nebudou "rotovat" jen děti, ale i někteří rodiče v zaměstnání.

Dvě děti do 10 let, rotační výuka v jiné dny a ošetřovné

Se zavedením rotační výuky může dojít k tomu, že sourozenci do 10 let budou mít rotační výuku každý v jiný týden, což znamená, že osoba, která chce čerpat ošetřovné, se bude v podstatě po týdnu střídat na ošetřovném s každým dítětem zvlášť anebo se budou střídat oba rodiče. Jak lze takovou situaci řešit?

Dle informací uvedených na webu ČSSZ platí, že pokud budou mít děti nařízenou distanční výuku v jiné dny a rodičům vzniká nárok na čerpání ošetřovného (obě děti jsou mladší 10 let), musí se žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. Tento postup pak bude platit i tehdy, pokud by měl zůstat doma s dětmi pouze jeden z rodičů.

Opět zde pak platí, že ošetřovné bude náležet pouze za dny distanční výuky a pouze tyto dny zaměstnanec uvede do žádosti jako dny, ve kterých o dítě pečoval.

Zdroj: MŠMT, ČSSZ


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY