Na které dani platí zaměstnanci nejvíce?

28.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří zaměstnanci platí nejvíce ze své hrubé mzdy na dani z příjmu, jiní na sociálním pojištění nebo zdravotním pojištění. Jak je to možné, když jsou „daňové“ sazby odlišné? Podívejme se na praktické příklady.

Sazba daně z příjmu činí 15 % z hrubé mzdy, sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem 6,5 % z hrubé mzdy a sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Přestože jsou sazby odlišné, tak může každý zaměstnanec odvádět více na jiné přímé dani. Důvodem je skutečnost, že při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok a zdravotní pojištění musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  1. Nejvyšší odvod na zdravotním pojištění - příklad
  2. Nejvyšší odvod na sociálním pojištění - příklad
  3. Nejvyšší odvod na dani z příjmu - příklad

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Nejvyšší odvod na zdravotním pojištění

Zaměstnankyně Simona pracuje u zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 13 000 Kč. Paní Simona žádný jiný příjem nemá a pro účely placení zdravotního pojištění není současně státním pojištěncem. V roce 2021 činí měsíční minimální mzda 15 200 Kč, ale vztahuje se na práci na plný úvazek. Paní Simona tedy může mít při práci na zkrácený úvazek hrubou mzdu 13 000 Kč.

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, to znamená, že zdravotní pojištění musí být vypočteno alespoň z minimální mzdy. Výjimkou jsou státní pojištěnci (např. penzisté nebo studenti), u kterých se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel tedy za paní Simonu zaplatí na účet příslušné zdravotní pojišťovny částku 2 052 Kč (15 200 Kč x 13,5 %), přičemž zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění za zaměstnance vždy 9 %. Dopočet do minima jde na vrub paní Simony a na zdravotním pojištění je paní Simoně sraženo 882 Kč (2 052 Kč – (13 000 Kč x 9 %).

Na sociálním pojištění je paní Simoně z hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo 845 Kč (13 000 Kč x 6,5 %). Při výpočtu sociálního pojištění se žádný dopočet neprovádí.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatní sleva na poplatníka ve výši 2 320 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci ve stejné výši, a to i při práci na zkrácený úvazek. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu fyzických osob nulová, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 1 950 Kč (13 000 Kč x 15 %).

Tip: Vypočítejte si, jaká je vaše čistá mzda v naší mzdové kalkulačce

2) Nejvyšší odvod na sociálním pojištění

Zaměstnanec Jaroslav má hrubou mzdu ve výši 25 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 320 Kč.

Zdravotní pojištění činí 1 125 Kč (25 000 Kč x 4,5 %), sociální pojištění 1 625 Kč (25 000 Kč x 6,5 %) a daň z příjmu 1 430 Kč (25 000 Kč x 15 % - 2 320 Kč).

Pan Jaroslav tedy z přímých daní zaplatí nejvíce na sociálním pojištění.

3) Nejvyšší odvod na dani z příjmu fyzických osob

Paní Romana má hrubou mzdu 40 000 Kč a při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje pouze slevu na poplatníka ve výši 2 320 Kč.

Zdravotní pojištění činí 1 800 Kč (40 000 Kč x 4,5 %), sociální pojištění 2 600 Kč (40 000 Kč x 6,5 %) a daň z příjmu 3 680 Kč (40 000 Kč x 15 % - 2 320 Kč).

Paní Romana zaplatí tedy nejvíce z přímých daňových plateb ze mzdy na dani z příjmu fyzických osob.

Vlivem výpočtu daně z příjmu fyzických osob v roce 2021 přímo z hrubé mzdy a nikoliv ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance) a zvýšení měsíční slevy na poplatníka o 250 Kč klesl od letošního roku počet lidí, kteří platí nejvyšší přímé daňové odvody na dani z příjmu fyzických osob.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ